1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. 2018 - 2019- 2020 - 2021 - 2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
2018 - 2019- 2020 -  2021 - 2022  YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

2018 - 2019- 2020 - 2021 - 2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Devlet memurların ve öğrencilerin merak ettikleri Resmi tatiller 'dini bayramlar' 2018 - 2019- 2020 - 2021 - 2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ, hangi günler içerisinde yer alıyor sorusunun cevabı Resmi Gazete'de yayımlandı.

A+A-
 Resmi tatillerin içerisinde yer alan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri ile 1 Mayıs İşçi Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Resmi Gazete'de 'ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN! olarak yayınlanan bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o kanun:

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır: 

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır. 

B) Dini bayramlar şunlardır: 

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. 

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür. 

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir. 

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.  29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur. 

Madde 3 – A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.

B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.            

C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.            

Madde 4 – Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yayımlanır.            

Madde 5 – 27/5/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.             

Geçici Madde 1 – (Ek:28/12/1999 - 4500/ 1 md.)             

31 Aralık 1999 tarihi tam gün genel tatildir. Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.             

Madde 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             

Madde 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

*****************

2018 yılı resmi tatil günleri

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1. GÜN01 OCAKPAZARTESİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANPAZARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*1 GÜN01 MAYiSSALI
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYiSCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi1/2 GÜN14 HAZİRANPERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN15 HAZİRANCUMA
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN16 HAZİRANCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN17 HAZİRANPAZAR
KURBAN BAYRAMI AREFESi1/2 GÜN20 AĞUSTOSPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI1. GÜN21 AĞUSTOSSALI
KURBAN BAYRAMI2. GÜN22 AĞUSTOSÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI3. GÜN23 AĞUSTOSPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI4. GÜN24 AĞUSTOSCUMA
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSPERŞEMBE
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMPAZAR PAZARTESİ

 

*****************

2019 yılı resmi tatil günleri

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1. GÜN01 OCAKSALI
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANSALI
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*1 GÜN01 MAYiSÇARŞAMBA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYiSPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi1/2 GÜN04 HAZİRANSALI
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN05 HAZİRANÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN06 HAZİRANPERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN07 HAZİRANCUMA
KURBAN BAYRAMI AREFESi1/2 GÜN10 AĞUSTOSCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI1. GÜN11 AĞUSTOSPAZAR
KURBAN BAYRAMI2. GÜN12 AĞUSTOSPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI3. GÜN13 AĞUSTOSSALI
KURBAN BAYRAMI4. GÜN14 AĞUSTOSÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSCUMA
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM 29 EKİMPAZARTESİ SALI

 

*****************

2020 yılı resmi tatil günleri

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1. GÜN01 OCAKÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANPERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*1 GÜN01 MAYiSCUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYiSSALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi1/2 GÜN23 MAYiSCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN24 MAYiSPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN25 MAYiSPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN26 MAYiSSALI
KURBAN BAYRAMI AREFESi1/2 GÜN30 TEMMUZPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI1. GÜN31 TEMMUZCUMA
KURBAN BAYRAMI2. GÜN01 AĞUSTOSCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI3. GÜN02 AĞUSTOSPAZAR
KURBAN BAYRAMI4. GÜN03 AĞUSTOSPAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSPAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM 29 EKİMÇARŞAMBA PERŞEMBE

 

*****************

2021 yılı resmi tatil günleri

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1. GÜN01 OCAKCUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANCUMA
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*1 GÜN01 MAYiSCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi1/2 GÜN12 MAYiSÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN13 MAYiSPERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN14 MAYiSCUMA
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN15 MAYiSCUMARTESİ
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYiSÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESi1/2 GÜN19 TEMMUZPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI1/2 GÜN20 TEMMUZSALI
KURBAN BAYRAMI1. GÜN21 TEMMUZÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI2. GÜN22 TEMMUZPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI3. GÜN23 TEMMUZCUMA
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSPAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM 29 EKİMPERŞEMBE CUMA

 

*****************

2022 yılı resmi tatil günleri

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1. GÜN01 OCAKCUMARTESİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANCUMARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESi1 GÜN01 MAYiSPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN02 MAYiSPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN03 MAYiSSALI
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN04 MAYiSÇARŞAMBA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYiSPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI AREFESi1/2 GÜN08 TEMMUZCUMA
KURBAN BAYRAMI1. GÜN09 TEMMUZCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI2. GÜN10 TEMMUZPAZAR
KURBAN BAYRAMI3. GÜN11 TEMMUZPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI4. GÜN12 TEMMUZSALI
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSSALI
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMCUMA CUMARTESİ