27 Ekim 2016 Perşembe
 • Diyarbakır16 °C
 • İstanbul15 °C
 • Ankara9 °C
 • Antalya23 °C
 • İzmir18 °C
 • IMKB
  0.00
  %
 • Altın
  126,409
  %0.72
 • Dolar
  3,0984
  %0.39
 • Euro
  3,3803
  %0.38
Yılmaz ERBATUR


Diyarbakır'ı Anlatmak 11 (Hamravat Suyu)

21 Ekim 2009 18:46

Evet. Evliya Çelebi'nin "Her derde deva" dediği Hamravat  da artık anılarımızın kuytu bir köşesine çekildi.

Yazık oldu.

Diyarbakır'ımızın bazı güzellikleri gibi O da yok olup gidiyor maalesef.

Karacadağ'ın karlı doruklarındaki billur pınarlarından, köpük köpük akıp AMİD halkına asırlarca hayat veren Hamravat'ın, ünlü Padişah Kanuni'ye de şifa vermişti asırlar öncesinde...

Osmanlı'nın yükselme devrinin ünlü hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman ikinci İran seferine çıkarken, o günkü adıyla AMİD'e ikinci kez gelerek Karacadağ'da konaklamıştı. Halep'ten geliyordu ve hastaydı.

Hekimleri O'na Karacadağ havasının, suyunun iyi geleceğini söylemişlerdi.

Öyle de oldu.

Diyarbakır'da 29 Eylül 1549 gününden 4 Kasım gününe kadar kaldığı 37 gün süresince hem Karacadağ'ın havası, hem de  şifalı HAMRAVAT SUYU iyi gelir hükümdara.

Derler ki, Sultan Süleyman burada iyileşince Yaradan'a şükretmiş ve o ünlü özdeyişini burada söylemiş;

 

"Alem içre muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..."

Sultan, iyileşir iyileşmez de AMİD Valisi BALİ PAŞA'ya Karacadağ'daki Gözeli kaynaklarından boşa akan HAMRAVAT SUYU'nun kente ulaştırılması emrini vermiş. Sonra da Mimar Sinan'ın Kastamonu'lu kalfası  Kasım Çelebi'yi bu işte görevlendirmiş.

Kasım Çelebi aylarca çalışmış, planlar yapmış ve GÖZELİ'deki kaynakları taş kanaletlere aldırıp Urfakapı yakınında inşa ettirdiği KANTARALAR adı verilen kemerli bentlerle kente ulaşmasını sağlamış.

Diyarbakır surlarında da kullanılan, siyah volkanik taşlarla yapılan KANTARALAR, 27 müstakil ayak üzerine oturtulmuş, kemerlerden oluşuyordu.

1930'lu yıllara kadar ayakta duran kantaralar, bu tarihlerde kentte bulunan Vali Nizameddin Beg tarafından suyun demir borulara alınması sırasında yıktırılır.

 

DİYARBEKİR'İN YÜZ SUYU

1656 yılında bölgemizi gezen Evliya Çelebi Hamravat Suyu'ndan övgü ile söz ederken Kanuni Sultan Süleyman'a şifa verdiğini hatırlatır, sonra da  bu ünlü suyun güğümlerle ve çam bodoçlarla nasıl İstanbul'a saraya gönderildiğinin öyküsünü anlatır. Şöyle der Evliya Çelebi:

"Bu Hamravat suyunun safra, soda ve balgamı mahveylediği tecrübe ile malumdur.

Hatta Osman oğullarından I. İbrahim Han çevresinden bu suyun vasıflarını duyunca "Elbette bana Diyarbekir'den hamravat suyu gelsun" diye hatt-ı şerif ile dergahi ali kapıcıbaşısı, memuren Diyarbekir'e gelmiştir. O zaman efendimiz Melek Ahmet Paşa, KARA AMİD Valisi idi.

Paşa, padişah emrini görünce -Başım üstüne- deyüp, onar okka su alır, altı adet gümüşten, altı adet kurşundan, 6 adet tutyadan ve 6 adet çam bodoçlardan, cem'an 24 adet gügümlere sular doldurulup ve ağızlarını mühürleyip gelen kapıcıbaşıya on kese de ihsan verip teslim eyledi.

Onaltı kese dahi gügümlerin masraflarını çekip ılgar ile HAMRAVAT'ı İbrahim Han'a gönderdi.

Allah'ın hikmeti, bu soğuk ve saf su İstanbul'a girdiği gün, yeni padişahın tahta oturduğu gün olup bu Hamravat suyu Sultan İbrahim'in oğlu 7 yaşında tahta çıkan Sultan IV. Mehmet Han'a nasip olmuştur.

IV. Mehmet Han, 1058 Recebi'nin 18'nci Cumartesi günü, Miladi takvime göre, 7 Ağustos 1648 ikindiden sonra tahta oturduğu vakit ilk olarak,  o gün İstanbul'a vasıl olan Hamravat suyunu içti.

Sözün kısası, bu HAMRAVAT suyu, Diyarbekir'in yüzsuyudur..."

 

PAMUKTAN HAFİF

Yine Evliya ÇELEBİ, bu suyun ne kadar HAFİF olduğunu anlatırken ilginç bir de benzetme yapar.

 "Diyarbekir'deki suların en güzeli Ayn-ı Hamradır. Kaynağı Diyarbekir'in batısında Karacadağ yaylasından, yer altından kaynar ve iki konak yerden künklerle Amid Kalesi'ne girip önce  Büyük Cami, sonra diğer camilere, han, imaret ve hamamlara taksim olunur.

Eski bilginler Hamravat suyu içine pamuk koyup sonra kurutup tartmışlar. Hiç eksilmemiş.

Sonra,  Halep yakınındaki pamuğu ile ünlü Maarra şehri pamuğunu alıp İstanbul'da eski saray kapısı önündeki çeşme suyunda ıslatıp tartmışlar, Diyarbekir Hamravat suyu ile ıslatılan pamuk hiç eksilmemiş.

Bu kadar hafif sudur. Eğer pamuğu ağır olsa, acı olup faydasızlığına delalet ederdi..."

HAYRAT ÇEŞMELER

Hamravat suyu, Kanuni Sultan Süleyman hayratı olduğu için günümüzden 50-60 yıl öncesine kadar sokaklardaki HAYRAT çeşmelere, camilere, mescitlere, hatta yoksul semtlerdeki evlere ücretsiz veriliyordu. 

Su kanallarının ve çeşmelerin onarımı da "Sultan Süleyman Han Vakfı" aracılığıyla yapılıyordu.

Bunun için gerekli para,  ya esnaf ve tüccardan toplanıyor, ya da Evkaf İdaresi'nden karşılanıyordu.

Suların belediyelere devri ile bu uygulamadan vazgeçildiği gibi sokaklardaki PİK dökümlü tarihi TULUMBA çeşmeler de kaderlerine terk edildi. Bazıları sökülüp çalındı, bazıları sokaklarda çocukların oyuncağı oldu, kırıldı.

Bu şekilde, Diyarbakır'ın çeşitli semtlerinde, her biri ayrı bir öyküye konu olmuş ünlü hayrat çeşmeleri ve tulumbalar vardı.

Bizim Fatihpaşa mahallesi, Bıyıklı Mehmet Paşa sokağındaki ÇIRIK ÇEŞMESİ bunlardan biriydi. Suyu ince ince aktığı için adına ÇIRIK demişler. Bitişiğindeki Nuri dayının fırını da ÇIRIK Fırını diye tanınırdı.

İçkale'deki Aslanlı Çeşme ve Erbulak çeşmesi, İçkale'nin güney suru dışında Kanuni tarafından yaptırıldığı, bilinen türkülere girmiş kitabeli Arbedaş gözesi.

Mardinkapı dışındaki, şu sıralarda Diyarbakır'ı Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından onarıma alınan HATUN KASTALI.

Kışla caddesindeki Vali Kurt İsmail Paşa Çeşmesi, 

Dağ Kapıdaki tulumbalı çeşme, Ulu Cami arkasında Senceriye Medresesi bitişiğindeki çeşme ve ve çeşitli semtlerdeki pek çok tulumbalı çeşme…

Ayrıca  sur dışında ünlü kaynaklar da vardı. Dağkapı ile Urfakapı arasındaki Şakk-ül Acuz gibi.

Ünlü mesire yerlerinden biri olan Şakk-ül Acuz Pınarı, bir söylenceye göre, büyücü bir kadının nazarının değdiği kayanın yarılmasıyla ortaya çıkmış. 

Buralarda yapılaşma başlayınca bu pınar da yok olup gitti.

İçkale'deki Aslanlı çeşmenin de üzücü bir öyküsü var.

Siyah bazalt taştan yapılma kemerli çeşmede 1940'lı yıllara kadar mermerden yontulmuş biri erkek, biri dişi çift aslan vardı ve ağızlarından sürekli su akardı.

Ne yazık ki o yıllarda bir gece bu aslanlardan biri kaidesiyle birlikte çalınmış.

Halk arasında yaygın bir söylentiye göre, İçkalede bulunan Jandarma Komutanlığında görevli bir subay bir gece bu aslanlardan birini askerlere söktürüp almış…

Ne yazık ki, Diyarbakır'dan çalınmış pek çok tarihi eser gibi bunun da izine rastlanamadı…

Kentin hemen her semtinde hemen tüm sokaklarda hayrat için kurulmuş çeşmelerden başka o sokakta oturan varlıklı kimseler de hayır için çeşme yaptırıp, evinde suyu olmayan vatandaşların hizmetine sunarlardı. Bu arada sokaktan geçen, susamış vatandaşlar da bu çeşmelerden yararlanırlardı.

Evinde suyu olan varlıklı aileler mahalledeki suyu olmayan komşulara günün her saatinde kapılarını açık tutar gelip kendilerinden su götürmelerini ısrarla isterlerdi.

 

HAMRAVAT'IN SONU

Diyarbakır'ın simgelerinden biri sayılan Hamravat, ne yazık ki, kentin son 30 yıl içinde büyüyüp, genişlemesi sonucu, yetmez olunca çeşitli sularla karıştırıldığı için değerini ve özelliğini yitirdi.

Hamravat suyuna başka suların karışımı il kez olmuyordu tabi… Eldeki kayıtlara göre ilk karışım 1902 yılında olmuş. Bu tarihlerde Hamravat suyuna "Nehr-i Cedid" adında bir suyun karıştırıldığı belirtilir.

Yakın yıllarda ise İçkale, Balıklı, Anzele gibi çok değişik suların karıştırılması ile Hamravat suyu iyice bir bozuldu, özelliğini ve güzelliğini yitirdi.

Ayrıca, Karacadağ eteklerinde, özellikle kaynakların yoğun olduğu Gözeli'de son 20 yıl içinde başlatılan yapılaşma yanında bazı sanayi tesislerinin oluşması da Hamravat kaynaklarını olumsuz etkiledi.

Hatta zaman zaman buradaki sanayi tesislerinin kimyasal atıklarının Hamravat'a karıştığı da saptandı.

Anlayacağınız, her derde deva bu şifalı suyu da kaybettik.

Ve ne yazık ki Evliya Çelebi'nin "Diyarbekir'in yüz suyu" dediği Hamravat da diğer pek çok güzellik gibi artık anılarda kaldı.

Ve ne yazık ki şimdilerde Diyarbakır'da yaşayanların pek çoğu Hamravat'ın adını bile bilmiyor.

Günümüzde kentin çok büyük bir bölümüne artık "Kral Kızı Barajı"ndan getirilen su veriliyor...

Yüksek basınçlı, soğuk, ama ne yazık ki bu suda Hamravat'ın tadı ve güzelliği yok.

 

Mehmet MERCAN

Kaynak ; Yahoo Diyarbakır Mail Grubu 

(Not; Diyarbakır’ı Anlatmak yazı dizisini kullanmama müsaade gösteren sevgili üstadımız Mehmet Mercan’a ve Diyarbakır Yahoo Mail Grubu moderatörüne teşekkürlerimi bir borç bilirim.)

Bu yazı toplam 7753 defa okunmuştur
Yazar makale içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
LİNKLER
Güvenli bir şekilde paykasa satın alın!
Copyright ©2007 Diyarın Sesi. Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya
Alexa Certified Site Stats for www.siteadı.com