1. YAZARLAR

  2. Ramazan TOPRAK

  3. Dersim'den çıkan ders..
Ramazan TOPRAK

Ramazan TOPRAK

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Dersim'den çıkan ders..

A+A-

Uçlarda gezinmek..
Pek çok temel sorunda olduğu gibi
Sorunun çözümüne değil çözümsüzlüğüne hizmet ediyor..
Sarkacın bir ucundan ötekine savrulmak,
Dengeye değil dengesizliğe işaret..
Denge orta alanda, merkezde, kesişme noktalarındadır..
Soruna işaret ederken, samimiyetle, dürüstçe işaret edilmeli,
Sorun, sadece sorun olarak görülmeli..
Sorun, başka bir amaç için kullanılmamalıdır..
Sorunu dile getirirken çözüme hizmet edecek hususları,
Esasları dikkatlice ve doğru yöntemlerle dile getirmeli..
Hem esasta, hem içerikte çözüme hizmet edici olmalıdır..
Esasta haklı bile olunsa, yanlış yöntem haklılığı gölgeler..

Karakol basarak masum güvenlik görevlilerini öldürmek
Nasıl affedilemez bir vahşet, bir suç olarak görülüyorsa..
Hiçbir suçu günahı olmayan masum insanları, bebek ve çocukları
Vahşice öldürmek de aynı derecede vahşet olarak görülmeli..
Irkına, kimliğine, mensubiyetine, resmî sıfatına bakılmaksızın..
Yalnızca insanî, vicdanî ve hukukî değerler bağlamında ele alınmalı..
Hiçbir siyasî, ideolojik, dinî, etnik, kültürel, sosyal vs.
Neden, gerekçe aranmamalı.. olaylar, böyle değerlendirilmelidir..

Vahşeti yaşatanlar bile hatırlamaktan, anlatmaktan utanır,
Yüzleri kızarırken.. kraldan çok kralcılıkla vahşeti savunmak,
Kime, neye, hangi akla hizmet edecek ki?
Bu kör-taassup, ne vatana, ne de millete,
Hiçbir kimseye.. hiçbir şeye hizmet etmeyecektir..
Geçmişin olağanüstü şartlarını.. tarafların yanlışlarını ve zaaflarını..
Haksız veya haklı bile olsa öfke ve kızgınlıklarını bugüne taşımak..
Akl-ı selimle değil menfi duygularla hareket anlamına gelir ki,
İddianın aksine, çözüme değil çözümsüzlüğe hizmet edecektir..

O zamanın şartları o zamana bırakılmalı..
Soruna, bugünün şartları muvacehesinde çözüm üretilmeli..
Üretilen çözüm, birliğe.. beraberliğe.. kardeşliğe hizmet etmeli..
Herkesi kucaklayıcı olmalı.. bütünlüğü tehdit etmemelidir..
Geçmişin değerlendirmesi yapılmalı ancak kavgası yapılmamalı..
Kavgaya kaldığı yerden devam etmek isteyenlere ise
Çok ama çok dikkat edilmelidir..

Devlet adına bile olsa, yanlışların karşısına geçmeyi,
Devlet düşmanlığı olarak pazarlayanlara aldırmaksızın.. ve,
Nereden ve kimlerden geldiğine bakılmaksızın
Yanlışın karşısına geçerek doğrulara ulaşılabileceği görülmeli..
Hiç ama hiç kimse mutlak kusursuz, insanüstü görülmemeli..
Hiç ama hiç kimse de peşinen tam kusurlu, suçlu görülmemeli..
Yanlışsa yanlış.. eşkiyalıksa eşkiyalık.. zorbalıksa zorbalık..
Zulümse zulüm.. vahşetse vahşet olarak..
Masumiyetse de masumiyet olarak görülmeli..
Mazeret aramaktan, tevile gitmekten, yan çizmekten vazgeçilmeli..
Gerçek vatanseverliğin böyle olacağı açıkça gösterilmelidir..

Geçmişin yanlışlarıyla bugünü mahkum etmemeli..
Geçmişin yanlışlarını savunanları vicdanlarda mahkum etmeli,
Çözüm yollarından ve zeminlerinden uzak tutmalıdır..
Taş üstünde taş.. gövde üstünde baş bırakmayanlar,
Dinî, etnik veya resmî kimliğine, sıfatına, mensubiyetine vs.
Bakılmaksızın toplum vicdanında mahkum edilmelidir,
Ki bir daha aynı yanlışa tevessül edilemesin..
Her yanlışın.. her haksızlığın.. her adaletsizliğin,
Toplum vicdanında bir dip dalgaya neden olacağı..
Yeri ve zamanı geldiğinde,
Bu dalganın önünde kimselerin duramayacağı bilinmeli..
Dip dalga oluşturacak yanlışlardan özenle kaçınılmalıdır..

Asıl mahkumiyetin, kamu vicdanında mahkumiyet olacağı..
Asıl suçsuzluğun da kamu vicdanındaki masumiyet olacağı..
Er veya geç bu gerçekliğin tüm çarpıcılığıyla ortaya çıkacağı bilinci,
Hak ve adalete, doğruluğa, insanlığa hizmet edecektir..
Gücü ve güçlüyü savunanların ve yanında olanların..
Bir gün.. mutlaka yapayalnız kalacağı..
Bırakın insanlardan kaçmayı, saklanmayı
Kendi vicdanlarından bile saklanmak isteyeceği..
Asıl erdemin.. her ne pahasına olursa olsun,
Aradan yüzyıllar da geçse.. hep onur duyacağı,
Asla utanmayacağı şeyler yapmak olduğu bilinmelidir..

Hangi ideolojiye, siyasi düşünceye, inanca sahip olursa olsun,
İnsani değerleri ve sınırları olmayanların ard niyetli oldukları..
Bol bol laf üretmekle çözüm üretmenin farklı şeyler oldukları..
Her yanlışın yeni yanlışların ve hayal kırıklıklarının kaynağı olduğu..
Saldırı ve şiddetin.. insanlıkdışı ve aşırı güç kulanımının,
Zaafiyetin, âcizliğin, çözümsüzlüğün göstergesi olduğu..
Her ikisinin de çözüme değil çözümsüzlüğe hizmet edeceği bilinmelidir..

Meşru, makul, yasal sınırlar içinde kalmanın haklılığı koruyacağı..
Sınırların aşılması halinde haklılığın kaybedileceği bilinmeli..
Kısa vadede sertlik yanlılarının kazanacağı sanılsa da,
Uzun vadede ılımlı/yapıcı olanların mutlaka kazanacağı bilinmeli..
Sert rüzgarların.. günün birinde ama mutlaka.. yerini,
Ilımlı esintilere bırakacağı gerçeği unutulmamalıdır..

Yapıcı yaklaşımların, benzeri tüm temel sorunlar için de
Ön açıcı.. örnek.. ümit verici olacağı.. cesaret vereceği..
Yanlış yaklaşımların benzeri tüm sorunlar için de
Kötü örnek olacağı ve cesaretleri kıracağı..
Çözümden uzaklaştıracağı.. ümitsizliğe sevkedeceği..
Ümitsizliğin ise maazallah yeni felaketlerin kapısını aralayacağı,
Asla gözardı edilmemelidir..

Kayınpeder Diyap Ağa ile damadı Seyit Rıza'yı
Karşı karşıya getirecek ölçekli oyunlar görülemediği..
Herkesin detaylara boğulduğu bir ortamda,
Tablonun bütününü görmenin zor ve hatta imkansız olacağı..
Aynı ölçüde çözümden uzak kalınacağı bilinmelidir..
O dönem, İngiliz İngilizliğini, Fransız Fransızlığını yapmış..
Yani onlar işini(?) yapmış ise, vahşetin gerekçesi mi olacaktır?
Saklanan olaylar, söylenen yalanlar zamanla ortaya çıktığında,
Başlarınızın öne düşmesini istemiyorsanız,
Yaşanmış olayları saklamayın, yalanlar söylemeyin..

Şeyh Said isyanı ve acıları sonrasında hazırlanan
Diyarbakır ve Elazığ Valisi Ali Cemal Bey'in Raporu'nda,
"Dersim'e silahla değil.. eğitimle, şefkat ve ekonomik destekle
Yaklaşılması şarttır" tesbiti hiçe sayılarak
Tam aksi yönde hareket edilmesi,
Gaflet ve dalâletin ötesinde hıyanet değil de nedir?

Eminimki,
1925 Şeyh Sait isyanı ve acılarından ders alınmış olsaydı,
1937 Dersim isyanı ve acıları yaşanmazdı..
Dersim isyanı ve acılarından ders alınmış olsaydı,
Son yıllarda yaşanan saldırı, şiddet olayları ve acıları yaşanmazdı..
Dersim olayının gündeme gelmesi fırsat olarak görülmeli..
Şiddeti önerenlerin akibeti ortada olduğuna göre,
Bu kez akl-ı selîmi önerenlere kulak verilmelidir..
Aksi halde kısır döngü yeni acılarla devam edecek,
Ortak düşmanlarımız sevindirilecektir..

E-Posta: ramazantoprak19@gmail.com

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT