22 Ekim 2016 Cumartesi
 • Diyarbakır15 °C
 • İstanbul17 °C
 • Ankara11 °C
 • Antalya19 °C
 • İzmir19 °C
 • IMKB
  0.00
  %
 • Altın
  125,483
  %0.78
 • Dolar
  3,0876
  %0.94
 • Euro
  3,3575
  %0.40
Yılmaz ERBATUR


Diyarbakır ı Anlatmak 25 (Diyarbakır Kaleleri)

07 Ekim 2008 Salı 10:57
Bölgemizin kadim tarihi geçmişinin sessiz tanıklarıdır kaleler...
Hepsinin harcında, binlerce insanın emeği, alın teri, hatta akıtılmış kanı vardır.
Ve kuşkusuz, her birinin ayrı bir öyküsü, ayrı bir efsanesi...
KALE denince de elbette ilk aklımıza “Diyarbekir Kalesi” gelecektir.
Binlerce yıllık geçmişin izlerini günümüze taşıyan, dünyanın en büyük kalesi. Çin Seddi'nden sonra ayakta duran dünyanın en uzun surları...
10 Aralık 1046 tarihinde kentimizi gezen ünlü İranlı şair ve bilgin Nasır-ı Hüsrev,SEFERNAME” adını verdiği gezi notlarında eski adı AMİD olan Diyarbekir Kalesi için şunları söyler;
“Ben dünyanın dört bucağında, Arap, Acem, Hind ve Türk memleketlerinde bir çok şehirler ve kaleler gördüm. Fakat yer yüzünde hiçbir ülkede Amid şehrinin kalesine benzer bir kale ne gördüm, ne de başka bir yerde bunun gibi bir kale gördüm diyene rastladım….”
Nasır-ı Hüsrev'den 885 yıl sonra 1930'lu yıllarda iki kez Diyarbakır'a gelen ünlü Fransız tarihçi ve arkeologu Prof. Dr. Albert Louis GABRİEL Diyarbakır surları için “Dünyanın en büyük Kitabeler Müzesi” ifadesini kullandıktan başka surlar üzerindeki gizemli motifler, armalar ve semboller için de şöyle der;
Ne yazık ki, elimizde bu motiflerin ve armaların anlamını, sırlarını çözecek anahtar yok.”
Gözlemlerini “Voyages Archéolojique dans la Turquie Oriental”, Türkçesi; “Türkiye'nin doğusunda arkeolojik geziler” adlı eserinde anlatan Prof. Gabriel önemli ve ilginç tespitlerde de bulunur.
“Diyarbekir'in müstahkem suru tarih ve arkeoloji bakımından olağanüstü önemi haizdir. Sade inşaatındaki teknik ve teşkilatının tespitinde gösterilmiş ustalık değil, fakat kitabelerinin olağanüstü zenginliği itibariyle de Türkiye tarihinin canlı bir sahifesi gibidir…”
GİZEMLİ ARMALAR
Gerçekten Diyarbakır surlarında ve burçlarında çok çeşitli armaların, motiflerin, Arapça kitabelerin arasına serpiştirilmiş, ya da ayrı bölümlere kabartma olarak kazınmış kaplan, boğa, ceylan, çift başlı kartal sembolleri, koşan atlar, insan yüzlü yırtıcı hayvan kabartmaları, bitki ve meyve motifleri, hatta çıplak kadın ve erkek kabartmaları surlara ayrı bir gizemli değer verir.
Dağ kapı burçlarında Arapça ve Latince kitabeler yanında, Gamalı haçlar ve Yahudilerin sembolü olan, Hazret-i Süleyman'ın kutsal yüzüğünü temsil eden altı köşeli yıldız motifleri yan yanadır. Ve tüm bunların anlamı hala çözülememiştir...
Havadan bakıldığında kalkan balığı görünümündeki Diyarbakır surlarının ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Bilinen o ki, Diyarbakır'da hüküm sürmüş hemen tüm devletler surları onarmış, yeni bölümler ekleyerek, burçlar yaparak takviye etmiş, armalarını, kitabelerini taşlara kazıyarak tarihi değerini arttırmışlardır.
Ünlü Fransız gezgin Jean Baptiste Tavernier, 1630'larda gördüğü Amid kalesini şöyle anlatır;
“Dicle'nin sağında yüksek bir tepenin üzerinde kurulmuş olan Diyarbekir, büyük bir şehirdir. Şehir surları ile burada bir hilal şeklini almış olan nehrin arası uçurumdur.
Surlar iç ve dış olmak üzere iki kattır ve dış surun 72 adet kulesi vardır ki, İsa'nın o sayıdaki şakirdi namına inşa edildiği söylenir…”
Evet. Tavernier'in de belirttiği gibi Diyarbakır Kalesi'nin etrafında bir hendek, bu hendeğin önünde ikinci bir sur vardı eskiden. Zamanla yıkılan bu koruyucu surların taşları alınarak sur içinde ve dışındaki resmi binaların inşasında kullanıldı. Nitekim 1870'li yıllarda Vali Kurt İsmail Hakkı Paşa tarafından Fis Kayası üzerinde yapılan Dar-üs Sanayi binasının, Dağ Kapı'daki hendekten sökülen taşlarla inşa edildiğini biliyoruz.
Ana kaleyi çevreleyen hendek ve ikinci sur kalıntıları yakın yıllara kadar Mardinkapı ve Yedikardeş Burcu arasında belirgin bir biçimde duruyorken, ne yazık ki buradaki taşlar da alınarak Ben-ü Sen'de oluşturulan gecekondularda kullanıldı…
DÜNYA KÜLTÜR MİRASI
Diyarbakır surlarına en önemli ekleme M.S. 349 yılında Romalılar döneminde yapıldı. İmparator II. Constantius, doğudan gelen Sasani saldırılarına karşı kentin surlarını güçlendirici eklemeler yaptırdı.
Daha sonra 363 yılında da Roma egemenliğindeki eski adı Nisibis olan Nusaybin'in Sasani'lere terk edilmesi üzerine buradan getirtilen 40 bin Hıristiyan'ın iskan edilmesi için bu kez İmparator Justinianus zamanında surlar batıya doğru genişletildi ve bu günkü sınırlara getirildi.
Bu genişlemeden önce Diyarbakır Surlarının batı sınırı Dağ Kapı ile Mardin Kapı'yı birbirine bağlayan Gazi Caddesi'nden geçiyordu. Nitekim, yakın yıllarda bu güzergah üzerinde yapılan binaların temel kazılarında sur kalıntıları ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki bu kalıntıların üzeri hiçbir araştırma yapılmadan kapatıldı.
Binlerce yıl önce volkanik Karacadağ'dan Dicle Vadisine kadar akan lavların oluşturduğu yekpare, yaklaşık 60 metre kalınlığındaki kayalığın şekline göre 5 kilometre uzunluğunda inşa edilen Diyarbakır Kalesi'nde her biri bir başka biçimde, kitabelerle, arma ve motiflerle bezeli 82 burcu vardır.
Surlar İç Kale ve Dış Kale olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
Yer yer 10 -12 metreyi aşan yükseklikteki surların genişliği ise 3-5 metre arasındadır.
Günümüzde, “Dünya Kültür Mirası” sayılan anıtlar arasında önemli bir yeri olan Diyarbakır Kalesi'nin her bir burcunun, her bir köşesinin ayrı bir öyküsü, ayrı bir efsanesi vardır.
DUALI ŞEHİR
1650'lerde kenti gezen Evliya Çelebi Diyarbekir Kalesi'nin Yunus Peygamberin emriyle yapıldığını anlatırken şöyle der;
 “Diyarbekir kalesi, kara taştan yapılmış olduğu için buraya KARA AMİD derler.
Bu kaleyi bir kız melike yaptırdığı için de buraya Diyar-i Bikr demişler.
Kale, Dicle nehri kenarında asumana ser çekmiş Kız Kayası denilen bir yalçın kaya üstündedir. Fakat bu kayanın bulunduğu dağın üstü geniş bir lalezardır. Kayanın içinde ve kalenin altında mağaralar vardır. Bu mağaralardan biri Yunus Peygamberin makamıdır
Yunus Nebi, Musul halkının isyanına kızarak kentin harabolması için dua ettikten sonra burayı terk ederek Dicle kıyılarına gelmiş. Bu sırada Amalak kızlarından, yıldız kadar güzel ve temiz bir kadınbu yörenin hükümdarı imiş. Kadın hükümdar ve ahalinin itirazsız imana gelmelerinden hoşnut olan Yunus Nebi, -İliniz mamur, halkınız daim sevinçli, çocuklarınız asil ve olgun olalar- diye dua etmiş. Sonra da hükümdara kentin etrafını siyah taşlarla çevirmesini söylemiş. Böylece Diyarbekir Kalesi yapılmış...”
SİLVAN KALESİ
Kuşkusuz, bölgemizde, çevrede Diyarbakır Kalesi kadar eski ve önemli başka kaleler de var.
Bunların da tarihi geçmişimiz içinde önemli görevleri olmuştur elbette...
Örneğin, Diyarbakır surları kadar eski “Silvan Kalesi...
Silvan kalesinin de ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği bilinmiyor.
Diyarbakır Kalesi'nin Yunus Peygamber'in emriyle yapıldığını öne süren Evliya Çelebi, Silvan Kalesininise Cercis Peygamber'in çizdiği plana göre Handik adında bir imparator tarafından yapıldığını anlatırsa da surlardaki bazı kabartma haç ve sembollerden kalenin Bizanslılar döneminde, Doğu'dan gelen Sasani saldırılarına karşı 532 yılında İmparator 1. Justinien zamanında onarılarak genişletildiğini anlıyoruz.
Silvan kalesinin çeşitli yerlerinde ve burçlarında, yörede hüküm sürmüş pek çok medeniyete, beyliklere ait kitabeler ve kabartmalar var. Bu kitabelerin çoğu, Mervanilere, Selçuklulara ve Artuklulara ait...
Bölgemizde öyküleri dillerde dolaşan, Leyla ile Mecnun, Men-u Zin, masalları kadar ünlü ZEMBİLFIROŞ efsanesinin geçtiği Zembilfıroş Kulesi, Silvan Kalesinin ayakta kalmış önemli bölümlerinden biridir.
VE DİĞERLERİ
Lice - Genç Yolu üzerinde, Sasaniler döneminde yapıldığı sanılan ÇEPER Kalesi.
Lice'nin Savat bucağına bağlı yeni adı Kabakaya olan Antak/Atak Kalesi.
Yine Lice yolu üzerindeki Fis Ovası'nda, Eshab-ül Kehf efsanesiyle ilişkili Romalılardan kalma, Dakyanus Kalesi kalıntıları.
Hazro'nun batısında bir tepenin üzerinde kalıntıları günümüze kadar gelmiş tarihi Tercil Kalesi.
Asur krallarına ait yazıtların bulunduğu tarihi Bırklin Mağaraları yakınındaki Kale-i İskender.
Çermik ilçesinde orta çağdan kalmış olduğu sanılan Çermik Kalesi
Eğil ilçesinde, dik yamaçları Dicle nehri kıyısına kadar inen yekpare kaya üzerine inşa edilmiş M.Ö VII. yüzyıldan kalma, Eğil Kalesi.
Fırat vadisine hakim, dik yamaçlı kaya üzerine inşa edilmiş Çüngüş Kalesi…
Bölgemizde bazısı ayakta kalmış, bazısı harap olmuş önemli anıtlardır.
Ne yazık ki günümüzde bunlara yeterli önem verilmiyor. Bazısının sadece temelleri var. Çoğu çevredeki insanlar tarafından taşları için tahrip edilmiş. Bazıları da definecilerin yıkımına uğramış maalesef...
Evet ne yazık ki, insanlarımız bu kalelerin hazır yontulmuş taşlarını sökerek evlerinin inşaatında kullanıyor ve bilmeden bir tarihi, gerçek ifadesiyle geçmişimizi yok ediyor.
Yazık oluyor elbette…
Bunların değerlerini insanlarımıza, yeni kuşaklara anlatmak gerek. Okullarda bu işin eğitimi verilmeli. Konferanslar, paneller düzenlenmeli, halkımıza sahip olduğumuz tarihi zenginliğin değeri anlatılmalı.
Gecekondularda yaşayan vatandaşımıza, evinin temeline gömdüğü, hatta hela taşı yaptığı her bir sur taşının en az 2 bin yıllık olduğunu ve tarihe tanıklık ettiğini anlatmalıyız...
Bunu hepimiz, herkes görev bilmeli…
 
 
 
Mehmet MERCAN
Kaynak ; Yahoo Diyarbakır Mail Grubu
 (Not; Diyarbakır'ı Anlatmak yazı dizisini kullanmama müsaade gösteren sevgili üstadımız Mehmet Mercan'a ve Diyarbakır Yahoo Mail Grubu moderatörüne teşekkürlerimi bir borç bilirim.)
Bu yazı toplam 1883 defa okunmuştur
Yazar makale içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
LİNKLER
Güvenli bir şekilde paykasa satın alın!
Copyright ©2007 Diyarın Sesi. Tüm hakları saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya
Alexa Certified Site Stats for www.siteadı.com