27 Ekim 2016 Perşembe
 • Diyarbakır23 °C
 • İstanbul12 °C
 • Ankara15 °C
 • Antalya24 °C
 • İzmir18 °C
 • IMKB
  0.00
  %
 • Altın
  126,658
  %0.91
 • Dolar
  3,1071
  %0.67
 • Euro
  3,3928
  %0.75
Mehmet ASLAN


Surların kısa hikayesi...

12 Mart 2013 Salı 14:06

SURLARIN KISA HİKAYESİ

Diyarbakır surlarını anlatmak, kör bir kuyuya taş atmaya benzer. Kuyunun duvarlarına çarparak, belirsiz bir derinliğe inen taşın çarptığı her noktadan bir uygarlığın yankısı yükselir. Bu dipsiz kuyunun görünen kısımlarında, karanlığında ve kör karanlığında, dünya uygarlığının izleri saklıdır.
 
Nazım, “Saman Sarısı” şiirinde;
 
“Sesleniyorum
seni yitirmiş geri dönüyor sesimin yankıları” diyor.
 
Diyarbakır'a ve surlara seslendiğinizde aynı duyguya kapılırsınız. Sur duvarlarında yankılanan sesiniz size neredeyse bu dünyada yaşamış bütün medeniyetlerin belli belirsiz izleriyle geri döner.
 
Diyarbakır'da yaşayan eski uygarlıkların sayısıyla ilgili muhtelif rakamlar atılır ortaya. Kimi ölçülü olmak gayretiyle 24, 25 der; kimisi gönül hoşluğuyla bu rakamı 40'a kadar çıkarır, kimi bu belirsizlikten kaçmak için “kadim kent” cümlesine sığınır. Ancak, surların üzerinde yer alan kabartmalar, kitabeler, figürler ve desenler ile diğer izlerden bu şehirden 33 medeniyetin geçtiği tespit edilebiliyor.
 
Diyarbakır'ın hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığını kronolojik olarak yeniden hatırlarsak;
 
1-Hurriler (Subartu), 2-Hitit, 3-Hurri-Mitanni, 4-Aramiler, 5-Asur, 6-Urartu, 7-İskit, 8-Medler, 9-Pers, 10-Büyük İskender (Makedonya-Helen), 11-Selevkos, 12-Part, 13-Büyük Tigran, 14-Roma, 15-Bizans, 16-Araplar (Bekr Bin Vail Kabilesi), 17-Emevi, 18-Abbasi, 19-Şeyh Oğulları, 20-Hamdaniler, 21-Büveyhoğulları, 22-Mervaniler, 23-Büyük Selçuklular, 24-Suriye Selçukluları, 25-İnaloğulları, 26-Nisanoğulları, 27-Artuklular, 28-Eyyubiler, 29-Anadolu Selçukluları, 30-Mardin Artukluları, 31-Akkoyunlular, 32-Safeviler ve 33-Osmanlılar'dan oluşan 33 uygarlık karşımıza çıkar.
 
Bu yazı bilimsel-tarihsel bir makaleden çok, bir derleme ve incelemeden ibarettir. Amaç, Diyarbakır surlarının biçimlenmesine yol açan tarihsel olaylara dikkat çekmektir. Bu nedenle adı geçen 33 uygarlığın Diyarbakır ve çevresindeki egemenlik süreleri, birbirleriyle ilişkileri, etkileşimleri, bağları ve farklılıkları ayrı bir çalışmanın konusudur. Ne yazık ki bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Özellikle surlarla ilişkilendirilen bütün medeniyetlerin Diyarbakır eksen alınarak araştırılması gerekir.
 
1962 yılında Diyarbakır'ın en eski yerleşim yeri olduğu düşünülen Amida Höyük'te (Virantepe Höyüğü) yapılan arkeolojik çalışmalar önemli bir başlangıç olmasına rağmen, bu çalışmalar yeterince desteklenemediği için sürdürülememiştir. Yapılan kazı çalışmalarında M.Ö. 6 bin yılına ait seramik tabaklar bulunmuştur. Buluntular, Diyarbakır'da M.Ö.  en az 6 bin yıl önce yerleşik yaşam olduğunu gösteriyor.
 
Diyarbakır'da hüküm sürmüş 33 medeniyet içerisinde, surlar için ilk kazmayı vuranların Hurriler (Subartu) olduğunu söyleyebiliriz. “Hurri”, Babil yazmalarında, “mağara” karşılığı olarak kullanılmış bir sözcüktür. Hurriler'in kuzeyden göç eden bir kavim olduğu zannediliyor. M.Ö. 2300 yılında, neredeyse bütün güneydoğu bölgesi ile kuzey Suriye'yi içine alan büyük bir krallığa dönüşmüşlerdir. Diyarbakır surlarının yapımı için referans gösterilen M.Ö. 3000 yılını, Hurri kavminin içinden çıkan ve daha savaşçı boylarının birleşmesiyle oluşan Subartular'la ilişkilendirmek daha olası görünmektedir. “Subartu”, aynen “Mezopotamya” gibi “iki nehir arası” anlamına gelmektedir. Asur metinlerinde de, Asur ülkesinin kuzeyinde kalan ve Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölge “Subartu” olarak tanımlanmaktadır.
 
Diyarbakır surlarının yapımı M.Ö. 3 bin yılına dayandırılır. Diyarbakır surlarının tamamı düşünüldüğünde bu çıkarım doğru olmaz. Surların önemli bir kısmı Roma döneminde tamamlanmıştır. Diyarbakır'da hüküm süren her medeniyet hükümranlığının bir simgesi olarak surların yapımını devam ettirmiştir.  Dolayısıyla, M.Ö 3 bin ile M.S. 1527 yılları arasında geçen yaklaşık 4500 yıllık süre içerisinde surlar, kendisini sürekli geliştiren, yenileyen, büyüten ve çoğaltan bir canlı organizma gibi tekâmül etmiştir.
 
Yeniden surlar için vurulan ilk kazmaya, yontulan ilk bazalta döndüğümüzde karşımıza Virantepe (Amida Höyük) çıkıyor. Karacadağ platosunun doğu ucunda ve Fiskaya'nın kuzey doğu kısmındaki höyükte hem Dicle vadisinin gözetlenmesi, hem de doğu ile batı arasındaki geçişlerin stratejik noktasını kontrol etmek amacıyla ilk kalenin yapıldığı, daha sonra da kalenin genişletilerek şehrin yönetim merkezine dönüştürüldüğü anlaşılıyor.
 
Virantepe'de kalıntıları bulunan ilk kalenin daha sonra etrafı Hurriler döneminde surlarla çevrilerek küçük bir şehir oluşturulur. Bu şehir, bugünkü İçkale'nin içinde yer alan, muhtemelen Artuklu kemerinin bulunduğu noktadan geçerek, etrafı surlarla çevrili bir yönetim merkeziydi.
 
Surların M.Ö. 3000'li yıllardan bugüne kadarki sürecine bakıldığında, iki uygarlığın katkısının çok önemli olduğu görülür: Biri Hurriler, ikincisi de Romalılar. Bugün restorasyonu yapılan İçkale (ki muhtemel, saray Kapı'da içeri girildiğinde, hemen sol tarafta başlayan ve Artuklu Kemerinin bulunduğu noktaya kadar giden ve oradan da Hazreti Süleyman caminin doğu ve kuzeydoğu yönünde ilerleyen surlarla çevrili olması muhtemeldir. Romalıların İç Kale'ye “Hurri şehri” demeleri, bu tezi güçlendiriyor. Uzunluğu 5166 metre olan dış surlar ise büyük oranda Roma eseridir.
 
Surlara yukarıdan bakıldığında tam olarak bir kalkan balığını andıran surların gövdesi Roma, başı ise Hurri uygarlığının izlerini taşır. M.Ö 3 bin yılında, muhtemelen gözetleme amacıyla kurulan ilk kale, bugün 16 burç tarafından çevrilmiş olan İçkale'nin rakım olarak en yüksek kısmında yer alır.  Yine Diyarbakır surlarına yukarıdan bakıldığında İçkale'nin kalkan balığının başını oluşturduğu, ilk surun inşa edildiği Amida Höyüğ de kalkanın gözüne denk gelir.
 
Yolu Diyarbakır'dan geçen bir yolcu, “şehr-i Diyarbekir nasıl meydana geldi” diye sorarsa, hiç tereddüt etmeden “biz bir kalkan balığının gözünden doğduk” diyebiliriz.
 
M.Ö. 30 ile M.S. 330'lı yılları kapsayan Roma döneminde surlarla ilgili çalışmaların yapıldığı, ancak asıl büyük çalışmanın M.S. 307 ile 337 arasında Büyük Konstantin'in hükümdarlığı döneminde gerçekleştirildiği biliniyor. Roma döneminde, surkent görünümündeki şehir için Hurri şehri veya Amida ismi kullanılırdı.
 
330'lu yıllarda başlayan kapsamlı bir çalışma ile bugünkü dış surların yapımına başlanıldı. Eski kente (İçkale'nin bir kısmına) entegre olan Antoninupolis isminde yeni kent, sur duvarlarından başlanarak inşa edildi. Kalkan balığının başı hariç, gövde kısmının çoğu 330 yılında başlatılan kent imarında yapıldı. Roma'nın Diyarbakır surlarını bu ölçüde büyüterek tahkim etmesi ve mevcut şehre birkaç misli büyüklükte yeni bir şehir entegre etmesinin en önemli nedeni Pers akınlarıydı. Eski görkemini yitiren batı uygarlığının lideri 1000 yıllık Roma İmparatorluğu önce Pers, ardından da Sasani akınlarına direnecek güçte değildi.
 
Diyarbakır, yüzyıllar boyunca doğu ve batı medeniyetini ayıran güçlü bir duvar, geçilmez bir mevki gibi algılanmıştır. Doğu Roma İmparatorluğunun, Anadolu'nun kuzeyinde Trabzon'dan başlayan sınırları, doğrusal bir hat gibi, bugünkü Ermenistan'ın batısını içine alarak Amida ve Edessa (Urfa) üzerinden Nisibis (Nusaybin), Allepo (Halep) ve Klikya'ya uzanırdı. Bu sınır hattının mukavemeti en güçlü parçasını, dayanıklı surlarıyla Amida oluştururdu. Sasani devleti 30 bin askerinin sur duvarlarının diplerinde feda edilmesini göze olarak 359 yılında Diyarbakır'ı ele geçirdi. 359 yılı Diyarbakır tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır.  Roma dönemi uzmanı İngiliz tarihçi Edward Gibbon, Sasaniler'in şehri almasından sonra sur içine giren birlikler, yeni yerleşimciler ve mevcut nüfusla birlikte 120 bin kişinin Diyarbakır'da yerleşik olduğunu belirtir.
 
Fransız tarihçi R. Grousset, “Başlangıcından 1071'e Ermenilerin Tarihi” kitabında, Hurri kenti olarak tarif ettiği Diyarbakır'ın M.Ö. 2000 yıllarında surlarla çevrili olduğu ve bu surların, kenti M.Ö. 9'uncu yüzyılda ele geçiren Aramiler (Bit-Zamani Kabilesi) tarafından onarılarak şehrin başkente dönüştürüldüğü söyler.
 
Birbirinden farklı kaynaklarda,  surları merkezine alan stratejik bir egemenlik ilişkisinin Diyarbakır'ın geçmişine ve bugününe yön verdiği teyit edilmektedir. Bu şehirde kültürel izlerini bırakan 33 farklı medeniyetin 11'i surlardaki 63 kitabe üzerinden varlıklarını bugüne taşımışlardır. Sadece Dağkapı'nın sağ ve solunda yer alan 1 ve 2 nolu burçlar üzerinde üç Abbasi, iki Mervani, bir Roma, bir de Yunan kitabesi bulunmaktadır.
 
359 yılındaki Roma-Sasani savaşından sonra şehir 363 yılına kadar Sasani egemenliği altında kalır. Dört yıl boyunca Diyarbakır üzerinden devam eden Roma, Sasani rekabeti 363 yılındaki bir anlaşmayla kısa bir süre ertelenir.  Bu dört yıllık süre Diyarbakır'ı sadece askeri ve stratejik olarak değil, nüfus açısından da etkilemiştir.
 
Sasani Kralı II Şapur ile Roma (Bizans) İmparatoru Jovianus'un imzaladığı 363 yılı barış anlaşması ile Sasaniler Diyarbakır'dan çekilirler. Aslında, bu durum bir çekilmeden ziyade bir takasa benzer.  Bu takasta Sasaniler'e Diyarbakır'dan çekilme karşılığında Nisibis (Nusaybin) verilir. Roma için, aynı zamanda dini bir merkez olarak kabul edilen piskoposluk payesi sahibi Diyarbakır ne kadar stratejikse, o dönem Mezopotamya'nın en büyük şehirlerinden olan Nusaybin'de o ölçüde askeri,  stratejik ve ekonomik bir merkezdir. Nusaybin Roma'nın doğudaki en büyük askeri üssü ve 6. Yüzyıldan itibaren de Roma ve Sasani tüccarlarının gümrük kapısıydı.
 
Amida-Nisibis takasının ardından başlayan nüfus hareketleri de önemlidir. Sasaniler, bu takasın ardından, Roma yurttaşı kabul edilen Hıristiyan Nisibis halkının Diyarbakır'a nakledilmesini kabul etmişlerdir. Diyarbakır'a nakledilen Nisibisliler'in bir kısmı sur içinde, bir kısmı da sur duvarları dışında imar edilen ve Nisibeos olarak isimlendiren yerde iskân edilmiştir.
 
Askeri ve ticari olarak Roma'nın sınır ili ve en önemli merkezi sayılan Nisibis'i elden çıkartmak zorunda kalan Roma, diğer sınır ili Diyarbakır'ı daha önemli bir merkez haline getirmek için 367 yılında kapsamlı bir çalışma başlatır. 367 ile 375 yıllarını kapsayan bu çalışmalarda dış surlar genişletilerek bugünkü şeklini alır ve şehir alanı büyütülür. Diyarbakır surlarının 367 başlayan güçlendirme ve onarımı doğudan gelecek Sasani akınlarını önleme amacı taşıyordu. Diyarbakır üzerinden 150 yılı aşan Roma-Sasani hükümranlık mücadelesi, Roma'nın gücünü kaybetmesine yol açtı.
 
Sasani akınlarının Diyarbakır halkını nasıl etkilediğini Süryani Rahip Mar Yeşua'nın “Vakayiname” adını verdiği kronolojisinden anlamak mümkün. 494 ile 507 yıllarına ait olayları kayıt altına alan Rahip Mar Yeşua, 500'lü yılların başında Sasani ordusunun, Diyarbakır'ı uzun süre abluka altına almasıyla şehirde açlık ve salgın hastalık başladığını ve salgın hastalık etkisiyle halkın vücudunda ve yüzünde yaygın olarak çıbanların çıktığını belirtir. Yeşua'nın tarif ettiği hastalığın ilk “şark çıbanı” vakası olduğu anlaşılıyor.
 
 528 yılında Roma İmparatoru Justiianus'un emriyle bugünkü dış surları da çevreleyen 7, 8 metre boylarında yeni sur duvarları inşa edildi. Sasani saldırılarına karşı oluşturulan ikinci sur duvarının büyük kısmı, yine Sasani akınlarıyla yıkılır. Aralarında su dolu hendeklerin de bulunduğu bu duvarlara ait kalıntılar, Ticaret Odası arkasında yer alan 75 ve 76 nolu burçlar ile Evli Beden ile Yedi Kardeş burcu önünde bugün de görülmektedir.
 
Surların yapısındaki değişiklik ve yeni surların yapılmasıyla en önemli çalışmalardan biri Osmanlı dönemine aittir. Safeviler'in 1514 Çaldıran savaşını kaybetmesinin ardından Diyarbakır'da Osmanlı dönemi başlar. İçkale'deki yönetim merkezini genişletmek için Kanuni'nin emriyle 1521 yılından itibaren çalışmalar başlatılır. Huri dönemindeki İçkale sınırlarını yaklaşık bir misli büyütülerek, 16 yeni burç yapılır. 1527'de tamamlanan sur duvarları üzerinde İçkale ile şehir bağlantısını sağlamak için Saray Kapı ve Küpeli Kapısı tamamlanır.
 
Bu, “kısa sur tarihi” yazısında 1932 yılındaki yıktırma olayından da bahsetmek gerekir. Surlar, geçmişten bugüne yaklaşık 5 bin yıllık tarihleri içerisinde, savaşlar nedeniyle yıkıldı, yine savaşa önlem olarak yeniden yapıldı veya güçlendirildiler. Savaş nedeniyle yıkım ve yapımın kendi içerisinde bir mantığı var; ancak “şehir hava alsın” diye surların yıkılmasına karar vermek, 5 bin yıllık sürecin en barbarca girişimi olmuştur. 1932 yılında dönemin Diyarbakır valisinin kararıyla Dağkapı burcunun batısına doğru uzanan sur duvarları ile iki burcun yıkımına başlanmış. Surlar üzerinde çok büyük emeği olan ve o dönemde Diyarbakır'da surları araştıran sanat tarihçisi Albert Gabriel, derhal Ankara'ya giderek bu duruma müdahil olmuş ve o dönem, konuyla doğrudan ilgili olmamasına rağmen, bu meseleyi ulaşabildiği milli eğitim bakanına iletmiş ve yıkımın durdurulması kararını aldırtmıştır.
 
Surların bugünkü şeklini almasında Hurri, Roma Osmanlı daha belirleyici olurken, burçların yapımı medeniyetler ittifakını hatırlatır. Surların varlığı askeri gereklilikler ile açıklanabilir; ancak burçların varlığı sadece askeri veya stratejik nedenlere bağlı değildir. Burçlar kral, sultan, padişah veya komutanın adına veya onun temsil ettiklerine adanır. Bu nedenle egemenlik, güç ve ölümsüzlüğün diline dönüşürler.
 
Burçların üzerine farklı dillerde işlenmiş kitabeler, kabartmalar, figürler ve simgelerin her biri başka bir çalışmanın konusu olacak kadar kapsamlıdır. Surları anlatmak, burçları okumak uzun bir yolculuğa başlamak gibidir. Diyarbakır surları için yol yarılanmadı bile. Bu yolda ilerleyen yolcu, kalkan balığının gözünden doğan uygarlığın bütün bir dünyayı etkilediğini görecektir.
Bu yazı toplam 41632 defa okunmuştur
Yazar makale içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
LİNKLER
Güvenli bir şekilde paykasa satın alın!
Copyright ©2007 Diyarın Sesi. Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya
Alexa Certified Site Stats for www.siteadı.com