28 Ekim 2016 Cuma
 • Diyarbakır15 °C
 • İstanbul14 °C
 • Ankara14 °C
 • Antalya29 °C
 • İzmir18 °C
 • IMKB
  0.00
  %
 • Altın
  126,853
  %-0.09
 • Dolar
  3,1158
  %0.17
 • Euro
  3,3981
  %0.30
Kadri GÖRAL


DİYARBAKIRLI'NIN ENGİN KÜLTÜRÜ

27 Mart 2010 Cumartesi 00:07

  Kültür, bir toplumun duyuş, düşünüş birliğini sağlayan değerlerinin tümünü ifade eder. Kültür, insanların toplumsal yaşamlarında tarih boyunca ürettikleri bütün maddi ve manevi değerleri dile getirir.


Tahsilli olmakla, kültürlü olmak apayrı şeylerdir. Tahsil, kişinin belli bir dalda eğitim görmesini içerir. “Kültür” ise bir kimsenin umumi bilgi seviyesinin gösterir.
Bir memleketin medeniyet sembolü erkekler, kültür sembolü ise kadınlardır. Diyarbakır şehrinin, saray yavrusu evlerinde saray terbiyesi görmüş, hanımlar, hatunlar ve sultanlar evlatlarına her çağda mükemmel bir “Kültür analığı” da yapmışlardır.
Diyarbakır'a paradan önce kültür girmiştir. Bu itibarla Diyarbakır'da insanlar “para pul” değil, “kültür zengini” olmaya azami gayret göstermiştir. Bu zenginlik, kuşaktan kuşağa güçlenerek intikal etmiş, topluluğun üyeleri arasında ortak ve özel bir ruh, dolayısıyla kuvvetli bir bağ meydana getirmiştir. “Dinler arası hoşgörü” bu bağın en önemli halkalarından birini teşkil etmiştir.
 

Diyarbakır'da kültür; dil, din ve milliyet farklılıklarına rağmen insanları bir arada yaşatmayı başarabilen yegane olgu olmuştur.
Bu diyar, farklı dinlerdeki insanların caddelerde kol kola dolaştığı, karşılıklı oturup sohbetler ettiği, karşısındaki kişinin hem hüznünü, hem de mutluluğunu paylaştığı bir şehir olmayı başarmış bir şehirdir. Bu başarının sağlanmasında, halkın engin kültürünün yanı sıra, “aydın din adamları” nın rolü de büyük olmuştur. Diyarbakır'ı gezip gördükten sonra anılarını kaleme alan  Cahit BEĞENÇ; nurlu yüzünü güleryüzü ile dahada güzelleştiren, soyadındaki “Aydın” gibi Diyarbakır'ın aydın İl Müftüsü, merhum Halil ÖZAYDIN'la ilgili olarak :
“Diyarbakır Müftüsü Halil ÖZAYDIN'ın şark ilimlerine, asrı cehalet ve asrı saadet denen devirlerdeki Arap şairleriyle Türk divan şairlerinin eserleri hakkında yaptığı sohbetlerde bulundum. Sorduğum gelişi güzel suallere derin vukufla verdiği cevaplardan bilhassa İmr-ül Kays gibi şairlerden sayfalarca ezberden şiirler okumasından hayranlık duydum.” demektedir.
 

 Mustafa Kemal Atatürk'ün Silvan'da bulunduğu sıralarda Din adamlarıyla yaptığı gece sohbetlerinden edindiği izlenimler    gurur vericidir.
Diyarbakır, 1880'lerde mahalli idare olarak iki bölgeli  belediye ile yönetiliyormuş. Şehrin doğu tarafının Belediye başkanı Hıristiyan, meclis üyeleri Müslümanlardan,  batı tarafının  Belediye başkanı Müslüman, meclis üyeleri ise Hıristiyanlardan oluşuyormuş. Bir rivayete göre Diyarbakır'daki bu dinler arası saygı ve hoşgörünün temelleri, İyaz bin Ganem'e şehrin anahtarının teslim edildiği gün atılmış. Bu rivayete göre İyaz bin Ganem şehrin ileri gelenlerine:
- Gelin şehri birlikte idare edelim, demiş. Onlar da cevaben:
- Sizin idareciliğinize ve hakkaniyetinize güvenimiz tamdır. Bizler sanatkâr ve tüccar insanlarız. Biz kendi işimize, sizler de kendi işinize bakınız, demişler. Bunun akabinde Ulu Cami Cuma günleri Müslümanların, Cumartesi günü Musevilerin, Pazar günleri de İsevilerin ibadetine tahsis edilmiş.
 
BÖYLE DİYAR GÖRMEMİŞEM
 
Ezanlarla uyandılar
Çan sesiyle canlandılar
Besmeleyle doğruldular
Diyarbekir insanları.
 
Musevi' ydi, İsevi' ydi
Muhammet'e sevdalıydı
Her inanca saygılıydı
Diyarbekir insanları.            
 
Hude dedi Homa dedi
Rahman dedi Allah dedi
Her dilde Hak'ka seslendi
Diyarbekir insanları.            
 
Kula kulluk etmediler
Haram lokma yemediler
Hille hurda bilmediler
Diyarbekir insanları.
 
Böyle Diyar görmemişem
Ben boşuna sevmemişem.     
                                 
                                M. Kadri GÖRAL
 
  Diyarbakır'da Müslümanlar Hıristiyanlara “Kirve” diye hitap ederlerdi. Sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlendirilmesinde büyük rol oynayan “kirvelik” geleneği, Hıristiyan ve Müslüman aileler arasındaki dostluk bağlarının daha da pekiştirilmesi için kullanılırdı. Kirve, aile fertlerince dayıdan da amcadan da üstün tutulurdu. Kirvenin ailesinin bütün fertlerine “Kirve” diye hitap edilirdi.
Müslümanlarla Hıristiyanların biribirlerine karşı olan sevgi ve saygılarının bir göstergesi olarak şu yaşanmış olayı vermek mümkündür:
Bir gün, bir Müslüman kişi ile kucağında avize taşıyan bir Hıristiyan kişi yolda karşılaşırlar. Müslüman kişi elini başına götürerek arkadaşına “Selamün aleyküm” der. “Selam nasıl verilmişse öyle alınır” inancını taşıyan Hıristiyan kişi, kucağındaki avizeyi atarak, elini başına götürüp “Aleyna aleyküme selam” der. Eve gittiğinde hanımı:
-Bey! Hani avize?” diye sorar. O da cevaben:
-Avize kırıldı, der.
-Nasıl kırıldı? Diye üsteleyince:
-Bir arkadaşımın selamını alırken elimden bıraktım. Arkadaşımın kalbini kıracağıma avizeyi kırdım, der.
Birbirinin dini akidelerine son derece saygılı olan bu insanların örnek davranışlarını muhterem ağabeyim Mevlüt MERGEN'in bir dörtlüğüne şu şekilde yansımıştır.
 
Bir küçük kilise, bir Meryem ana
Kildani cemaat, hayrandı ona
Girince birlikte biz Ramazan'a
Ermeni saygısı çanlar içinde.
 
Günlerden birgün gayrimüslüm bir demircinin cenazesi Urfa Kapı'daki Hıristiyan mezarlığına götürülürken cenaze alayı birden bire olduğu yere çakılır kalır. Omuzladıkları cenazeyi bir adım dahi ileri götürmek mümkün olamıyormuş. Herkes şaşkınlık içersinde birbirinin yüzüne bakarken topluluğun içersinden biri şu hatırlatmayı yapar:
-İşitmiyormusunuz? Şu anda minarede ezan okunuyor. Bu kardeşimiz sağlığında, ne zaman ezan sesini duysa elindeki çekici bırakır, ezanın bitmesini beklerdi, şimdi yine ezana olan saygısından dolayı cenazesi de hareketsiz kalıyor, der. Nitekim ezanın bitiminde cenaze alayı tekrar yola koyulur.
Bu denli birbirine bağlı ve saygılı insanlardan birinin diğerine “Gâvur” diyebileceğini, bir mahallede Hıristiyanlar oturduğu için o mahalleye “Gâvur mahallesi” denilebileceğini  kabullenmek mümkünmüdür? Kitap ehline “gâvur” denilemiyeceği, bir Hıristiyan'a veya Musevi'ye “Sen gâvursun!” demenin “küfr” sayılacağı, “Bir Müslüman'a veya gayri Müslime küfr isnad edip bunu isbat edemiyen kişinin bizzat kendisinin kâfir olacağı” aldığımız dini terbiyenin esaslarındandır.
Bu şehir öyle bir şehirdi ki, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler birbirinden tecrit edilmiş mahallelerde değil, bir arada ikamet ederlerdi. “Gâvur mahallesi” diye konu edilen mahallenin adı “Gâvur” değil “Gavr mahallesidir”. “Gâvur” ile “Gavr”  farklı şeylerdir. Bu iki kelimeyi biribirine karıştırmamak gerekir. “Gâvur” kâfir demektir. Gavr ise “yardım” ve “dip, en derin yer, çukur” demektir. Bu itibarla mahallenin bir adı da “Çukur mahalle” dir. “Gavr meydanı” da bu mahalde yer almaktaydı. Bir şehrin, bir kasabanın kalabalık yerine, alışveriş merkezine yani “PAZAR YERİ” ne lügatte “aşağı”  denildiği gibi Diyarbakır'da da her hafta Pazar günleri “Pazar” kurulan mahalleye “AŞAĞI MAHALLE” denilirdi.
İslam fetihleri tahrip ve sömürü değil, inşa ve ıslah hareketi olduğundan fethedilen bölgelerdeki halkların inançlarına, mabetlerine asla dokunulmamış, onlara özgür bir ortam bırakılmıştır. Hz.Ömer bu bölgede gayrimüslimlerin hamisi olmuştur. Cezire'de ve Diyarbekir bölgesinde kökleri eskiye dayanan farklı inançların ve onlara ait mabetlerin ayakta oluşu ve mensuplarının varlığı bunun kanıtıdır.
1101 den 1231 e kadar Amid'de muhtelif din ve mezheblere ve kavmiyetlere mensup bir halk kütlesi üzerinde hakimiyetlerini kuran Artukoğulları din serbestliği hususunda Selçukilerin siyasetini takip etmişlerdir. Şehirlerin ve hükümete karşı daima itaatli olan yerleşik halkın menfaatlerini korumak prensler için bir zaruret olmuştur. “ Onlar Ermenileri ve Yakubileri muarızlarına karşı himaye etmekte idiler. İdari ve mali divanlarda Hıristiyan memurlar da kullanılıyordu.” Suriye'li müverrih Mihail, “Timurtaş'ın dini taassuptan çok uzak olduğunu” ifade etmektedir. Yakubi ve Ermeni patriklerin mühim nufuzu vardı. Fakat XII nci asrın ortasından başlayarak Nuraldin Zangi'nin yürüttüğü müslümanlık siyasetine rağmen Diyarbakır muhiti Hıristiyanlara karşı daha yumuşak davranmış, yeni kiliselerin inşaasına müsaade edildiği gibi rahiplerden de vergi alınmamıştır. Fıznat Hakimi Döger Han'ın oğlu Nasr Al Davla öldüğü zaman (1165) cenazesinde yalnız müslümanlar değil hıristiyanlar da hazır bulunmuş.
 
CEVAHİR ÇIKINI devam edecek…

Bu yazı toplam 5881 defa okunmuştur
Yazar makale içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir.
YORUMLAR
Varolun
Serhat Günes
Degerli büyügümüz,asil insan,gercek Diyarbekir beyefendisi, size en icten saygilarimi sunuyorum.Zaten bizim Diyarbekir i bu kadar cok sevip,yasadigimiz topraklarda asimile olmayip,hala Diyarbekir medeniyetini yüregimizde ve kisiligimizde yasamanin sebebi,sizler ve sizlerden evvel yasamis büyüklerimizin bizlere ögretmis oldugu o muazzaam edep ve terbiyedir.Saygilarimla..
29 Mart 2010 Pazartesi 01:11
88.74.27.23
SELAM İLE
aydın yıldız
SELAM SANA YUREGİ,DİLİ GÜZEL İNSAN SEVGİ VE SELAMLA KAL.....
28 Mart 2010 Pazar 14:22
78.191.117.120
yılmaz acu
yılmaz acu
değerli diyarbakırımızın mederi iftiharı bir diyarbakır sevdalısı halkın gönlünde taht kuran diyarbakırımızı dünyaya tanıtan bu değerli abimize ne kadar dua etsek azdır çok değerli ağabeyim aziz kadri özyıldız de gazi köşkü tesislerine gittim ve kadri göral abimize güzel bir yer vererek ismini büyük harflerle kadri göral bahçeye adını vermiş onada çok teşekkür ederim sevgi saygılarımı sunarım dermanbaba
28 Mart 2010 Pazar 02:54
85.98.221.191
Allah Sana Uzun Ömürler Versin
Celal GÜNEY
Kadim kentimiz Diyarbakır'ı bu kadar yalın bir anlatımla önce bizlere sunan daha sonra gelecek nesillere kalmasını sağlanan sevgili büyüğüm Kadri Göral abime yürek dolusu teşekkür ediyorum. Allah sana uzun uzun ömürler bahşetsin. Hürmet ve saygılarımla.
27 Mart 2010 Cumartesi 13:33
78.184.12.108
Yüreğine sağlk sevgili abem.
Yılmaz ERBATUR
Her yazında, bu eşsiz kentin bilinmeyen bir yönünü, aslında kendi özümüz olan ama unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü hatırlıyor ve öğreniyoruz.
Gavur mahallesinin asıl adının "GAVR MAHALLESİ" olduğunu ve "Yardım, En derin yer" anlamını taşıdığını bilmiyordum. Burdan kendimizede pay çıkarmalıyız galiba. Ellerin dert görmesin, kalemin hep Diyarbakır'ımızın bilinmeyenlerini yazmaya devam etsin sevgili abem.
27 Mart 2010 Cumartesi 10:50
85.106.181.197
LİNKLER
Güvenli bir şekilde paykasa satın alın!
Copyright ©2007 Diyarın Sesi. Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya
Alexa Certified Site Stats for www.siteadı.com