28 Ekim 2016 Cuma
 • Diyarbakır15 °C
 • İstanbul15 °C
 • Ankara9 °C
 • Antalya16 °C
 • İzmir15 °C
 • IMKB
  0.00
  %
 • Altın
  127,004
  %1.19
 • Dolar
  3,1105
  %0.78
 • Euro
  3,3880
  %0.61
Yılmaz ERBATUR


Diyarbakır ı Anlatmak 27 (İçkale Üzerine Notlar)

20 Kasım 2008 Perşembe 12:40

Diyarbakır kadim kent… Sadece bu kadarını biliyoruz.

Geçmişinin nerelere kadar gittiğini ise ne yazık ki bilmiyoruz.

Çünkü henüz bölgemizde, Diyarbakır'ımızda ciddi bir araştırma yapılmış değil…

Ne zaman yapılacağı da belli değil.

Büyük eksiklik elbette…

Ilısu Barajı dolayısıyla yıllardır Hasankeyf ve çevresinde yapılan kazılar ise “araştırma” değil. Sadece bazı eserleri çıkarıp taşımak. Yani, deyim yerinde ise “ Define avcılığı” gibi bir şey…

Ciddi arkeolojik araştırmalar yapılmadığı için de biz hala asırlar öncesinde, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelip Anadolu'yu, bölgemizi gezmiş, bazı eserleri ortaya çıkarmış, bazı eserlerin ve anıtların geçmişini araştırmış, dahası tanımlamış yabancı uzmanların ve bilim adamlarının bilgilerini kullanıyoruz. Kullanmak zorunda kalıyoruz.

Çünkü bu konularda bizim öz kaynaklarımız çok zayıf ve yetersiz…

Oysa bölgemizde, yeni kurulanları saymazsak, biri Diyarbakır'ımızda olmak üzere 6 tane neredeyse tam teşekküllü ÜNİVERSİTE var… Ve bunlar bu konulara o kadar ilgisizler ki…

Böyle olduğu için de bildiklerimizin hemen tümünün kaynağı yabancı…

Velev ki bize aktarılan bilgiler yetersiz, yanlış ve çelişkili olsalar bile. Çaresiz alıp kullanıyoruz.

Hoş son yıllarda dış ilişkilerde olsun, ekonomik ilişkilerde olsun, tüm yaşamımız; yabancıların verdiği ölçülere göre şekillenmiyor mu?...

 Neyse…

…………

Dedik ya, tarihimizi de yabancıların sayesinde öğreniyoruz yeri geldikçe.

Çünkü, bizde hala tarih bilinci tam olarak gelişmiş değil.

Çünkü “tarihle ilgilenmeyi, uğraşmayı her zaman fuzuli meşguliyet” saymışız.

Saraylarda beslenen vakanüvisler (resmi olay yazıcıları) de sadece ve sadece padişah efendilerini övücü notlar yazmakla görevli saymışlar kendilerini. Arada bir çıkan müverrihler (tarihçiler) de öyle…

Hiç kimse oturduğu kuştüyü minderden kalkıp da Adıyaman'ın Nemrut Dağı'na çıkıp oradaki devasa heykellerle ilgilenmek zahmetine katlanmamış. Kimse kalkıp da Hakkari'nin Cilo Dağı'ndaki buzulları, buralardaki dünyanın en eski mağara resimlerini incelemek için rahatını bozmamış…

Hoş, hala bile buraları görmeyen o kadar çok muhterem hocamız var ki…

Ama yabancılar öyle yapmamış. Anadolu'nun neresinde ne varsa, adamlar kalkıp Avrupa'(dan, Amerika'dan kalkıp gelmiş incelemişler, hatta bazılarını alıp gitmişler de…

Alman Feldmareşali Helmuth Von Moltke bile öyle yapmış.

Henüz genç bir teğmenken 1839 yılında çıkan Osmanlı-Mısır savaşı sırasında Türkiye'de gözlemci olarak bulunan Von Moltke, Adıyaman'a gelmiş, Nemrut'a çıkmış ve gördüğü dev heykelleri Berlin'e rapor etmiş…

Bu keşif tam da Almanların Bergama Sunağı'nı söküp kendi ülkelerine taşıdıkları döneme rastlar…

Sonra ne olmuş biliyor musunuz?…

İngiliz ve Alman bilim adamları peş-peşe Adıyaman'a gelip dağa çıkmış incelemeler yapmışlar.

Yöre halkına göre, gelen yabancılar her gelişlerinde de bir hayli tarihi eseri beraberlerinde götürmüşler…

Kala kala da bize, halkımızın  GAVUR diye ağızlarını, burunlarını, cinsel organlarını kırdığı, parçaladığı heykeller, horoskoplar kalmış…

Belli ki bunlar, Nemrut'un 2200 metre yüksekliğindeki zirvesinden indirmek mümkün olmadığı için kalmışlar…

Ama ne olursa olsun, Alman ve İngiliz bilim adamları sayesinde hem bu anıtların Commagene Krallığı'na ait olduğunu, hem de heykellerin kimliğini öğrenmişiz…

…………..

Evet. Biz tarihi eserlerimize, tarihi anıtlarımıza hep “Taş Parçası” gözü ile bakarken, onlar bunları alıp üniversitelerine götürmüş incelemiş, araştırmış, belgelendirmişler…

Dahası var tabii

Diyarbakır tarihinde önemli bir yeri olan Hilar köyündeki kaya mezarlarını ve de tarihi geçmişi 11 bin yıl öncesine kadar giden Çayönü ören yerini de yine bir Amerikalı kaşif ve coğrafyacı sayesinde öğrenmişiz…

1900'lü yıllarda gölgemizi gezen Amerikalı bilim adamı Eisworth Huntington, Ergani'nin Hilar Köyü'ndeki kaya mezarları görmüş ve  bunların Hitit'ler döneminden kaldığını belirlemişti…

Diyarbakır'ın Pirhüseyin Höyüğü'nde 1893 yılında gayrimüslim bir hukukçu olan NATIK efendi tarafından bulunan ve bölgemiz tarihi ile ilgili önemli ipuçları veren AGADA (AKAT) Kralı Naram Sin'e ait STEL'i de ilk teşhis eden Avusturyalı Profesör Eckhard Ungeri'dir…

Ve eğer; 1899'da bölgemizi gezen Alman tarihçi C. F. Lehmann olmasaydı, Bırklin mağaralarında som kayalara işlenmiş şekillerin Asur çivi yazısı, kabartma resimlerin de Asur Kralı Salmanasar olduğunu bilmeyecektik…

Diyarbakır Surları ile ilgili bilgilerimizin büyük bir bölümünü Fransız Arkeologu Prof. Dr. Albert Louis Gabriell'e borçlu olduğumuzu kim inkar edebilir.. Prof.  Gabriell olmasaydı, Diyarbakır surları hakkında belki bu kadar ayrıntılı bilgi sahibi olmayacağımız gibi, surların büyük bir bölümü de bu gün kalmamış olacaktı.

Olayı biliyorsunuz; 1930'lu yıllarda kent yöneticileri sur içi kentin hava alması için surların büyük bir bölümünü yıkmaya karar verirler. Ve bir bölümünü dinamitlerle havaya uçururlar da.

İşte, tam o sıralarda büyük bir tesadüf Albert Gabriel Diyarbakır'dadır ve surlarla ilgili araştırmalar, hatta mevcut durumlarının çizimini yapmaktadır… Bu yıkım karşısında Prof. GabriellBana ne… ” demez atladığı gibi Ankara'ya gider ve bakanlar nezdinde yaptığı girişimler sonunda yıkımı durdurur… Durdurma emri gelinceye kadar  ne yazık ki, surların Mardinkapı ve Dağkapı  bölümlerinde epeyi yer dinamitlenmiştir…

…………..

Diyarbakır'ımızın yüzyıllar öncesindeki sosyal ve kültürel yaşamını da yine yabancı tarihçilerden, gezginlerden öğrenebiliyoruz ne yazık ki…

Birazını da  Yerli gezginimiz Evliya Çelebi'den.

Ve ne yazık ki, tarihi bilgilerimiz de ancak bunların verdiği bilgilerle şekilleniyor.

İranlı Gezgin Nasır'i Hüsrev'den, Polonyalı SİMEON'a, İnciciyan'dan Carsten Niabuhr'a. Helmut Von Moltke'den, William Heud'e, Henrıch Petermann'dan J.S. Buuckıngam'a, Fransız Poulet'e, Prof. Dr. Albert Gabriell'e kadar pek çok yabancı gezgin ve tarihçi anılarında Diyarbakır'ın hem tarihini hem de sosyal ve kültürel yaşamını kendi tercihlerine göre yorumlar, dile getirirler.

Çünkü, kabul etmek gerekir ki bunların bazıları ya dinsel amaçlı, ya da ticari amaçlı GÖREVLİLER'dir.

Ve bizler de ne yazık ki, bunların bilgilerine itibar etmek durumunda kalıyoruz…

Velev ki abartılı, velev ki çelişkili, hatta yanlış olsalar bile…

…………,,

Diyarbakır'ın geçmişi ile ilgili çelişkili, abartılı bilgilere, bir başka deyişle “BİLGİ KİRLİLİĞİ”ne gelince;

Pek çok kimse, Diyarbakır surlarının Romalılar döneminde genişletilerek Nisibis'ten getirtilen 40 bin Hıristiyan göçmenin yerleştirilmesini abartılı bulur.

Ne çare ki, elimizde bunu yalanlayacak bilgi ve belge yok.

Konu ile ilgili, pek çok araştırmacıya, tarihçiye kaynak olmuş Antakyalı tarihçi Ammianus Marcellinus'tur.

O'na göre;  Diyarbakır surları 363 yılında  Sasanilerle Romalılar arasında imzalanan  JOVİANUS Anlaşması'yla Nisibis (Nusaybin) Sasaniler'e terk edilince buradan 40 bin Hıristiyan Diyarbakır'a göç eder o zamanki adı AMİD olan Diyarbakır'ın batısındaki düzlükte iki yıl iskan edilirler. Bu süre içinde kentin surları batıya doğru (Dağkapı ile

Mardinkapı'nın batısı) genişletilince de bu göçzedeler kalenin içine alınırlar.

Şimdi gelin biraz sesli düşünelim…

Bazı araştırmacılar, Emeviler döneminde camie çevrilen Mar Toma Kilisesi'nin, hatta daha ilerideki Meryemana Kilisesinin Hıristiyanlıktan önce tapınak olduklarını öne sürerler.

Prof. Dr. O.Cezmi Tuncer de “Diyarbakır Kiliseleri” adlı eserinde Meryemana Kilisesi'nin Şemsilerin tapınağı olduğunu belirtir...

Öyle ise; bu tapınaklar surların dışına yapılmış olur ki, bunun izahını yapmak çok zor.

Ayrıca, Şemsiler, güneşe taptıklarına göre bu tapınağı neden kentin doğusuna değil de batısına inşa etmişler?.

Mar Toma Kilisesi gibi büyük bir tapınağın da yine surların dışında yapılmış olmasını kabullenmek çok zor.

Elbette başka konularda başka sorular da sorulabilir…

Ne yazık ki, elimizde pek çok soruyu doğru yanıtlayacak kanıt yok.

Yabancı gezginler, bilim adamları bize ne vermişlerse, onunla yetinmek zorunda kalmışız…

………

Evet. Diyarbakır kadim kent…

Ve  ne yazık ki tam olarak tanımıyoruz Diyarbakır'ımızı…

Çünkü henüz bölgemizde, Diyarbakır'ımızda ciddi bir araştırma yapılmış değil…

Ne zaman yapılacağı da belli değil…

 

 

Mehmet MERCAN

Kaynak ; Yahoo Diyarbakır Mail Grubu

 (Not; Diyarbakır'ı Anlatmak yazı dizisini kullanmama müsaade gösteren sevgili üstadımız Mehmet Mercan'a ve Diyarbakır Yahoo Mail Grubu moderatörüne teşekkürlerimi bir borç bilirim.)

Bu yazı toplam 1032 defa okunmuştur
Yazar makale içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
LİNKLER
Güvenli bir şekilde paykasa satın alın!
Copyright ©2007 Diyarın Sesi. Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya
Alexa Certified Site Stats for www.siteadı.com