1. YAZARLAR

  2. Ramazan TOPRAK

  3. Efelenme-Debelenme
Ramazan TOPRAK

Ramazan TOPRAK

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Efelenme-Debelenme

A+A-

Gelmiş geçmiş iktidarların
Kürt sorununa temelden ve köklü bir bakış açısı,
Bunun hayata geçirilmesine yönelik yol haritası olmadı..
Kendilerini sıkıntıya soktuğu ölçüde soruna müdâhil oldular..
Müdâhil olurken bile en kolay yolu tercih ettiler..
Ya bölge insanımızın en önemli, birincil hassasiyeti olan
Dinî hassasiyetleri üzerinden söylemlere sarıldılar..
Ya da acı tâcirliğine soyundular, "sizinleyiz" gibilerinden..
Kısacası, aspirin tedavisiyle sınırlı kalan
Sorundan beslenme yoluna başvurmak suretiyle
Basit ve dar anlamda yaşadıkları sıkıntıyı aşmaya çalıştılar..
Sorunu çözerek asıl muhatabı olan insanlarımızı değil de
Kendilerini rahatlatacak ölçekteki adımları ise
Sorunun bütününü görmekten ve çözmekten uzak kaldı..
Adımlar, ânı-günü-yaşanan sıkıntıyı kurtarmaya dönük olunca
Çoğu zaman birbiriyle çelişti veya birbirini çürüttüler..
Bu sonuç/zaafiyet karşısında telâşa kapılanlar, bu kez
Gelinen sorunlu sonucu ört-bas çabasına düştüler..
Çaresizliğin anlamsız sertliğe dönüştüğü zamanlar oldu..
Görmeme çabası zamanla daha da büyüttü, sorunu..
İnsanımızın yaşadığı sıkıntıları kısmen tesbitle sınırlı kalan,
Sorunun köklü çözümüne yönelik ciddi adımlar içermeyen,
Yalnızca ânı-günü kurtarmaya yönelik iddialı söylemlerini,
Eylemleriyle, icraatlarıyla desteklemeyince
Kulak verenler üzerinde ciddi güvensizlik oluşturdu..
Güvensizlik, umutla bekleyenleri hüsrana uğratırken
Ardniyetlilerin kirli emellerine hizmet eder oldu..
İlâveten yapılan hayatî ölçekli yanlışlar,
Daha büyük yanlış içinde olanların
Malzemelerini, gerekçelerini oluşturdu..
Bu tehlikeli ve kirli sarmal,
Bölgemiz ve ülkemiz insanına değil
Bölgemiz ve ülkemiz insanına hiç de dost olmayanlara yaradı..
Pisliği halı altına süpürmeyi becerenlerin çabasıyla
Gele gele geldiğimiz.. içinde bulunduğumuz,
Pek de kabul edilebilir olmayan bir noktaya gelindi:
Ateş olmasaydı duman çıkar mıydı hiç..

Asırlardır devam eden bir sorun demek,
"Çok büyük bir rant kaynağı" ve "üstün bir konum" demek..
Bu tür sorunlar, yalnızca muhatabı insanların değil,
Buna göz dikenlerin de sorunları(..!?) demek..
Hâl böyle olunca,
Sizi kendi sorununuzla başbaşa bırakmazlar..
Sorunun doğrudan ve asıl muhatabı olan toplumların
Onlar için fazlaca bir önemi yoktur..
Onlar için varsa yoksa "sorun üzerinden kazandıkları"dır,
"Çok büyük rant kaynağı" ve
"Üstün jeopolitik ve jeostratejik konum"dur..
Bu konum bir biçimde(!) elde edildikten sonra neler mi olur?
Civarımızdaki İslâm ülkelerine baktığımızda
Neler olabileceğini rahatlıkla görebiliriz..
Millî senaryolarla oluşturulacak köklü çözümler
Kardeşlik ve dostluğa vesile olabilecekken,
Uluslararası senaryolarla aranan çözümlerin
Kan ve gözyaşı demek olacağını da..
Yeterki akl-ı selîmle yaklaşılabilsin..

Güneydoğu bölgemiz ve insanımızla ilgili olarak
Hatasıyla noksanıyla ama ilk defa
Millî bir çözüm senaryosu yazarak çıktığı yolda
Merhum Özal'ın başına gelenler hepimizce mâlum:
Şâibeli bir ölümle hayata vedâ etti/ettirildi..
Siyasi liderlerin
"Beyaz kefenimi giydim", "her bedeli ödemeye hazırım",
"Bu yola baş koydum" gibi laflarını çokça duyarız..
Sorunu çözme etkinliğine ve yetkinliğine sahip iken
Ölümü pahasına girdiği çözüm yolunda "en ağır bedeli" ödeyen
Merhum Cumhurbaşkanı Özal ve arkadaşları gibi
Hem çözüme niyetli ve hem de yol haritası olanların
Âkibetleri ise artık eskisi gibi meçhul de değil, mâlum..
Sadece fâilleri meçhul..

Sorunu tam ortasından tutmanın ciddi bedelleri varken
Sorunu kıyısından köşesinden tutup
Tam ortasından da birilerinin(!) tutmasını sağlayıp
Onların yörüngesinde dönüp durmanınsa ciddi getirisi(!) var..
O yüzden güvenmek istediğiniz insanların
Sorunların kıyısından köşesinden mi yoksa
Tam ortasından mı tuttuklarına bakarak da
Kim/ler olduklarını anlayabilirsiniz..
*
Sorunun üstesinden gelebilecek
Etkinlik, kapasite, birikim ve samimiyeti olanlar
Ne efelenirler, ne debelenirler..
Usûletle, suhûletle ve samimiyetle
Çözüm yoluna koyulurlar, sonu "en ağır bedel" olsa da..
Diğerleri mi?
Öncesinde efelenirler,
Sonrasında debelenirler..

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT