1. YAZARLAR

  2. Ramazan TOPRAK

  3. Kırk katır mı? Kırk satır mı?
Ramazan TOPRAK

Ramazan TOPRAK

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Kırk katır mı? Kırk satır mı?

A+A-

Ortasu'daki elîm olay üzerinden 3 hafta geçti..
Bir yandan canlı kurtulanlar ve aileleri hakkında
Yerel Savcılık sınır ihlali suçlamasıyla soruşturma açıyor..
Kaybettiğimiz futbol sevdalısı Erkan'ın amcası,
Savaş ile Hüsnü'nün abisi Vahit Encü'ye,
"Çocukları ölüme siz mi gönderdiniz?" diye soruluyor..
Öte yandan Valilik yaralananları ve yakınlarını işe alıyor,
Bir tür teselli niteliğinde ödül veriyor..

Sınır ihlali denilen kaçak geçişler ve kaçakçılık, suç..
Sınır köylüleri, ciddi yoksulluk ve geçim sıkıntısı ile
Kaçakla geçimlerini temin arasında sıkışıp kalmışlar..
Bu şartlar, bölgenin kabulü zorunlu bir gerçeği..
Elîm olaya kadar bu acı gerçek karşısında insanî tutum alanlar,
Olaydan sonra sert kanunî tutum aldıkları takdirde
İnsanımız nezdinde ciddi güven kaybına maruz kalacaklardır..
Bütün kaçak geçişler hakkında işlem yapılabilecekse
Son işlem anlamlı, hakkâniyetli, hukukî, insanî ve vicdanî olur..
Aksi halde zevâhiri kurtarma adına işlem yapılıyor görüntüsü,
Hukuka da, hakkâniyete de, adalete de zarar verir..
* * *
Olay haftasında kaçak geçişlere göz yumuldu ise,
Hatta bir gün önceki 120 katırla yapılan kaçağa
"Hangi nedenle" göz yumuldu ise,
60 katırla yapılan kaçağa "hangi nedenle" göz yumulmadı?
Ya da heronlar önceki günlerde çok daha yoğun geçişleri
Nasıl göremez(!) oldu da o gün görebildi?
Belki de heronları başka türlü görmenin tam zamanı..
Nedense heron görüntüleri, çoğu kritik olayda
Kocaman kocaman soru işaretleri taşıyor..
Toplumun dinamiklerini karşı karşıya getiriyor..
Sorunlara yenilerini ekliyor.. ilginçtir,
Pek çok olayda yaşandığı üzere bu olayda da etmenlerin
En zayıf, en şaibeli halkasını heronlar oluşturuyor..
* * *
Köylüler açmaz içindeler..
Kırk katır mı kırk satır mı tercihleri arasında sıkışmışlar..
Kırk katır, geçim yolu olmaktan çıkarılmadan
Kırk satır, kanun yolu olmaktan çıkarılmadan
Bu ve benzeri sorunların tekrarı engellenemeyecektir..
* * *
Diğer bir açmaz ise F-16 pilotlarıyla ilgili..
Sanki olayın tek sorumluları onlar gibi.. pilotlar,
Görev gereği verilen emirleri yerine getirmek zorunda..
Elîm olayda, verilen emri yerine getirmemiş olsalardı, asgariden
Emre itaatsizlikte ısrar suçundan haklarında soruşturma açılacaktı..
Şimdi ise emri yerine getirdikleri için suçlanıyorlar..
Tam bir hukuki açmaza sokuluyorlar, tıpkı köylüler gibi..
Şayet olay köylüler ve pilotlarla sınırlı, dar
Bir çerçevede görülür ve sonuçlandırılır ise
Olayın esası bu detaylar arasında kaybolacak,
Asıl suçlular yine paçayı kurtarmış olacaklardır..

Hem köylüler, hem pilotlar,
Hem sanık hem de mağdur konumunda kaldılar..
Tam bir hukukî ve insanî açmaz..
Her hâlükârda çıkış yolları kapalı..
Oysa olayın ardındakiler, herkesi
Kapana kıstırdıkları için gayet memnunlar..
Olayın tâli planındaki köylüler ile pilotlar değil de,
Olayın ardındaki asıl aktörler ön plana çekilerek
Üzerilerine gidildiğinde bu sorun aşılabilecektir..
Adlî ve idarî soruşturmayı yürütenler empati yapsınlar,
Kendilerini köylülerin ve pilotların yerine koysunlar,
Ona göre karar versinler..

Adlî ve idarî işlemler doğru yöntemlerle yapılamaz ise
Kırgınlık ve kızgınlıkları geniş kitlelere yaymak ve
Acılar üzerinden şiddeti kitleselleştirmek isteyenlere,
Bulunmaz bir fırsat verilmiş olacaktır..
Soruşturma süreci, salt kanunî boyutları düşünülerek
Yönetilecek bir süreç değil.. adlî ve güvenlik boyutu yanında
Özellikle toplumsal boyutu, insanî ve vicdanî boyutu ile
Bölgenin zorunlu şartları gibi unsurlar gözetilmelidir..
Her türlü adlî veya idarî işlem,
Kendi kulvarında ne denli zorunlu ve haklı olsa da,
Sonuçta ortaya çıkacak tablo yeni sorunlara açık ise,
Sorunu büyütüyor içinden çıkılmaz hale getiriyorsa,
İçinde bulunulan zorunlu şartlarla çatışıyorsa,
Dosttan-milletten çok düşmanlara yarıyorsa,
Kamu vicdanını yaralıyor, hatta kanatıyor,
Adaletle, hakkaniyetle çelişiyorsa,
Âdil ve hakkâniyetli olmanın yolları bulunmalıdır, vardır da..
Bu yapılamadığı takdirde acı tâcirlerine gün doğacak,
Bu çelişkileri ve süreci kullanacaktır..
* * *
Olay sıradan bir adlî olay gibi değil
Dünyanın en sıcak bölgesini daha da ısıtacak ve
Kızıştıracak küresel oyunların bir parçası gibi görünüyor..
Olayın ardındakiler,
"Büyük balık yakalatma vaadiyle"
"Şiddeti kitleselleştirerek"
"İnsanımızla devleti karşı karşıya getirmeye" çalışanlardır..
Bizim insanımızı bize vurdurmak suretiyle, sözümonlara,
Suçsuz(?) kalarak hesap vermekten kurtulacaklar..
Örneği çokça görüldüğü üzere,
Olay biraz soğuduktan sonra gelip bir de
İnsaniyet nâmına hesap sormaya kalkmaları yok mu,
İşte bu insanı kahrediyor..!
* * *
Olayın yasal çerçevesi ve adlî boyutu,
Devletin bakış açısını şekillendirecek..
Fiilî, insanî ve vicdanî boyutu ise
Bölge insanımızın bakış açısını şekillendirecek..
Bakış açıları karşı karşıya gelecek, çatışacak olursa,
Olayın ardındakiler amaçlarına ulaşmış olacaklar..
Yapılması gereken,
Devletin bakış açısı ve amacı ile
İnsanımızın bakış açısı ve amacı buluşmalı, uzlaşmalı..
Âdil ve hakkâniyetli, insanî ve vicdanî bir sonuca varılmalıdır..

Uzun yıllar etkileri, yankıları devam etmesi,
Pek çok toplumsal olayın merkezine konulması
Ve yeni acıların tetikleyici unsuru olarak kullanılması mutlak
Böylesine vahim bir olay, her ne pahasına olursa olsun,
Mutlak surette ay..dın..la..tıl..ma..lı..dır..
Gittiği yere kadar değil sonuna kadar aydınlatılmalıdır..
Ki dünlerde gördüğümüz, yarınlar için öngördüğümüz
Yeni acılar yaşanmasın..

E-Posta: ramazantoprak19@gmail.com

Ramazan Toprak

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT