1. YAZARLAR

  2. Mahmut Şimşek

  3. Bir buket siyasi AFORİZMA (Kelam-ı Kibar)
Mahmut Şimşek

Mahmut Şimşek

Siyasi Analist - Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Bir buket siyasi AFORİZMA (Kelam-ı Kibar)

A+A-

*Bir ülkenin üniversiteleri özerk kalmayı, sivilleri ve medyası özgürce düşünmeyi, iş insanları yatırımcı olmayı, siyasetçileri de yasamayı, yürütmeyi, yargıyı ve eğitimi sosyal adaletle kurumsallaştırmaya çalışıyorsa, o ülkenin her yerinde iç barış ve demokrasi kurumsallaşarak yol alır.

 ***                                                                                                         

*Parlamentarizm; birleşik kaplar deneyi gibi, çok kapılı, hantal, kaprisli, “bugün git yarın gel “merkezli, bürokratik bir Cumhuriyettir. 

***

*Parlamenterist Bürokrasi Cumhuriyetinde bürokratların ortak düşüncesi şudur; “Biz hancıyız, siyasetçiler yolcu. Gelen her siyasetçiyi gidene kadar hoş tutmak, idare etmek bizim görevlerimiz arasındadır.” derler ve bunu uygularlar. Çünkü istisnaları hariç, bir siyasetçinin ortalama ömrü beş yıla, bir bürokratın ömrünün ise, otuz yıla endeksli olduğunu iyi bilirler.                                                         

***      

*Çok uluslu bir devlette yaşayan devletsiz ulusun halkı kadar, siyasi hareketlerinin de kendi  demokratik siyasi haklarını özgürce kullanmalarının güvencesi, o devletin bizzat kendisidir.

***       

*Normal günlerini *Nafika’da geçiren, zor günlerde de **Kasia’dan kolayca sıyrılan sistem farelerinin yaşayabildiği ülkede barış, birlik,adalet ve demokrasi tohumları kurumsal olarak  ekilemez, ekilse de biçilemez.

 

Nafika*:Tarla faresinin derinlikte yaptığı yuvası.

Kasia** :Tarla faresinin zor ve tehlikeli anlarda kaçmak için yüzeye yakın kazdığı ikinci yuva.

 ***                                                     

*Genel yaşam içinde siyasetçiler hep günah keçileri olarak görülseler de; siyasetçilerin demagojileri, eksikleri, hataları, oportünistlikleri anlayışla karşılanabilir. Çoğu bir seçimliktir ve bugün var, yarın yoktur. Lakin bir bilim adamının, bir din adamının bilimin ve dinin temelinde tahrifat yapmalarına asla izin verilmemelidir. Onların yaptıkları hasarlar toplumun ruhsal yaşamında jenerasyonları etkileyebilir mahiyettedir.

***

*Parti devletini ele geçiren siyasetçiler genelde kısır avrat gibi, ardıl bırakmazlar. Siyaseten nitelikli, birikimli insan yerine, popülist ve mevsimlik insan ararlar. Elindekilerini ilk seçimde, aradıklarını, bir sonraki seçimde harcamak, onların temel karakteridir.

 ***                                                         

*Marifet bir yere kaba kuvvetle değil, insani olarak gelebilmektir.

 ***

*Kürdler, yaşadıkları  topraklar da "İslam’ın Kılıcı" olduğu kadar, Demokrasinin de Kılıcıdır. Onları, "Demokles’in Kılıcı" olarak göstermeye veya kullanmaya çalışanlar, er geç yanılacaktır.

 ***

* Lider devlet adamı; ülkesinde ve dünyada muhatap olduğu tüm sorunları ideolojik çatışmalara dönüştürmeden toparlayabilen adamdır.

***

*Siyasi liderlerin diyaloğu, bir ülkenin resmi yüzüdür. Doğal liderlerin diyaloğu ise, o ülkenin barış ve özgürlük aynasıdır.

***

*Barış, adalet ve eşitlik için, yasal direnmenin demokrasideki adı; sivil itaatsizliktir. Bu hak daraldıkça, kitleler direnmek ruhundan, isyan etme ruhuna yöneleceğinden hem yönetenler, hem de yönetilenlerin bu gibi toplumsal arz ve talepleri maniple  etmeden hassasiyetle değerlendirmelidir.

 *Siyaset üzerine Aforizmalar-1 kitabımdan

Önceki ve Sonraki Yazılar