25 Ekim 2016 Salı
 • Diyarbakır13 °C
 • İstanbul14 °C
 • Ankara5 °C
 • Antalya21 °C
 • İzmir16 °C
 • IMKB
  0.00
  %
 • Altın
  125,211
  %-0.22
 • Dolar
  3,0841
  %-0.11
 • Euro
  3,3545
  %-0.09
Mehmet ASLAN


Fabrika isteyene cezaevi...

27 Kasım 2012 Salı 19:04

Kemalettin Tuğcu kitaplarını yaşı bir parça kemale ermiş olanlar iyi bilir. Hazin melodramlarına yakalananlar, geride birkaç damla gözyaşı bırakmadan kurtulamazdı. Diyarbakır'da geçen bir özelleştirme hikâyesi Kemalettin Tuğcu melodramlarına rahmet okutacak boyutlara ulaştı.

Hikâye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen Tekel'e bağlı Yaprak Tütün İşleme Fabrika Müdürlüğüne ait arazi ve bu arazi üzerindeki yapıların tekstil üretim sahasına dönüştürme girişimleriyle başlıyor, Dimyad'a pirince gitmek üzere yola çıkan Diyarbakırlı'nın, elindeki bulgurdan olmasıyla da sona eriyor.

Bu hikâyenin her satırı sürprizlerle örülmüş sanki. Bu kadar sürpriz Diyarbakır'a bile fazla geldi. Bir satırda, özelleştirme politikalarının kendi amaçlarına ne kadar yabancılaştığını, diğer satırda arazi spekülasyonlarını, yanı başındaki satırda rant oyunlarını, birazcık ileride baht oyunlarını ve nihayetinde taht oyunlarını görmek mümkün…

Aslında her şey gayet iyi başlamıştı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), özelleştirme uygulamaları sonucu atıl durumda bulunan tekel depolarının yatırımcılara tahsis edilmesi amacıyla bir girişim başlattı. Karacadağ Kalkınma Ajansı, tekel sahasının nasıl değerlendirileceği konusunda yaptığı çalışmayı bir rapora dönüştürerek, söz konusu alanların tekstil üretim sahasına dönüştürülmesini önerdi.

DTSO, kalkınma ajansının raporu doğrultusunda tekel sahalarının tekstil üretim alanı olması için girişimler başlatarak, bölgenin tekstil özel ihtisas bölgesine dönüştürülmesi için proje hazırladı. Tekel sahalarının tekstil OSB'ye dönüştürülmesi Diyarbakır için de kronik hale gelmiş temel bazı sorunların çözülmesine de vesile olacaktı. Projenin uygulanmasına olanak verilseydi, yüzde 20 civarındaki işsizlik sorununa belirli bir oranda çözüm getirilmesi, bölgemizde yüzde 10 seviyesinin de altında olan kadın istihdamının desteklenmesi ve bölgede yatırım yapmak için sırada bekleyen, ancak arsa tahsis edilemeyen en az 30 girişimciye tekel depolarının tahsis edilmesi mümkün olacaktı.

DTSO'nun, tekel depolarının, tekstil ve konfeksiyon üretim alanına dönüştürülmesine yönelik talebinin çok önemli nedenleri var. Sıralanırsa;

•    Tekel depolarının belediye imar planına sanayi alanı olarak tescil edilmesi,
•    Yaklaşık olarak 150 dönümü kapalı alan olmak üzere, 660 dönümlük hazır bir tesisten oluşması,
•    Kapalı alanlar içerisinde her biri 5 dönüm büyüklüğünde 12 antrepo ile 55 dönüm büyüklüğünde iki fabrika alanında makinelerin montajının ardından hemen üretime başlanmasının mümkün olması,
•    İlk etapta büyük çoğunluğu kadınlardan oluşmak üzere 5 bin kişinin istihdam edilecek olması,
•    Demiryoluna 75 metre, kent merkezine 6 kilometre mesafede bulunması,
•    Su, atık su ve enerji alt yapısının sanayi üretimine uygun olması,
•    Ulusal markaların nakliye maliyetlerinde avantaj sağlamalarına yönelik lojistik imkanların bulunması,

Yukarıda sayılan gerekçelerden de anlaşılacağı gibi, sadece bir adım ileriye atıp üretime start verip işbaşı yapma şansı bulunmaktaydı. Çok kısa süre içerisinde 5 bin insana iş sağlayıp, evine ekmek götürme şansı yaratmak mümkündü; ancak olmadı.

İNHİSAR'DAN, İNTİZARA
Tekel, yani eski adıyla inhisar, Diyarbakır'ın önüne umutsuz bir bekleyişi, yani intizarı koydu. Biz, DTSO adına girişimlerimize başladığımızda, bu kadar karmaşık bir denklemde kaybolacağımızı tahmin edemedik. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak iki yıla yakın bir süredir, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen Tekel Depolarının, tekstil üretim alanlarına dönüşmesi için çaba harcamaktayız.

Bu talebimizi Sanayi Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğine yazılı olarak bildirdik. Ayrıca Bakanlık ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak lobi faaliyetleri yürüttük. Sanayi Bakanı Sayın Nihat Ergün'ün 2011 yılı içerisinde ilimize yaptığı bir ziyarette talebimizi bizzat kendisine ilettik. Bu girişime son derece pozitif yaklaşarak, tekel alanlarının sanayiciye tahsis edileceği sözünü verdi; ancak bu sözün gereği yerine getirilemedi.

Diyarbakır iş dünyasını temsilen OSB'nin sorunlarını görüşmek üzere sanayi bakanlığına yapılan bir ziyarette Sayın Bakan'a tekel depolarıyla ilgili sözünü hatırlattığımızda, bu sahanın açık ceza evi yapılmak üzere adalet bakanlığına tahsis edildiği “müjdesini” verdi. Böyle bir habere ancak kamera şakası olursa tahammül edilebilirdi. Fakat Sayın Bakan'ın sözleri, bu durumun kamera şakasından ziyade soğuk bir duş olduğunun idrakini sağladı.

İnhisardan, intizara giden yolu bizzat Sayın Bakan, “tekel sahasının sadece 2, 3 yıllığına ve geçici olarak ceza evi olarak kullanılacağını” müjdeleyerek, vuslatımızı başka bahara tayin etmiş oldu.

RANT OYUNU, BAHT OYUNU, TAHT OYUNU
Eski Yeşilçam filmleri hepimizin malumu. Film gayet pozitif başlar. Oğlan kızı, kız da oğlanı sever. Ancak izleyici bu muhabbetin uzun sürmeyeceğini bilirdi. Ağır çekim biri birlerine doğru koşan aşıkların arasındaki, bölgesel ekonomik eşitsizlik misali refah farkı, filmin sonlarına doğru kontrolü iyice eline alır, mutluluk sahneyi hüzne bırakırdı. Yine, Yeşilçamlı yılların erkek seyirciler arasında revaçta şöyle bir söz vardı; “gökten Arzu Okay yağsa başımıza Erol Taş düşer”. Bizimkisi de aynı hikâye, nur topu gibi bir ceza evi düşüverdi başımıza aniden.

Bahtsızlığın tefrika halinde kol gezdiği bir yerde, nedenlerin mercek altına alınması kaçınılmaz olur. Merceği tuttuğunuzda, benim gibi komplodan haz etmeyenlerin bile aklını çelen ihtimallerle karşılaşıyorsunuz.

Öncelikle özelleştirme uygulamalarının anayasası niteliğindeki bir kavramdan söz etmek gerekiyor. Bu kavrama kamu yararı deniliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) yetkisine bırakılan, tekel sahaları gibi alanlarda, herhangi bir tasarrufa gitmeden önce, kamu yararı gözeten bir proje veya girişimin olup olmadığının sorulması gerekiyor. Böyle bir girişim yoksa ÖİB bu alanları özelleştirme kanununda belirlenen sınırlar içerisinde değerlendirme yetkisine sahip oluyor. Demek ki bizim ilk etapta 5 bin kişiye istihdam sağlayacak, 30 girişimciye yatırımlarını gerçekleştirme fırsatı sağlayacak ve Diyarbakır'ı tekstilde rekabetçi bir üretim merkezine dönüştürecek projemizin kamu yararı içermediğine karar verildi. Fabrika yapmakta, istihdam sağlamakta kamu yararı görmeyen ÖİB, ceza evinde kamu yararı olduğu sonucuna mı varmış oldu? Sanmıyorum. Açık ceza evi yapılması daha çok bir bypass yöntemi gibi duruyor. Bu meseleye ilerleyen satırlarda bir daha dönmemiz gerekecek.
Tekel sahasında olan biteni doğru anlayabilmek için bu alandaki rantın boyutuna bir bakmak gerekir. Malumunuz bu alan 660 dekar büyüklüğünde. Yani 660.000 M2'lik bir alandan söz ediyoruz. Diyarbakır'ın, Diclekent denilen konut ve yapılaşma alanı kıyısında yer alan bir bölge. Bu bölgede arsanın birim metrekare fiyatı 400 lira civarında. Yani yaklaşık olarak 300.000.000 TL'ye varan bir arsa rantı söz konusu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 07.07.2009 tarih ve 119 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında,

Kayapınar Belediyesi'nin 01.12.2006 tarih ve 179 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kayapınar revizyon bölgesi nazım imar planında,

07.12.2007 tarih ve 153 sayılı Kayapınar Belediyesi meclis kararı ve 17.01.2008 tarih ve 12 sayılı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Kayapınar uygulama imar planında sanayi alanı olarak geçmiştir.

Bu rant, tekel arsasının imar planındaki “sanayi alanı” vasfı değiştirilmedikçe mümkün olmayacaktı. ÖİB, rantı mümkün kılabilmek amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 9'uncu maddesinde kendisine verilen plan yapma yetkisini kullanarak 28.06.2011 tarihinde burayı sanayi alanı olmaktan çıkarmıştır.

ÖİB'nin yangından mal kaçırırcasına imar planında değişiklik yaptığı tarihe dikkat çekmek isterim. Tarih 28 Haziran 2011, yani 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerin yaklaşık 2 hafta sonrası. Herkesin genel seçim sonuçlarını tartıştığı, dikkatlerin yeni hükümete, yeni kabineye odaklandığı sırada ÖİB el çabukluğuyla hamlesini yapmış bile.

Sadece DTSO değil, Diyarbakır'da iş dünyasını temsil eden birçok kişi tekel sahaları konusunda girişimlerde bulunurken, taleplerini bürokrasi ve siyasete duyurmaya çalışırken ve bu konuyla ilgili toplantılar düzenlenirken ÖİB bu meseleyi kendi açısından sona erdirmiş.

DTSO adına Diyarbakır Valiliği ile yapılan görüşmelerde, valiliğin yaptığı öneriler doğrultusunda, ulusal düzeyde marka olmuş önemli tekstil sanayicileri ile görüşülürken veya tekstilin önemli çatı örgütlerinin Diyarbakır'a yöneltilmesi konusunda çalışmalar yapılırken ÖİB atı alıp Üsküdar'ı çoktan geçmiş. Deyim yerindeyse bizler siyaset ve bürokrasiden aldığımız ilhamla havanda su döğerken ÖİB, 660 dönümlük tekel sahasını konut alanı, ticari alan, alışveriş merkezi ve akaryakıt alanı olarak tescil ettirmiş.

Bu hikâyenin bu kadar hazin olmasının en önemli nedeni, elbette ki içinde barındırdığı haksızlıklardır. Bir kentin taleplerini hiçbir şekilde dikkate almadan, dalga geçer gibi ve pervasızca kendi çıkarlarını gözetenlere, kendi kervanını yürütenlere şunu sormak gerekir; başka bir şehre bu haksızlığı yapmaya cesaret edebilir miydiniz? Mesela Kayseri'ye, Denizli'ye, Trabzon'a, Rize'ye, Malatya'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a, Manisa'ya, Aydın'a, Afyon'a bunu yapabilir miydiniz? Cevap net, bunu yapamazdınız, yapmaya cesaret edemezdiniz. Bu kentlerin dinamikleri balyoz gibi tepenize inerdi.

NEDEN CEZA EVİ?
Sorulması gereken en önemli sorulardan biri de, tekel sahalarının neden geçici süreyle ceza evine dönüştürüldüğüdür. Bu soru ÖİB'nin start verdiği rant oyununu, nasıl baht oyununa çevrildiğinin olası cevaplarını içermektedir. Yazının başında da belirtildiği gibi bu sahada sadece makinelerin montajını tamamlayıp 2, 3 ay içerisinde üretime başlamak mümkündü. 660 dönümlük bu alandaki kapalı alanlar sadece antrepolardan oluşmuyor. 320 dönümlük alan üzerinde yapılanma var. Bu alanların içerisinde okul ve sosyal alanlar da mevcut. Yani her anlamda istihdama, öncelikle de kadın istihdamına uygun bir altyapıya sahip. Ayrıca çok güçlü olmasa da Diyarbakır'da tekel alanlarına yönelik bir hassasiyet ve sahiplenme oluşturularak, ulusal basının bu konuyu gündemine taşınması sağlandı.

Tekel sahasına yönelik yaşanan gelişmeler, rant cephesinin geçici bir süre için geri adım atmasına yol açtı. Ancak geriye doğru atılacak bu adımın, hedeften uzaklaşmaya yol açmaması gerekirdi. Bu nedenle, açık ceza evi, rant cephesini amacından uzaklaştırmayacak bir ara çözüm fikri olarak geliştirildi.

“Neden ceza evi” sorusunu biraz daha netleştirelim şimdi. Diyarbakır 7 ceza evine sahip bir şehir. Tekel alanında yapılan dahil bu sayı 8'e yükseldi. Bu güne kadar hiçbir yetkili çıkıp “Diyarbakır'da çok acilen açık ceza evine ihtiyaç var” demedi. Eğer böyle bir şey söylenseydi, şunu sormak gerekecekti: 2, 3 yıl önce var olan ihtiyaç, bu süre dolduğunda ortadan mı kalkacak? Zaten şu ana kadar hiçbir yetkili açık ceza evi ihtiyacıyla ilgili bir açıklama da yapmadı. O zaman geriye sadece bir ihtimal kalıyor: Tekel sahasının sanayiye uyumlu fiziki yapısını değiştirmek.

Bu sıralar yürütülen inşaat çalışmalarıyla fiziki yapı dönüştürülmeye başlandı bile. İki veya üç sene sonra, tekel sahası boşaltıldığında ne üretime uygun fiziki koşullar, ne her bir 5 dönüm büyüklüğünde 12 antrepo, ne 55 dönümlük iki fabrika binası, ne de sanayi alt yapısı kalmış olacak. Tekel sahalarındaki dönüşüm tamamlandığında bizim talebimizin de bir anlamı olmayacak. Bu “geçici” süre tamamlandığında yani 2015 civarında, sanayi alanına ait bütün izler silindiğinde AVM, benzinlik, konut v.s. boy göstermeye başlayacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Bu satırlarda ifade edilenlerin bir bölümü elbette ki olasılıktan ibarettir. Ancak çok güçlü olasılık olduğunu gidişat bize gösterecektir. Bütün bu kirliliği birlikte düşündüğümüzde arka plandaki rant tayfası içerisinde Diyarbakır'ın ranta pek teşne yerel unsurların olduğu da hep birlikte göreceğiz.
Denir ki, “hafıza-i beşer nisyan ile maluldür” Biz hafızamızı diri tutalım ki, kendi çıkarlarını her şeyin üstüne koyan rant erbabına “sizi tanıyoruz” diyebilelim.

Bu yazı toplam 11112 defa okunmuştur
Yazar makale içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
LİNKLER
Güvenli bir şekilde paykasa satın alın!
Copyright ©2007 Diyarın Sesi. Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya
Alexa Certified Site Stats for www.siteadı.com