26 Ekim 2016 Çarşamba
 • Diyarbakır19 °C
 • İstanbul16 °C
 • Ankara11 °C
 • Antalya21 °C
 • İzmir20 °C
 • IMKB
  0.00
  %
 • Altın
  125,911
  %0.13
 • Dolar
  3,0875
  %0.51
 • Euro
  3,3696
  %0.74
Yılmaz ERBATUR


Diyarbakırı ı Anlatmak 29 (Kutsal Kent Diyarbakır)

04 Aralık 2008 Perşembe 13:15

“Anlatmakla bitmez” diye bir deyim vardır. Bu, Diyarbakır için söylense yeridir.Gerçekten de Diyarbakır anlatmakla bitmez...Tarihi değerleri anlatmakla bitmez.Kültür zenginliği anlatmakla bitmez.Özgün müziğiyle, folkloruyla, gelenekleri ve görenekleriyle bezeli sosyal yaşamı anlatmakla bitmez.Evet, kısaca; “Diyarbakır anlatmakla bitmez…”………….Sırlarla dolu efsaneler kentidir Diyarbakır.28 medeniyetin izlerini taşıyan tarihi anıtlarıyla, kenti çevreleyen surlar ve burçlar üzerinde, sırları çözülememiş arma ve motifleriyle, Grekçe, İbranice, Arapça kitabeleriyle, Hanefi ve Şafii mezheplerine mensup Müslümanların ayrı mekanlarda namaz kıldıkları kiliseden dönme Ulu Camisiyle, 4 mezhepte eğitim veren Mesudiye Medresesiyle, 200 yıl öncesine kadar kılıfla korunduğu bilinen Safa Camii minaresiyle, üzerine inşa edildiği kalasları 500 yıldır çürümemiş, hala ayakta duran dört ayaklı minaresiyle, Dünyanın en geniş taş kemerli Malabadi Köprüsü'yle, tarih öncesinden kalma Silvan'daki Hasuni mağaralarıyla, Bırklin mağaralarındaki Asur krallarına ait çivi yazılı kitabeleriyle, höyükleriyle, ilkel zamanlardan kalma, ayakları karınlarına çekik HOCKER (Ana rahmindeki duruş) pozisyonunda iskeletlerin bulunduğu mezarlarıyla gizemli kent Diyarbakır…10 bin yılı aşkın geçmişinde yırtıcı ve sürüngen hayvanlara, doğal güçlere tapan ilkel toplumlara, putperest Paganlara, aya ve yıldızlara tapan Sabiilere, güneşe tapan Şemsilere, kötülüklerin tanrısı Şeytan'a tapan Yezidilere ve nihayet tek Tanrı inancını benimseyen Hıristiyanlara ve Müslümanlara kadar pek çok inanca mesken olmuş Diyarbakır bu özellikleriyle kutsaldır…Ve bir peygamberler kentidir Diyarbakır…Yunus Peygamber'in 7 yıl konakladığı, Musa, ve Hızır-İlyas peygamberlerin kutsadıkları, Hazret'i Muhammed'in Mirac'a çıkarken görüp “Bu ne güzel, ne mübarek kenttir” diye övdüğü, topraklarında Kur'an-i Kerim'de isimleri geçen 6 peygamberin mezar ve makamlarının bulunduğu kutsal bir yerdir Diyarbakır'dır…Bu peygamberlerin bazıları bu bölgede yaşamış, HAK uğruna çalışmış, buralarda ölmüşlerdir.İşte bunlardan bazıları;Kur'an-i Kerim'de adı geçen Zülkefil Nebi'nin makamı, ayrıca da Hıristiyanlarca kutsal sayılan Meryem Ana Manastırı kalıntıları, Ergani'de, halk dilindeki adıyla Zülküf Dağı'ndadır…Hazreti ŞİT'in oğlu, Hazreti NUH'un dedesi ENUŞ NEBİ'nin mezarı da Ergani'nin Kızılca köyündedir.Hazreti HARUT 'un mezarı Eğil'in Hacıyan köyündedir.Hazreti HARUN-İ ESFA'nın, hazreti EL-YAS'A'nın, hazreti HELLAK'ın mezarları da Eğil'dedir.Yeri gelmişken, Eğil'de 1995 yılında peygamber mezarları ile ilgili yaşanan bir olayı da hatırlayalım.Olay; mezarları Dicle Barajı suları altında kalacağı anlaşılan Teke Mahallesi'ndeki EL YAS'A Nebi ile Hacıyan mahallesindeki Zülkefil Nebi'nin naaşlarının, suların erişemeyeceği, Harun-i Esfa'nın mezarının bulunduğu yüksek tepeye nakli sırasında yaşanmış.14-17 Eylül 1995 günlerinde uygulanan nakil görevini üstlenen kişiler, en az 3000 yıllık ve her biri 5-6 metre uzunluğundaki mezarları açtıklarında her iki peygamberin kefenlerinin ve bedenlerinin çürümediğini gördüklerini öne sürmüşler. O günlerde basına da yansıyan bu olay yörede büyük yankı yapmıştı…Eğilliler bu olayı mucize olarak yorumladılar...………….Bilindiği gibi; Eğil, ayrıca antik dönemden kalma çok sayıda kaya mezarın bulunduğu yöredir de.Aslında; Yukarı Mezopotamya'nın önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır, yazılı tarih öncesinde yaşamış, hüküm sürmüş pek çok TANRI-KRAL'ın yurdudur da. Kent merkezi Amid ile birlikte, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Hani ve çevresi Hurrilerin, Agada'lıların (Akad), Asurluların, Urartuların, Hititlerin önemli merkeziydi.Ergani-Hilar köyündeki kalıntılar, Eğil'deki kaya mezarları, Dicle kıyısında sarp kayalara oyulmuş stel ve kitabeler, Lice-Genç arasında, Bırklin mağaralarının girişlerinde som kayalara oyulmuş stel ve Asur çivi yazısıyla yazılmış kitabelerde bunu görmek mümkün.Bereketli Dicle kıyılarını egemenlikleri altına almayı başarmış Asur kralları kendilerini büyük tanrıları AŞUR, ŞAMAŞ ve ADAD'ın çocukları olarak görür, savaşlarını onların adına yaparlardı.Eğil'de Dicle'ye hakim sarp bir kayanın ortasına ustalıkla işlenmiş Tiglatninip'e ait stel ve kitabede, Bırklin mağaralarında Tıglatpıleser ve III. Salmanasar'ın stel ve kitabelerinde krallar hep tanrısal sıfatlarla anılırlar…Güneşe, Aya ve yıldızlara tapan AKAD'ın Tanrı Kralı Naram-Sin'in steli Diyarbakır'ın Pir Hüseyin köyünde bulunmuş, Anadolu'nun en eski yazılı belgesidir...Naram-Sin bu kitabesinde kendini, “Akkad şehrinin kuvvetli ilahı” diye tanıtır.…............Yunus Peygamber'in kutsadığı, sonra da üniversite yolu üzerindeki Fis Kayası mağarasına girip 7 yıl yaşadıktan sonra yine bu mağarada kaybolduğu kent Diyarbakır'dır...Evliya Çelebi'nin anlatımına göre; Yunus Peygamber Musul'dan gelmiş Diyarbakır'a…“Çağrılarına rağmen Tanrıya inanmayan Musul halkına kızarak kentin harap olması için dua ettikten sonra burayı terk ederek Dicle kıyılarına gelen Yunus Peygamber bu sırada -Amalak kızlarından, yıldız kadar güzel ve temiz- bir kadın tarafından yönetilen Amid'de mola vermiş. Kadın hükümdar ve halkın kendisini iyi karşılayıp, itirazsız imana gelmelerinden hoşnut olunca da Yunus Peygamber, -İliniz mamur, halkınız daim sevinçli, çocuklarınız asil ve olgun olalar- diye dua etmiş.       Sonra da hükümdara kentin etrafını siyah taşlarla çevirmesini söylemiş. Böylece Diyarbekir Kalesi yapılmış..”Ve Hızır-İlyas Aleyhisselam'ın ölümsüzlüğün sırrını bulduğu kenttir Diyarbakır.Efsanede anlatıldığı gibi; Ölümsüzlüğün sırrı olan Ab-i Hayat'ı bulmak için geze geze Amid'e gelen Hızır Aleyhisselam, aradığını, Cennetten çıktığına inanılan Dicle'nin kolu ZEBENE Çayı'nın içinden geçtiği Bırklin mağarasında bulmuş  Bu sudan içince de ölümsüz olmuş…Ölümsüz Hızır-İlyas Aleyhisselam bu yöreden bir daha hiç ayrılmamış. Diyarbakır ve çevresinin koruyucu meleği olmuş ve her darda kalana yardım etmiş…Hala bile, darda kalan Diyarbakırlılar “Yetiş ya Hızır Aleyhisselam” diye dua ederler…..................Kim ne derse desin gerçek Eshab-ül Kehf de Diyarbakır'dadır…Bilindiği gibi; öyküsü bazı kutsal kitaplarda anlatıldıktan başka, Kur'an-i Kerim'de de KEHF SÜRESİ olarak yer alan Eshab-i Kehf'e Türkiye ile birlikte bazı Avrupa ülkeleri de sahip çıkarlar.Türkiye'deki en ünlü mekanlar Tarsus ve Afşin'de olanlardır.Oysa; hem Kur'ani Kerim'deki tanımlamalara, hem de efsanede yer alan coğrafi ve tarihi mekanlara en uyumlu yer, Diyarbakır'ın Lice ilçesi yakınındaki yerlerdir.Efsanede isimleri geçen Yemliha, Mekselina, Misilina, Mernuş, Sazenuş, Debernuş, Keşef-tetayuş isimli inançlı beyzadeler ile köpekleri KITMİR'in içinde kayboldukları mağara, Lice'nin 15 kilometre güneybatısında, DERKAM köyü yakınındaki MİYAKUYAN Dağı'ndadır.1516 metre rakımlı bu dağ Harita Genel Müdürlüğü paftalarında bile Eshab-ül Kehf Dağı olarak geçerEfsanede adı geçen Efsus bölgesi da burada, Lice yolu üzerindeki FİS ovasıdır.Roma İmparatoru Diyeklatianus adına kurulan kentin kalıntıları da bu ovadadır.Yöre halkı burayı DAKYANUS KENTİ diye bilir. Tıpkı efsanedeki gibi.Bu kentin kalıntıları, Miyakuyan Dağı'ndaki mağaraya 11 kilometre uzaklıktadır. Yani, 3 saatlik mesafede.Yılın belirli günlerinde yöre halkı tarafından ziyaret edilen mağaradan, bazı gecelerde acı köpek ulumaları duyulduğu, bu sesin de Yedi Uyurlar'ın köpeği KITMİR'e ait olduğuna inanılır.Özetle; 1960'larda yöreyi birlikte gezdiğimiz tarihçi-araştırmacı Dr. Şevket Beysanoğlu'nun dediği gibi; “Eshab-ül Kehf'in Diyarbakır'da bulunduğunun kanıtları diğer yörelere göre daha fazladır.Kur-an'i Kerim'deki KEHF SURESİ'nin başlıca 3 kıssasını teşkil eden Eshab-i Kehf, Zülkarneyn ve Hızır unsurları tümüyle bu yörede mevcuttur. Buradaki tarihi mekanların yöresel isimleri Asırlardanberi söylenegelen deyimler ve inanışlarla birlikte mevcut DAKYANUS kenti kalıntıları, o dönemde putlara tapmayanların işkence ile öldürüldüğüne dair öyküler, coğrafi özellikler, tarihi dokular hep bu gerçeğin kanıtlarıdır.”…………….Ve Hıristiyanlık aleminin de kutsal kentidir Diyarbakır;İçinde pek çok azizin naaşlarının korunduğu kiliselerden başka Süryani Kadim cemaatinin bölgemizdeki kutsal mekanlarından biri olan Meryem Ana Kilisesi buradadır.Bölgemizde, Hıristiyanlığın dört mezhebinin ayni anda ibadet ettiği bölümlere sahip Surp Giragos Katedrali, Diyarbakır'ın Fatihpaşa mahallesinde dört ayaklı minareli Şeyh Mütahhar Camii'nin karşısındadır.…Hıristiyanlarca 2'nci Hac yeri olarak kabul edilen ve kutsal sayılan, Polonyalı gezgin Simeon'un 1512 yılında görüp “Ortadoğu'nun en büyük  manastırı” diye övdüğü, rahip ve rahibelerin öğrenim görüp yetiştirildikleri 360 odalı Meryem Ana Manastırı Ergani'deki Zülküf Dağı'ndadır.Ne yazık ki define avcıları tarafından tahrip ve talan edilen bu manastırın kalıntıları bile yakın yıllara kadar yılın belirli günlerinde Türkiye'den ve komşu ülkelerden gelenler tarafından ziyaret edilirdi…İşte, Diyarbakır'ımızın bir başka zenginliği…

 

 

Mehmet MERCAN

Kaynak ; Yahoo Diyarbakır Mail Grubu

 (Not; Diyarbakır'ı Anlatmak yazı dizisini kullanmama müsaade gösteren sevgili üstadımız Mehmet Mercan'a ve Diyarbakır Yahoo Mail Grubu moderatörüne teşekkürlerimi bir borç bilirim.)

Bu yazı toplam 2861 defa okunmuştur
Yazar makale içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
LİNKLER
Güvenli bir şekilde paykasa satın alın!
Copyright ©2007 Diyarın Sesi. Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya
Alexa Certified Site Stats for www.siteadı.com