Ramazan TOPRAK

Ramazan TOPRAK

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

.. yerine,

A+A-


* hakkın ve haklılığın gücünün yerini
gücün hakkı(!) ve haklılığı(!) alıyorsa,
* dilin gücü yerine
gücün dili kazanıyorsa,
* itibarın gücü yerine
gücün itibarı(!) kazanıyorsa,
* ilkelerin gücü yerine
gücün ilkeleri(!) kazanıyorsa,
* beyin gücü yerine
gücün beyni(!) kazanıyorsa,
* doğrunun gücü yerine
gücün doğrusu(!) kazanıyorsa,
* vicdanın gücü yerine
gücün vicdanı(!) kazanıyorsa,

* dindarın gücü yerine
kindarın gücü kazanıyorsa,
* adaletin gücü yerine
gücün adaleti(!) kazanıyorsa,
* helâlin gücü yerine
haramın gücü kazanıyorsa
* emeğin gücü yerine
paranın gücü kazanıyorsa,
* alınterinin gücü yerine
hazırcılığın câzibesi kazanıyorsa,
* ustalığı dönemi yerine
dönemi ustalığı(!) kazandırıyorsa,

* liyâkatin gücü yerine
yalakalığın gücü kazanıyorsa,
* bilginin gücü yerine
gücün bilgisi(!) kazanıyorsa,
* bilgeliğin gücü yerine
gücün bilgiçliği kazanıyorsa,
* çizgi'nin gücü yerine
gücün çizgisi(!) kazanıyorsa,
* düşüncenin gücü yerine
gücün düşüncesi(!) kazanıyorsa,
* azmin, gayretin gücü yerine
hırsın, ihtirasın gücü kazanıyorsa,
* ikazın gücü yerine
gücün ikazları kazanıyorsa,

* haysiyetin gücü yerine
gücün haysiyeti(!) kazanıyorsa,
* kuralların gücü yerine
gücün kuralları kazanıyorsa,
* iradenin gücü yerine
güçlünün iradesi kazanıyorsa,
* aydınlığın gücü yerine
karanlığın gücü kazanıyorsa,
* sevginin gücü yerine
nefretin gücü kazanıyorsa,
* adaletin gücü yerine
intikamın gücü kazanıyorsa
* dostluğun gücü yerine
düşmanlığın gücü kazanıyorsa,
* birlikteliğin gücü yerine
güçlülerin birlikteliği kazanıyorsa,

* aşkın gücü yerine
şehvetin gücü kazanıyorsa,
* bilgenin/bilgeliğin gücü yerine
câhilin/cehâletin gücü kazanıyorsa,
* aydınlık yüzler yerine
karanlık yüzler kazanıyorsa,
* mazrûf'un gücü yerine
zarf'ın gücü kazanıyorsa
* düşünselliğin gücü yerine
görselliğin gücü kazanıyorsa,

* dindarlığın gücü yerine
dindarcılığın gücü kazanıyorsa,
* ahlâkın gücü yerine
gücün ahlâkı(!) kazanıyorsa,
* iktidarın gücü yerine
iktidarcılığın gücü kazanıyorsa,
* namusun gücü yerine
gücün namusu(!) kazanıyorsa,
* bileğin hakkı yerine
hakkı'nın bileği kazanıyorsa,

ezcümle,
hakkın ve haklılığın,
dilin, itibarın, ilkelerin, beynin,
doğrunun, vicdanın, dindarın, adaletin,
helâlin, emeğin, alınterinin, ustalık döneminin,
liyâkatin, bilginin, bilgeliğin, çizginin, düşüncenin,
azmin, ikazın, haysiyetin, kuralın, iradenin, aydınlığın,
sevginin, adaletin, dostluğun, birlikteliğin, aşkın,
bilgenin/bilgeliğin, aydınlığın, mazrûfun,
düşünselliğin, dindarlığın, ahlâkın,
iktidarın, namusun gücü ve
bileğin hakkı değil de,
gücün
dili, itibarı, ilkeleri, beyni, doğruları, vicdanı,
bilgisi, bilgiçliği, çizgisi, düşüncesi, ikazları,
haysiyeti, kuralları, ahlâkı, namusu kazanacaksa,
vay hâlimize..

gücün haklılığı öne çıkacaksa,
hazırcılığın câzibesi, dönemin ustalığı,
güçlünün iradesi, güçlülerin birlikteliği,
karanlık yüzler kazanmaya devam edecekse..
vay hâlimize..

kindarın, haramın, paranın, yalakalığın,
hırsın ve ihtirasın, karanlığın, nefretin, intikamın, düşmanlığın,
şehvetin, câhilin/cehâletin, zarfın, görselliğin,
dindarcılığın, iktidarcılığın gücü ve
hakkı'nın bileği hep kazanacaksa,
vay hâlimize..

yok, buna izin verilmez,
kaybeden değerlerimiz kazanırsa,
o takdirde yanlış yapanların vay hâline..
kimlerin kazanacağına, kimlerin kaybedeceğine,
akl-ı selîm ve vicdan sahibi toplumlar karar verecektir..

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT