1. YAZARLAR

  2. Sinan KARAKAŞ

  3. Kusur Aramak
Sinan KARAKAŞ

Sinan KARAKAŞ

Yazarın Tüm Yazıları >

Kusur Aramak

A+A-

Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.(Hücurat: 12)

"Her kim başkalarının evine onların izni olmaksızın muttali olursa, içeriyi görürse gözünü çıkartmaları onlara helâl olur.” ( Ahmed b. Hanbel, 7298; Ebu Hüreyre'den)

“Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemeyen iman etmiş olmaz”( Buhari, Îmân 7)

"Zandan kaçınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır, Tecessüs etmeyiniz, gizlice haber araştırmayınız. Haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize bugz etmeyiniz. Allah'ın kulları, kardeş olunuz.”( Buhari, 5604)

"Her kim bir Müslüman(ın gıybetini yapmak ve şerefini ayaklar altına almak) sebebiyle bir lokma dahi yese şüphesiz ki Allah o lokmanın benzerini cehennemde ona yedirecektir. Yine her kime de Müslüman bir kimseye verdiği bir zarar dolayısıyla mükafat olarak bir elbise giydirilecek olursa şüphesiz Allah o kimseye bu elbisenin bir benzerini cehennemde giydirecektir.”  (Ebu Davut, 4237)

Sehl b. Sa'd es-Sâidi'den: "Adamın birisi Nebi (s.a.v)'in, hücrelerinden (evinin odalarından) birisine gizlice baktı. Peygamberin elinde başını taradığı bir tarak vardı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: Senin (bana) bakmakta olduğunu bilseydim bu tarağı gözlerine batırırdım. İzin isteme emri görmeyi önlemek için verilmiştir.” ( Buhari, Müslim)

"Ey diliyle Müslüman olup da, kalbine iman nüfuz etmemiş münafıklar! Müslümanlara eziyet etmeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zira kim Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da kendisinin kusurlarını açığa çıkarır. Allah, evinin içinde dahi olsa böylesini rezil rüsvay eder." (Ebû Davud, "Edeb," 35)

"Gerçek Müslüman, elinden dilinden Müslümanların emniyet ve esenlikte olup (zarar görmedikleri) kimsedir." (Buhârî, "İman", 4)

"Allah'a ve âhiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun." (Tirmizî, "Kıyâmet", 51)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Mirac'a çıktığında, orada bir kavmin yanından geçerken, onların demirden tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini yırtıp kanattıklarını görünce, Cibril'e bunun sebebini sormuş, o da bunların, insanları çekiştiren ve onların gizliliklerini ortaya çıkaran kimseler olduklarını söylemiştir. (Ebû Dâvûd, "Edeb", 35; Ahmed b. Hanbel, 3/224.)

Allah Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Sen insanların kusurlarını araştıracak olursan, onları perdeyi yırtarak açıktan günah işlemeye cesaretlendirmiş olursun." (Ebû Dâvûd, "Edeb", 37)

"Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, o suçu kendisi de işlemeden ölmez."(Tirmizî, "Kıyame", 53)


Hz. Ömer, arkadaşlarından birini birkaç gün ortalıkta göremeyince yanına Abdurrahman 'ı da alarak onun durumunu öğrenmek üzere evine gitti. Oraya vardıklarında evin kapısını açık buldular. Aradıkları kişi oturmuş; karısının doldurup vermekte olduğu bir kaptan bir şeyler içiyordu. Bunu gören Hz. Ömer, Abdurrahman 'a "Onun ortalıkta niçin görünmediği şimdi anlaşılıyor!"dedi. Abdurrahman da "Onun içmekte olduğu şeyin içki olduğunu nerden biliyorsun?"diye sordu. O zaman Hz. Ömer "Ne dersin ey Abdurrahman; acaba biz onun gizli hallerini mi araştırmış oluyoruz?"buyurdu. Abdurrahman: "Evet, bu yaptığımız tecessüsün ta kendisidir" diye cevap verdi. Hz. Ömer'in "Peki bunun kefareti nedir?"sorusuna da "Onun bu halini gördüğümüzü kendisine söylemeyeceğiz ve hakkında da iyilikten başka bir şey düşünmeyeceğiz" karşılığını verdi. Bunun üzerine içeri girmeden geri döndüler.
Kenz, II/167 (İbnü'l-Münzir ve Said b. Mansur, Şa'bî'den).

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT