1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. YDS sınavında bunlara dikkat
YDS sınavında bunlara dikkat

YDS sınavında bunlara dikkat

13 Eylül Pazar günü yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına binlerce kişi girecek. İşte hafta sonu yapılacak İngilizce sınavına gireceklerin dikkat etmesi gereken noktalar.

A+A-

Türkiye çevirmenler derneği çevirmenlerinden ve ingilizcebitmistir.com sitesinin sahibi Mustafa Özay sınavla ilgili dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili açıklama yaptı.

 

Mustafa Özay İngilizce sınavının bir taktik sınavı olmadığını belirterek “Son 4-5 yıldır sınav soruları daha da zor olmaya başladı. Maalesef bu sınav Türkiye'de verilmeyen İngilizce'nin sınavıdır. Türkiye'de bu sınava uygun bir eğitim yok. Sınava girecek olanlar sakın kısa yol pratik yöntemle soruları çözmeye kalkmasın. Her soru dikkatlice okunmalı analiz edilmeli ve çözülmeli.

 

Yani bu sorularda taktik teknik gibi şeyler yok. Maalesef insanlarımız bu konuda aldatılıyor. Matematik geometri gibi alanlarda taktik teknik gibi yöntemlerle soru çözebilirsiniz ki bu yöntemler bile bir alt yapı gerektirir.
Bir dil sorusunda kesinlikle taktik olmaz. Şunu görürsen bunu işaretle büyük bir saçmalıktır. İnsanlar şunu bunu aramaktan sınav süresini tüketiyorlar. Bu sınavda tek bir taktik vardır. O da her soruya düşen saniye hesaplanır. Çözümü kısa Süren sorulardan kalan saniyeleri uzun süren sorulara aktarmayla olur.

 

Bu sınava hazırlanan kişiler artık her türlü branşlar ilgili güncel metinler okumak zorundadır. Her branştan gelen sorular YDS sınavını çok daha zorlu bir hale getiriyor. İnsanlar illaki İngilizce'de bir hap aranıyorsa aşağıda verilen derleme hap değil ama muska niteliğindedir. Mutlaka odanızın bir köşesine yapıştırın. Sınavdan önce de mutlaka inceleyin.” dedi.
 
 in the mean time...bu arada
 soon after..hemen sonra
 the minute....ir...mez...maz(the moment that)
 sooner or later...er ya da geç
 lack..e sahip olmamak,yoksunluk,eksiklik
 sooner/would sooner..than...dense..yi tercih
 more and more..giderek daha çok
 speaking generally..genel olarak
 in the long run..sonunda
 straight away...derhal,hemen
 more often than not..çoğu kez
 strange as it may seem..tuhaf ama.
 at last..sonunda
 strangely enough...tuhaf ama
 much as..her ne kadar...sede.sada
 strictly speaking..kesin olarak söylemek gerekirse
 in the light of..ışığında
 subject to..maruz kalmak
 much less..şöyle dursun
 subsequent..izleyen
 at long last..en sonunda
 subsequent to..ı takiben,...den sonra
 much rather..dense...iyi yeğlemek
 successive..birbiri ardına
 in the hope that..ümidiyle
 such...as...gibi,kadar
 much the same..hemen hemen aynısı
 such as it is..kusurlarına karşın
 last but not least..sonuncusu ama önemsizi olmamak
 such/as such..belirtildiği şekilde
 much to one's noun..much to my surprise,she was ready.
 such as to..ecek şekilde
 in the hands of..ellerinde,denetiminde
 such/(no)such thing as..diye bir şey (yok)
 such that..öyle ki
 much too..çok fazla
 suppose..diyelim ki
 last of all..son olarak
 supposed to,be..meli-malı
 must..zorunluluk,mantıksal çıkarsama,gereklilik,insani zorunluluk,serzeniş.
 supposedly..olduğu varsayılan
 in the guise of..kılığında
 supposing that..diyelim ki
 must have..geçmişe ilişkin tahmin,zorunluk
 sure enough..beklendiği gibi
 late..geç,son zamanlarda,merhum
 surprisingly..şaşırtıcı biçimde
 namely..yani,isim vermek gerekirse..that is to say..i.e
 take...sürmek,gerektirmek
 in the form of..şeklinde
 thanks to..yüzünden,nedeniyle,sayesinde
 naturally..doğal olarak,kuşkusuz.
 that..şu,adı geçen,bu
 of late..son günlerde
 that is...yani
 near..yakın...at or to or within a short distance,no great distance from
 that is to say...yani
 in the first place..ilkin
nearby..yakın..close at hand,adjacent,neighboring,not far away
 later on..daha sonra
 that is why...işte bu yüzden,bunun için
 nearly..hemen hemen
 the fact of the matter..işin gerçeği
 in the face of..yüzünden
 the few...küçük bir gurup
 necessarily..ille de,zorunlu olarak
 the first/last but one...bir önceki
 latter..sözü edilen iki şeyden ikincisi
 the late..merhum
 needless to say..söylemeye hiç gerek yok ki
 the long and the short of it...kısaca
 in the event that..eğer,şayet,şartıyle
 the minute.....ir..mez
 needn't..zorunda olmamak
 the number of...sayı
 at least..en azından,hiç olmazsa
 the other way round...tam tersine
 needn't have..geçmişte yapmak zorunda olmadığımız ama yaptığımız şeyler
 the others...diğerleri
 in the event of..takdirde
 the present...günümüz,şu anda
 neither..nor...ne....ne de..
 the same as..ile aynı..
 not in the least..hiç
 then..o zaman,ondan sonra,o halde,o zaman ki
 never mind..boşver,aldırma
 then again...diğer taraftan
 in the end..sonunda..zaman,süreç olarak..sübjektif at kullanımı değil.
 then and there..hemen ve orada
 nevertheless..fakat,ama yine de
 thence...oradan,bu nedenle
 least of all..en az
 thenceforward ...ondan- o zamandan sonra
 next but one..önümüzdeki,bir sonraki
 there again...ek bilgi verilirken kullanılır
 in the dead of the light..gecenin koyusunda
 there and back..gidiş dönüş mesafesi
 next to..bitişik,yakın
 therefore..bu yüzden,bu nedenle,dolayısıyla
 less and less..giderek daha az
 therein..orada,o şekilde
 next to impossible..hemen hemen imkansız
 thereof..oradan,onunla ilgili
 in the course of..zamanla,zaman içinde
 thereupon..bunun sonucu olarak,ondan hemen sonra,bunun üzerine
 next to nothing..çok az,hemen hemen hiç
 therewith..bununla birlikte,buna ek olarak
 no less than..den az değil
 think better of it..yeniden düşünmek,fikrini değiştirmek
 nil...sıfır,hiç
 this and that...şu yada bu,ıvır zıvır şeyler
 in that case..bu durumda
 this is why..bu nedenle
 no doubt..hiç kuşkusuz
 thoroughly..tamamen bütünüyle
 lesser daha az önemli
 though..e rağmen
 no less a(person etc.) than..hiç de daha az,önemsiz
 thrice..üç kez,üç kere,üç defa
 in that..açısından
 through..bir uçtan öbür uca,baştan sona,içinden
 no longer..artık
 through and through..her tarafı,her yönden
 let alone..şöyle dursun
 throughout..baştan başa,her tarafında,boyunca
 no matter..nereye,kim,ne kadar,nasıl.....olursa olsun
 thus..bu nedenle,böylelikle,bu yüzden
 in terms of..şekliyle,yoluyla
 thus far..şu ana kadar
 no more/less..than...den daha fazla/az
 till..e kadar
 liable..eğilimli,sorumlu olmak
 yet again..bir kez daha
 no other than..den başka (değil)
 year in year out..yıllarca
 in support of..destekleyerek
 year by year..yıldan yıla
 no soooner.....than.....ir..mez,henüz...dı ki
 year after year..yıllarca
 likelihood..olasılık
 wrongly..yalışlıkla
 no use...yararsız,faydasız
 would sooner..than...dense
 in succession..birbiri ardına
 would rather..ı yeğlemek
 no way..asla
 at worst..en kötüsü
 likely to/be..eğiliminde
 worse still..daha da kötüsü
 no wonder..şaşılacak bir şey yok
 without so much as..sızın
 in spite of the fact that..e rağmen,karşın
 without regard to..i dikkate almaksızın
 seldom..nadiren,nadir olarak
 without question..hiç kuşkusuz
 little by little..yavaş yavaş,parça parça
 without doubt..hiç kuşkusuz
 self..kendisi
 without...siz,sız,meksizin,maksızın,meden madan
 in spite of..e rağmen,karşın.
 within..içinde
 shall..öneri,gelecek zaman endikatörü,söz.buyruk,kesinlik
 with this in mind..aklında olarak
 little different..hemen hemen aynı
 with this..bununla,bunu belirterek
 shall have...perfect modal..gelecekte belirli bir anda tamamlanacak olan eylemler.
 with the exception of..hariç,dışında
 in short..kısaca,söylemek gerekirse
 with respect to..hakkında
 to be at a loss..şaşkın,ne yapacağını bilememek
 with regard to..ile ilgili olarak
 shortly..hemen
 with reference to..ile ilgili olarak
 in return..karşılığında
 with an eye to something..niyetiyle
 shortly after..kısa bir zaman sonra
 with a view to..niyetiyle
 made up of..den oluşmak
 why ever...why soru sözcüğünü vurgulama şekli
 should..meli-malı,ivedi,gerekli,devrik koşul cümlelerinde,resmidilde,beklenti.
 whole-as a whole..bütün,tam,tüm,bir bütün olarak
 in response to..cevap olarak,karşılığında
 whither..nereye
 should have..gerçeğe aykırı geçmiş,çıkarsama,duygu
 whilst..while ile aynı anlamda resmi kullanım(deniz otobüslerindeki anonsları dinleyin)
 many a..pek çok
 while-for a while..kısa bir süre için
 similar to..e benzer
 wherein..orada
 in reason..akla uygun
 whereby...yoluyla
 since..den beri
 whereas..iken,rağmen
 no matter..kim,ne,ne kadar olursa olsun
 where..nerede,şimdi,,ki orada
 so..bu nedenle,bu kadar,öyle ki
 whatsoever..her ne
 in question..söz konusu,tartışma konusu
 whatever..her ne anlama geliyorsa
 so-as long as..ı sürece,müddetçe
 what's more...dahası,üstelik
 may/might as well..bari,en iyisi
 what of it..neden önemli olsun ki
 so..as to...ecek kadar
 what..like...nasıl
 in quest of..arayarak
 so as to..mek için-sın diye
 may have to..geleceğe yönelik olasılık
 so-called..denilen
 in proportion to..oranla
 so far..şimdiye kadar,şu ana kadar
 may well be..geleceğe yönelik olasılık
 so far as..kadarıyla
 in principle..temel olarak
so far from...şöyle dursun
 meanwhile..bu arada
 so long (ago) that..öyle uzun zaman önce..ki
 in place of ..yerine
 so much so that..o kadar ki,öyle ki
 mere..sadece,tek,sırf
 so that..ması için,amacıyla,msın diye,
 in person..bizzat,şahsen
 so to speak..bir benzetme yapılırsa
 might..may den daha az olasılık
 somewhat..biraz,oldukça
 in part..kısmen
 somewhere..bir yer,bir yerde
 might have..geçmişe ilişkin olasılık

HABERE YORUM KAT

İlgili Haberler