1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. DİTAM’ın Van bölgesi toplantısı gerçekleşti
DİTAM’ın Van bölgesi toplantısı gerçekleşti

DİTAM’ın Van bölgesi toplantısı gerçekleşti

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (DİTAM) Avrupa Birliği “Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı-DİHAA” tarafından desteklenen “Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Platformu/Ağı” bölge toplantısı Van’da düzenlendi.

A+A-

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (DİTAM) Avrupa Birliği “Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı-DİHAA” tarafından desteklenen “Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Platformu/Ağı” bölge toplantısı Van’da Elite World Oteli’nde gerçekleşti.
 
Toplantıya Van başta olmak üzere, Muş, Bitlis ve Hakkari’den çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve şahsiyetlerin katıldığı görüldü.
 
STK’LARIN ORTAKLAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ
 
Toplantının açılışını yapan DİTAM Başkanı Mehmet Kaya, DİTAM’ın kuruluş sürecini, amaçlarını, bugüne kadar yaptığı çalışmaları ile hedeflerinden söz ederek; “Bölge STK’ları arasındaki ilişkinin ne kadar büyük bir önem taşıdığı, ortaklaşmanın, sorunlara ilişkin görüş ve öneriler oluşturmanın ve kamuoyu ile paylaşmanın büyük önemi ortada. Bu açıdan bölgede yaşananları, birlikte tartışarak rapor haline getirmek son derece önemli olacaktır” dedi.
 
“PROJENİN ÖZÜ BARIŞIN VE ÇÖZÜMÜN YENİDEN TESİSİ İÇİN ORTAK ÇABA HARCAMAKTIR”
 
DİTAM’ın bu çalışmadaki amaçlarını açıklamak amacıyla söz alan Başkan Yardımcı Av. Sedat Yurtdaş da, Projeyle amaçlananın Kürt sorunun çözümüne sivil toplumun aktif bir şekilde görev alarak sorumluluk üstlenmesi; barışın ve çözümün yeniden tesisi için ortak çaba harcanması olduğunun altını çizerek şöyle dedi:
 
“Çok önemli bir zaman diliminde, çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin çabası içinde olduğumuzu göreceksiniz. Projenin özü: Türkiye’de demokrasinin kurum ve kuralları yerleşmesinin önündeki en büyük engel olan Kürt sorunun çözümüne sivil toplumun aktif bir şekilde görev alarak sorumluluk üstlenmesini sağlamaktır. Barışın ve çözümün yeniden tesisi için ortak çaba harcamaktır.
 
“KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜLMEYİŞİNİN ÜLKE KAYNAKLARINI TÜKETTİĞİ, SİYASAL, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMİ İPOTEK ALTINA ALDIĞI TARTIŞMASIZDIR”

Bunun için 1990 yıllarda bütün bölgede kurulmuş çok zorlu koşullarda yaratıcı bir faaliyet gösteren “Demokrasi Platfomu” gibi bir deneyim bir tarihi birikim vardır. Kürt sorununun çözülmeyişinin ülke kaynaklarını tükettiği, siyasal, sosyal ve kültürel gelişimi ipotek altına aldığı tartışmasızdır. Çözümsüzlükten kaynaklı hak ihlalleri, geçmişteki köy yakmalar, faili meçhullere bugün eklenen ilçelerin kentlerin tanklarla toplarla helikopterlerle bombalanması, tarihin ve geleceğin yıkımı, göçler, toplumun aldığı ağır yaralar, derin kırılmalara neden olmaktadır. Otoriterleşmenin, Güvenlik eksenli eksenli politikaların yeniden hayat bulmasına yol açmaktadır. Yanı başımızda Suriye’de Irak’da, IŞİD/DAEŞ’in uygulamakta olduğu vahşete karşı mücadelenin durmanın yanında Kürt sorununu kalıcı ve köklü çözümünü sağlamak artık kaçınılmaz hale gelmiştir.
 
“AKIL TUTULMASINDAN ÇIKMAK GEREKİYOR”
 
“Akıl Tutulması”ndan çıkmanın ve Kürt sorunu çağın gereklerine uygun olarak çözmenin zamanına işaret etmektir. Tehlikenin büyüklüğünü tekrar tekrar anlatmak, buna ilgilileri bir anlamda mecbur etmektir. Bu çalışmada; STÖ, Meslek Odaları, Barolar, Sendikalar ve Sivil Girişimler arasında bir platform/ağ (Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Platformu/Ağı) kurulması hedeflenmektedir. En az 200 STK’nın yer alacağı ağın, Türkiye’de çoğulcu ve eşitlikçi demokrasi kültürünün geliştirilmesi ve Kürt sorununun çözümüne katkı sunmakta çok özel bir yere sahip olacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Bizzat sizlerleler hep beraber STK’lar olarak birlikte oluşturulacak network, ağ/platform iki önemli komisyon oluşturacaktır. “Barışın Sürecini İzleme ve Geliştirme Komisyonu”, “Kültürel ve Azınlık Haklarını Geliştirme Komisyonu”
 
“KAMUNUN DA ÖNEMLİ TOPLANTILARA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ”
 
STÖ hem kendi aralarında hem de Kamu ile birlikte yapılacak “Diyalog Toplantıları” yoluyla. Sosyal, siyasal ve kültürel politikalar için çözüm modelleri geliştirilecektir. Ağın kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi ve çalışmaların koordinasyonu sağlamak amacıyla en az 7, en çok 11 kişilik yönetim kurulu ve en az 3 kişilik sekretarya oluşturulacak. Yönetim kurulu ve sekretaryanın oluşumunda toplumsal cinsiyet dengesi dikkate alınacaktır. Biz Kamunun da bu önemli çalışmalarda ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz.
 
“BARIŞIN SAĞLANMASINA KATKI SUNMAK İSTİYORUZ”
 
Bu çalışmaların; politika geliştirme ve karar alma süreçlerini etkileme kapasitesine sahip, güçlü ve demokratik bir sivil toplum oluşumunu sağlayarak, eşitlikçi ve adil bir barışın sağlanmasına katkı sunmak, kültürel ve azınlık haklarının korunarak geliştirilmesine için sosyal, siyasal ve kültürel politikalar geliştirmesine katkıda bulunacaktır. Kürt sorununun çözümü yönünde harcanan çabaları deneyimleyen Kürt Açılımı, Demokratik Açılım, Eve Dönüş, Çözüm Süreci vb. arayışların dileğimiz kalıcı olacak şekilde gerçek anlamda canlanmasına toplumsal katılım ve katkı sağlamak.
 
SANCAR’A TEŞEKKÜR
 
Bu noktada Mardin Milletvekili ama öncelikle bir İnsan hakları savunucusu Mithat Sancar’ın projenin her safhasında hazırlanmasından içeriğinin zenginleştirilmesine yaptığı ve yapmayı sürdürdüğü katkılar için en içten teşekkürlerimizi sunarım. DİTAM olarak fikir öncülüğünü yaptığımız bu proje Avrupa Birliği “Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA)” tarafından desteklenmektedir. Avrupa Birliğinin üzerine inşa edildiği 'özgürlük, demokrasi, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı ile hukukun üstünlüğü ilkeleri”yle tamamen örtüşmektedir. AB'nin 'İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri' ölüm cezası, işkence ve diğer kötü muamele biçimleri, yanında üçüncü ülkelerle insan hakları diyalogu, silahlı çatışmadan etkilenen çocuklar, çocuk haklarının desteklenmesi ve korunması, insan hakları savunucuları ile kadına yönelik şiddet konularını kapsayan geniş bir çalışmayı ele alan altında açıklanmaktadır.
 
“YAŞAMSAL VE BİR KADAR ONURLU ÇALIŞMADA BAŞARILAR DİLİYORUM”
 
Bu projenin sonraki ayağı ise bizzat bu süreç içinde çalışmalarda yer almış olan Sosyal STK’ların benzer sorunları yaşamış ancak çözümler üretebilmiş alanlarda, İrlanda, İspanya, Filipinler, Kolombiya ülkelerde temaslarla deneyimleri aktarma çabası olacaktır. Sonuçta siyasal ve kültürel politikalar için geliştirilecek çözüm modelleri ve çalışma komisyonlarının hazırlamış oldukları raporlar 4 bin adet kitap olarak bastırılacaktır. Hepimize bu son derece yaşamsal ve bir kadar onurlu çalışmada başarılar diliyorum”
 
STÖ PLATFORMU KURULACAK
 
Toplantı söz alan Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Platformu Koordinatörü Lezgin Yalçın ise, “Proje faaliyetleri 18 ay sürecek. Bu süreçte Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak, Batman ve Şanlıurfa illerinde de benzer faaliyetler yürütülecek ve bir STÖ platformu kurulacak. Kurulacak olan platformun yönetimi tamamen şeffaf olacak ve platforma dahil STÖ'lerin de temsil edileceği bir yapıya dönüştürülerek en az 7, en çok 11 kişilik yönetim kurulu ile 3 kişilik bir sekreterya oluşturulacaktır. Bu yöntemle projenin bütün faaliyetleri katılımcı bir şekilde uygulanacaktır” dedi.
 
STK’LAR GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ SUNDU
 
Daha sonra Van bölgesindeki çalışmalara öncülük eden köklü bir sivil toplumcu geçmişe sahip İşadamı Kadri Salaz’ın ilkine, çalışmanın diğer ortağı Amid Kent Kültürü ve Kimliğini Geliştirme Derneği (AMİD-DER) Başkanı yazar Şeyhmus Diken’in moderatörlüklerini yaptıkları çalıştay toplantılarına geçildi. “STK’lar arası diyalog geliştirme” ve “Kamu STK diyaloğu” başlıklı toplantı başlıkları altında söz alan çok sayıdaki konuşmacı bölgede yaşananları çok ayrıntılı olarak anlatarak görüş ve önerilerini sundu.
 
STK’LAR BİRLİKTE ÇALIŞMANIN ÖNEMİNE İŞARET ETTİLER
 
Politika geliştirme ve karar alma süreçlerini etkileme kapasitesine sahip, güçlü ve demokratik bir sivil toplum oluşumunu sağlayarak, eşitlikçi ve adil bir barışın sağlanmasına katkı sunmak, kültürel ve azınlık haklarının korunarak geliştirilmesine için sosyal, siyasal ve kültürel politikalar geliştirmesine katkıda bulunacağını; Kürt sorununun çözümü yönünde harcanan çabaları deyimleyen Kürt Açılımı, Demokratik Açılım, Eve Dönüş, Çözüm Süreci vb. arayışların dileğimiz kalıcı olacak şekilde gerçek anlamda canlanmasına toplumsal katılım ve katkı sağlanacağı belirtildi.
 
Çalışma sırasında söz alan Van Barosu Başkanı Av. Murat Timur, Bölge Eczacılar Odası Başkanı Numan Mızrak, Yerel Medya çalışanlarından Naif Yaşar, Saray Kadın Derneğinden Hamide Yeni, Eko Genç’ten Cevahir Böke, Yazar Xalit Sadunî ve Ziya Avcı, Van Eski Belediye Başkanı İşadamı Mesut Öztürk, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Psikolojik Danışmanlar Derneğinden Veysel Bildik, MAZLUMDER Van Şube başkanı Yakup Aslan, Muş Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yücel, Bitlis’te faaliyet gösteren Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Dürer, bu projenin önemine vurgu yaparak birlikte çalışmanın önemine işaret ettiler.

Bir sonraki toplantının Hakkari ilinde yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

(Engin Öztürk)