25 Ekim 2016 Salı
 • Diyarbakır13 °C
 • İstanbul14 °C
 • Ankara5 °C
 • Antalya21 °C
 • İzmir16 °C
 • IMKB
  0.00
  %
 • Altın
  125,211
  %-0.22
 • Dolar
  3,0841
  %-0.11
 • Euro
  3,3545
  %-0.09
Yılmaz ERBATUR


DİYARBAKIR'I ANLATMAK 24 (Bereketli Hilal'in İçindeki Yıldız)

16 Mart 2010 Salı 14:09

Bereketli Hilal'in İçindeki Yıldız:  DİYARBAKIR

 

Tarihin her döneminde, büyük medeniyetlere sahip olmuş bir bölgede yaşıyoruz.

Bu bölge, Güneydoğu Anadolu'dur.  Bu bölge, MEZOPOTAMYA'dır...

Antik Yunancada MESOS ve POTAMOS sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen Mezopotamya aynı zamanda “verimli bölge” anlamında da kullanılır…

Dünyanın çeşitli yerlerinde MEZOPOTAMYA adı ile anılan bölgeler vardır. Arjantin'de Parana kenti ile Uruguay arasındaki ünlü “Arjantin Mezopotamyası  gibi.

Ve elbette; Anadolu Mezopotamyası…

Ünlü coğrafyacılar Anadolu Mezopotamyasını, Nil Nehri ile Dicle-Fırat ve Ganj nehirlerini birleştiren bir üçgenin içinde gösterirler.

Bir adı “Altın Üçgen” olan bu bölge Bereketli Hilal” diye de anılır…

Dünyanın en verimli toprakları bu bölgededir.

Böyle olduğu için de Anadolu Mezopotamyası tarihin her döneminde büyük medeniyetlere yurt olmuş, bir çok medeniyet bu bölgede gelişerek dünyaya yayılmıştır.

İşte Diyarbakır, tarihteki adıyla AMİD, bu zengin bölgenin önemli merkezlerinden biridir

Yıldızıdır…” dense yeridir…

Kent merkezinde ve çevresinde bulunan yüzlerce anıtsal yapı, höyük ve ören yeri bu zengin geçmişin izlerini günümüze taşırlar…

 

SANAT VE KÜLTÜR MERKEZİ

Dünyanın halen ayakta kalmış en büyük kalesi, Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun surları Diyarbakır'dadır.

Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü Malabadi, Diyarbakır'ın Silvan İlçesindedir.

Anadolu'nun en eski, kiliseden çevrilmiş camii, Ulu Cami Diyarbakır'dadır.

Akkoyunlu Hükümdarı Uzan Hasan'ın, Şah İsmail'in dedesi Şeyh Safi adına yaptırdığı, yapımında Çin'den getirilmiş kokulu nebatlarla karılmış harç kullanılan, renkli çinilerle ve motiflerle süslü, 150 yıl öncesine kadar kılıfla korunan, özellikle Cuma günleri kılıfı açıldığında etrafa hoş kokular saçan dünyanın en ilginç Safa Camii Minaresi Diyarbakır'dadır. 

Hızır-İlyas Aleyhisselam'ın ölümsüzlüğün sırrını bulduğu, Yunus Peygamber'in kutsadığı ve barındığı, Kur'an-i Kerim'de isimleri geçen Zülkefil, El Yas'a, Harut ve Harun peygamberler ile Hazret-i NUH'un dedesi ENUŞ Peygamber'in, ayrıca da Hazret-i Hellak'ın makam ve mezarları Diyarbakır'dadır.

Hıristiyanlar ve Müslümanlarca kutsal sayılan, üzerinde Zülkefil Peygamberin makamı ile Ortadoğu'nun en büyük 360 odalı Meryem Ana manastırının kalıntılarının bulunduğu Zülküf Dağı Diyarbakır'da, Ergani'dedir.

Paris'ten sonra Dünyanın en büyük, en geniş, en uzun kanalizasyonu bu kenttedir.

Dünyanın en eski hamamları Diyarbakır'dadır.

Yaşadığı Roma döneminde, Amid'deki olayları, İranlılarla Romalılar arasındaki savaşları, kentteki kıtlık ve salgın hastalık dönemlerini “Vakayiname” adlı eserinde anlatan Zuknin'li (ZOĞA) Rahip MAR YEŞUA, Romalıların egemen oldukları M.S. 500'lu yıllarda kentte çok faydalı hamamlar bulunduğunu şöyle anlatır;

 “Amid'de güzel geniş, temiz hamamlar vardı. Ahırlardan toplanan hayvan gübreleri kentin çöp ve zibilleri,  hamamlarda yakılır hem sular ısıtılır, hem de kent temiz tutulurdu. İran Şahı Kavad, Amid'i aldıktan sonra hamamına girip faydalarını öğrenince ülkesine döner dönmez bütün İran'da benzer hamamlar yapılmasını buyurdu.”

Bu dönemde Diyarbakır'da salgın hastalıklara karşı temizliğe de büyük önem verilir, uzak diyarlardan kervanla gelen yabancılar, önce, kentin dört yöne açılan kapılarının yakınında bulunan hamamlara sokulur, burada yıkanıp temizlendikten sonra kente girmelerine izin verilirdi…

900 yıl önce Diyarbakır'da hüküm sürmüş, sanata, kültüre ve imara önem verilen Mervaniler döneminde, Ulu Camiin batı bölümünde, içinde 1 milyon 40 bin cilt kitap bulunan büyük bir kütüphane vardı.

Dünyada ilk robot 880 yıl önce Diyarbakır'da imal edilmiş, İç Kaledeki Artuklu sarayında kullanılmıştır.

350 yıl önce Diyarbakır'a gelen Evliya Çelebi, kentte o yıllarda bile üniversite düzeyinde; astronomi, tıp, fizik, kimya, matematik, biyoloji, ilahiyat, edebiyat ve felsefe eğitimi verilen 20'den fazla medrese bulunduğunu anlatır. Bu medreselerde; Uzakdoğu'dan, Ortadoğu'dan, Kafkasya'dan, Mısır'dan gelmiş öğrenciler, bilginler bilgilerini geliştiriyor, bilginlerarası ilmi tartışmalar yapılıyordu.

Diyarbakır'da bir çoğunu yakından tanıdığımız, yaşadıkları dönemlere damgalarını vurmuş çok sayıda fikir ve sanat adamı, bilim adamı, şairler ve bilginler yetişmiştir.

 

DİYARBAKIR SURLARI

Diyarbakır ve çevresindeki anıtsal yapılar içinde kuşkusuz en önemlisi Diyarbakır Surları'dır

Ünlü Fransız arkeologu Prof. Dr. Albert GABRİEL'in “Dünyanın  en büyük kitabeler müzesi” dediği  Diyarbakır Surları,  diğer tanımı ile Diyarbakır Kalesi en az 2 bin yaşındadır ve tüm ihtişamı ile ayaktadır

Yapımına ne zaman başlandığı bilinmeyen, ancak, Romalıların kente egemen olduğu M.S. 349 yılında, Nisibis'den(*) getirtilen 40 bin Hıristiyan'ın kentte iskanı için batıya doğru genişletildiği bilinen Diyarbakır surları henüz çözülememiş sırlarla doludur.

1930'lu yıllarda kente gelerek araştırmalar yapan Prof. Albert Gabriel, Diyarbakır surları ve burçları üzerinde yer alan boğa, kartal ve diğer yırtıcı kuşlar ile gamalı haçlar, İbranilerin kutsal 6 köşeli yıldızı, koşan atlar, çeşitli güneş, yıldız, akrep, ceylan ve insan başlı kaplan sembollerinin, bitki motiflerinin sırlarını çözebilecek bir anahtarın tarihçilerin elinde bulunmadığını üzülerek anlatır

 

ÇÖZÜLEMEYEN SIRLAR

Diyarbakır surları gibi, sırlarla dolu başka ören yerleri de var elbette.

Lice-Bingöl arasındaki Asur kralları 1.Tigladpleser ile III.Salmanasar'a ait stel ve çivi yazılı kitabelerin bulunduğu en az 30 bin yaşındaki Bırklin mağaralarının, Ergani ilçesindeki Çayönü kazı alanında ortaya çıkarılan mezarların, Eğil ilçesindeki piramitleri andıran som kayadan yontulmuş konik Asur kral mezarlarının da sırları henüz çözülmüş değil…

Dünyada insanların 11 bin yıl önce ilk yerleşik düzene geçtikleri, tarım yaptıkları Çayönü arkeolojik kazı alanında ortaya çıkarılan bir mezardaki cesedin, bir bebeğin ana rahminde durduğu gibi gömülmüş olması tüm uzmanları şaşırtmıştı. 11 bin yıl önce bu yörede yaşayanların, bir insanın ana rahminde duruş şeklini nasıl bilebilecekleri sorusu hala cevabını bekliyor...

Asur krallarının, Lice bölgesinde bunca dağ ve kayalık bölge varken, stel ve kitabelerini neden gelip Bırklin mağaralarının girişlerine kazıdıklarını kimse henüz çözememiştir.

Dahası var tabii:

Mezopotamya'nın önemli devletlerinden AKAD'lıların varlığını kanıtlayan, kral NARAM-SİN'e ait dünyadaki tek stel ve kitabe Diyarbakır'ın Pirhüseyin köyü höyüğünde bulunmuştur. Ne yazık ki burada da ciddi bir araştırma yapılmış değil.

ASUR Hükümdarı ADAD NİRARİ'ye ait kılıç kabzasının üzerinde çivi yazısı ile “AMİD Kralı” diye yazmasının sırrı da gizemini koruyor.

Bilindiği gibi, AMİD ya da AMİDA'nın çeşitli dillerde çeşitli anlamları vardır.

Arapçada “Amid” güçlü dayanak anlamında kullanılıyorken, Japoncada “Sonsuz Işık” anlamındadır. Hindistan Budizm'inde ise en büyük Işık Tanrısı'nın adıdır AMİDA

Bu adın Asurlular döneminde neyi ifade ettiği ise elbette araştırılmalıdır…

Bu itibarla, Diyarbakır ve çevresinde yapılacak bilimsel araştırmaların bölge tarihine yeni bir bakış getireceği, en önemlisi de araştırmacıları yabancı kaynaklardan kurtaracağı gerçeği göz ardı edilmemelidir.

 

TARİHİN RESMİGEÇİDİ

Ergani'nin Hilar Köyü yakınındaki Çayönü bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular, Diyarbakır ve çevresinin geçmişini en az 11 bin yıl öncesine götürür.

1900'lü yılların başında bölgeyi gezen Amerikalı kaşif ve coğrafyacı Elswort Huntington, Çayönü höyüğünün ve Hilar'daki kaya mezarlarının Hititler döneminden kalma olduğunu öne sürer. 

1946 yılında Türk Tarih Kurumu adına bölgede geniş bir araştırma yapan bilim adamı İ. Kılıç KÖKTEN ise, Geyik İstasyonu ile Hilar köyü arasında bulduğu çakmaktaşı tabakalarını inceleyerek bu bölgede Orta Paleolotik döneme ait bir açık hava yerleşiminin varlığını bildirir…

Eğil'in Dicle kıyısındaki kayalıklarda Asur hükümdarı Tigladninip'e ait kabartmalar, Lice-Bingöl arasında bulunan Bırklin mağaralarındaki Asur kralları III. Salmanasar ve I.Tigladpleser'e ait çivi yazılı stel ve kitabeler, günümüze gelen önemli belgelerdir.

Asur'un Tanrısal kralları Tigladpleser ile Salmanasar'ın çivi yazılı kitabeleri ve kabartma rölyefleri mağaraların girişlerinde som kayalara kazılmıştır.

1899 yılında bölgeye gelerek bu mağaralarda inceleme yapan Alman tarihçi C. F. Lehmann tarafından okunan kitabelerde her iki kral da Tanrısal atalarını övüyor, daha sonra da abartılı bir biçimde bölgeyi egemenlikleri altına nasıl aldıklarını anlatıyorlar.

İçinden Dicle'nin bir kolu olan ZEBENE çayının geçtiği kayaların altındaki birinci mağaranın hemen girişinde som kayaya kazılı  III. Salmanasar'ın rölyefinin ön ve arkasında çivi yazılı iki kitabe var.

Büyük kral Tukulti Ninurta'nın oğlu olmakla övünen, ve güneşin doğuşundan batışına kadar olan bölgedeki geniş topraklara ve büyük dağlara hakim olduğundan abartılı bir biçimde söz eden Salmanasar, düşmanlarını büyük Tanrılar Aşur, Şamaş ve Adad'ın yardımı ile yendiğini şöyle anlatır.

 “Nairi memleketinin denizinden, güneşin batışının büyük denizine kadar olan her yeri fethettim... Hattiler memleketini, Melitene'yi, Dayani memleketini, Suhme memleketini ve Azaşkun şehrini, Urartulu Aram'ın kral şehrini,  Gilzan memleketini, Hubişkiya memleketini, Dicle'nin başından Fırat'ın kaynağına kadar, bizim hanedanın Zamua memleketinin denizinden Kalde memleketinin denizine kadar kendime tabi kıldım. Babil'e gittim Tanrılara kurban sundum. Kalde memleketine indim. Şehirlerini fethettim, vergilerini aldım...”

Kayaların üzerindeki ikinci mağaranın ağzında rölyefi bulunan 1.Tigladpleser de çivi yazılı kitabesinde şöyle der;

 “Nairi memleketinin fatihi, dünyanın dört bucağının kralı, Asur Kralı, kuvvetli Kral Tıgladpleser. Tunni, Dayani, Kirhi memleketinden büyük denize kadar zaptettim...”

Kitabelerde belirtilen Kirhi memleketinin, mağaralara yakın yerdeki KORHA köyü, Nairilerin de halen Hani ilçesinin kuzeyindeki dağlık bölgede yaşayan sarı saçlı, mavi gözlü insanların bulunduğu NERİB köyleri olabileceğini sanıyoruz. Yine aynı metinlerde geçen Büyük Deniz'in de VAN GÖLÜ olduğu varsayılabilir.

Elbette, bu varsayımlar, bölgede yapılacak bilimsel kazılarla ve araştırmalarla açıklığı kavuşabilir.

Bu konuda kuşkusuz en büyük görev, bölgemizin gözde bilim kurumu Dicle Üniversitesi'ne düşmektedir.

 

SANAYİ VE TİCARET

Diyarbakır'ın ticaret ve sanayi geçmişi de sanat ve kültürde olduğu gibi tarihine yakışır bir zenginliktedir.

Evet. Gerçekten de Diyarbakır yüz yıl öncesine kadar bölgenin en büyük ticaret merkezlerinden biriydi.

Diyarbakır'da dokunan ipekliler, kök boyalı iplikleri Avrupa pazarlarında kapışılırdı.

Anadolu'nun en gelişmiş bakırcılığı, ipekçiliği,dokumacılığı, kuyumculuğu, çiniciliği Diyarbakır'daydı.

Diyarbakır bölge ülkeleri ve kentleri arasında önemli bir ticari köprüydü.

İran'dan Moğolistan'dan, Kafkasya'dan ve Moskova'dan hatta Polonya'dan gelen tüccarlar ipek, pamuklu ve fevkalade güzel işlenmiş deri ürünleri alıp ülkelerine dönerlerdi.

Ayrıca, Hindistan, Basra ve Bağdat'tan getirilen mallar, kervanla İstanbul'a ve Avrupa'ya gönderiliyordu.

1700'lü yılların ortalarında Diyarbakır'da Rus ve İngiliz konsoloslukları vardı. Bu konsolosluklar bölgenin siyasi yapısı ile ilgilendikleri kadar, ticareti ile de ilgileniyor, kendi ülkeleri ile bölge arasındaki ticareti geliştirmeye çalışıyorlardı. Özellikle İngilizlerin bu bölgeye daha büyük önem verdikleri biliniyor.

Diyarbakır'da ipekçilik, ipek dokumacılığı hayli gelişmiş bir sanat dalıydı.

Kentin çeşitli yerlerinde kurulu tezgahlarda dokunan kök boyalı ipek puşular, Diyarbakır mantini, çadır bezi kirpaslar, yün dokuma kutniler Anadolu'nun dört bir yanına, bu arada Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu. Diyarbakır mantini, 1929 yılında İzmir'deki bir sergide altın madalya alacak kadar kaliteliydi.

Yüz yıl öncesine kadar kentte gelişmiş bir seramikçilik ve çinicilik vardı. Kurşunlu Cami ile İçkale arasında bulunan Nasuhpaşa Camii çevresinde yer alan atölyelerde imal edilen çiniler İstanbul'a kadar gönderiliyordu. Kentteki. Kurşunlu Cami ile Behrampaşa Camii ve bazı mescitlerin çinileri bu atölyelerde imal edilmiştir.

Osmanlı ordusunun silah ihtiyacının büyük bir bölümü Diyarbakır'dan karşılanırdı. Özellikle OBÜS topları 1800 yılı başlarında var olduğu bilinen İçkale'deki dökümhanede dökülür İstanbul'a gönderilirdi.

 

İLK ROBOT DİYARBAKIRLI

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan tarihiyle, sanat ve kültür zenginliğiyle, sanayi ve ticaretiyle Mezopotamya'nın önemli kentlerinden Diyarbakır, aynı zamanda dünyada ilk robotun imal edilip kullanıldığı yerdir de…

1100'lü yılların sonlarında Amid'de yaşamış, günümüzde bilim adamlarının “Dünyanın ilk ve en büyük sibernetik bilgini” dedikleri saray mühendisi Ömer İbn-ül Rüzaz Eb-ül İz'in, hükümdar Nasr-üddin Mahmud Bin-i Mehmed Bin-i Karaarslan'in emriyle yaptığı robotlar İçkale'deki Artuklu sarayında kullanılıyordu.

Eb-ül İz'in yaptığı robotların çizimlerinin yer aldığı el yazması kitap ne yazık ki, 22 Ocak 1517 günü Ridaniye Savaşı dönüşünde Diyarbakır'a uğrayan Yavuz Sultan Selimtarafından Diyarbakır kütüphanesinden alınıp, İstanbul'a saray kütüphanesine götürülür.

İstanbul'da saray kütüphanesinde 360 yıl kalan kitabın önemli çizimlerinin yer aldığı 66 sayfası 1880'li yıllarda II. Abdülhamid döneminde İsviçre'nin İstanbul başkonsolosluğunda elçi vekili olan Marten adında bir MÜSTEŞRİK(**) tarafından koparılarak çalınır ve Avrupa'ya kaçırılır.

Eb-ül İz'in robotlarının çizimleri Avrupa'da büyük ilgi uyandırır. Bu çizimlerden esinlenen Alman Fizik Bilgini Gustav Heinrich  Viedeman birkaç robot yapar.  Bu robotlar halen EARLANGEN Üniversitesindedir.

Günümüzde çoğu Paris'te, iki sayfasının da Amerika'da Metropolitan Müzesi'nin İslam Eserleri Bölümü'nde bulunduğu bilinen bu çalıntı çizimlerinden bazıları iki yıl önce, Luvr Müzesi'nde sergilendi.

Dileğimiz o ki; Öz be öz Diyarbakır'ın malı olan bu çalıntı çizimlerin geri alınması için başta Dicle Üniversitesi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ile kentteki kurum ve kuruluşlar harekete geçsinler.

Bunu diliyor ve bekliyoruz…

------------------------------------------------------------------

(*)   Nusaybin

(**) Doğu dilleri ve tarihi bilimcisi 

 

Mehmet MERCAN

Kaynak ; Yahoo Diyarbakır Mail Grubu
 (Not; Diyarbakır'ı Anlatmak yazı dizisini kullanmama müsaade gösteren sevgili üstadımız Mehmet Mercan'a ve Diyarbakır Yahoo Mail Grubu moderatörüne teşekkürlerimi bir borç bilirim.)
Bu yazı toplam 6074 defa okunmuştur
Yazar makale içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
LİNKLER
Güvenli bir şekilde paykasa satın alın!
Copyright ©2007 Diyarın Sesi. Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya
Alexa Certified Site Stats for www.siteadı.com