1. YAZARLAR

  2. Av.Aysel ABA KESİCİ

  3. Eğitim Sisteminde Sil Baştan.
Av.Aysel ABA KESİCİ

Av.Aysel ABA KESİCİ

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Eğitim Sisteminde Sil Baştan.

A+A-

TEOG dan sonra Üniversiteye geçiş sınavının değişeceği de hızla gündeme geldi. Sınavın bir hafta sonunda başlayıp bitirileceği ve puan türlerinde değişiklik yapılacağı belirtiliyor.. Uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak tasarlanıp uygulanmaktaydı. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün sürmekteydi. Neredeyse 4 aya yayılan bu durumun  lise eğitimini olumsuz etkilemekteydi.  18 puan türünün   olması öğrenciler açısından zor bir durum teşkil etmekteydi.  Öğrenciler bir sisteme adapte olmaya çalışırken tam da belki adapte olacak iken, tekrar tekrar sistemlerin değişmesi öğrencilerin psikolojisini nasıl etkiler diye hiç düşünülmüyor galiba? 

Peki sorarım size bu sistem gelmeden önce nasıl bir sistem mevcut idi. Hatırlar isek 2008-2009 eğitim ve öğretim yılına kadar  benimde katılıp üniversiteye geçtiğim ÖSS ve ÖYS adında iki adet sınav yapılırdı, SÖZEL-SAYISAL diye puan türleri ikiye ayrılırdı.  puan türleri fazlaca dallandırıp budaklandırılmazdı. Tek oturumda sınav biterdi. Şimdide buna benzer şekilde düzenleme yapmayı düşünmektedirler. Yani yeni dedikleri sistem aslında eski sisteme benzerdir. Öğrencilerin 2008-2017 arasındaki sistem ile zorlandığının tespiti için acaba 9 sene geçmesi mi gerekirdi, bir sistemin doğru olup olmadığının tespiti hep deneme yanılma yoluyla mı yapılmalı. Bu  işleri uzman komisyonların birkaç haftalık bir çalışma ile değil de en az 5-6 ay araştırmalar yapılarak eğitim düzeyi yüksek ülkelerden örnekler alınarak yapılması daha doğru olmaz mı?

 

 Modern kurumsal demokrasilerin en istikrarlı yüzü standart eğitim sistemleridir. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde siyasi iktidarlar kendi emel ve amaçları için eğitim sistemi ile oynamazlar. O nedenle o ülkelerde bilim gelişir, bilim teknolojiye dönüşür ve bu durumda şüphesi refah düzeyini artırır.

 Şimdi sırasıyla bazı ülkelerin sınav sistemlerini  yakından inceleyelim;

 

Amerika Birleşik Devletleri ’nde merkezi bir üniversite seçme ve yerleştirme sınavı yoktur. Üniversiteler kendi kabul şartlarını belirlemekte ve uygulamakta özgürdürler. Üniversiteler  öğrenciden başvuru dosyası hazırlamasını ister . Dosyada öğrencinin lise başarısı, referans mektupları, lise yeterlilik sınavı ve yetenek sınavı  puanı  bulunur. Üniversite, öğrencinin şartlarını beğenirse, Öğrenciyi Üniversiteye kabul eder.

İngiltere’de programlara kabul için   lise bitirme sınavlarında en az iki dersten başarılı olmak gerekir. Üniversiteler, kabul şartlarını genellikle kendileri belirlerler. İleri-düzey sınavlar üniversitelere girişte en belirleyici faktördür. İş tecrübesi, niyet mektubu ve referans mektubu, alınan sertifikalar, kazanılan ödüller etkilidir. Öğrencileri seçme kararı, üniversitelerindir.

Fransa’da 1808 yılından bu yana aynı sınav sistemi mevcuttur.  Öğrencilerin üniversiteye kabul edilmesi için klasik formatta, açık uçlu sorular içeren, lise bitirme sınavını geçmesi gerekmektedir. Sınava; fen bilimleri, sosyal ve ekonomik bilimler, edebiyat alanlarından girilmektedir. Seçkin üniversitelere gitmek isteyen öğrenciler, lise bitirme sınavının yanında bu üniversitelerin düzenlediği başka sınavlara girmek zorundadırlar.

Almanya’da lise bitirme sınavlarını başarıyla geçebilen lise mezunlarına bir sertifika verilir. Öğrenciler bu belgeyle, üniversiteye gidebilirler. Bazı bölümlere rağbet çok fazladır ve bu bölümlere yerleşebilmek İçin belli bir minimum puanı almak gerekir.
 

İspanya Rusya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti bizim ülkemizde olduğu gibi lise bitirme sınavı yapmayan ve merkezi sınav yapan ülkelerdir. Japonya, Rusya ve Çin sadece merkezi sınav yapar. İspanya’da değerlendirme yapılırken lise notları da değerlendirilmektedir.

Finlandiya’da 12 yıl süren eğitim sonrası üniversiteye girebilmek için ulusal yeterlilik sınavı ve mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olmak gereklidir. Lise bitirme sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler, üniversiteye girişe hak kazanırlar. Sınavlar yılda iki kez düzenlenir. Üniversiteler ayrıca kendi sınavlarını yapabilirler.

İspanya’da üniversite adayları merkezi bir giriş sınavına girerler. Öğrencinin bu sınavda aldığı puan ile öğrencinin lise notlarının ortalamasına göre öğrencilere bir puan verilir. Öğrenciler puanı tutan yerlere başvurduğunda kabul edilir.

            Dünyada eğitim sistemlerine bakıldığında her ülkenin farklı bir sistem uyguladığı görülmektedir. Benim kanaatimce, öncelikle okulların nasıl eğitim verdiğine bakmak gerekir. Önemli olan nasıl sınav yapıldığı değildir, önemli olan nasıl eğitim verildiğidir. Bir   bitkiyi tanıtırken o bitkiyi göstererek yada o bitkiyi bir bitki bahçesinde ekerek tanıttığınızda ,Bir hayvanı, hayvanat bahçesine giderek öğrenciye tanıttığınızda  , ya da bir deneyi laboratuvarda yaparak öğrettiğinizde  ,  sadece kitaplarda öğretmenizden daha faydalı ve kalıcı olacaktır.

Öğrencilere, yaşatarak eğitim vermek gerekir. Doğa ile iç içe olmaları, görerek, işiterek, dokunarak, hissederek eğitim almaları ve mutlu olmaları sağlanmalıdır. 

Önceki ve Sonraki Yazılar