1. HABERLER

  2. GÜNCEL YAŞAM

  3. Türkiye'de yoksulların profili belirlendi
Türkiye'de yoksulların profili belirlendi

Türkiye'de yoksulların profili belirlendi

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 sonuçlarına göre yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde 60'ı olan 6 bin 12 TL'nin altında gelire sahip fertler yoksul olarak tanımlandı.

A+A-
Yoksulluk kırsal yerlerde daha fazla. Yoksulların yüzde 52,9'u kırsal yerlerde, yüzde 47,1'i ise kentsel yerlerde yaşıyor.
 
Yoksulların temel gelir kaynağını maaş ve ücret geliri oluşturuyor.  Yoksul hanelerin yüzde 31,5'inin temel gelir kaynağı maaş ve ücret, yüzde 21,9'u yevmiye, yüzde 20'si ise müteşebbis gelirlerinden oluştu. Bununla beraber temel geçim kaynağını sosyal transferlerden(1) sağlayan yoksul hanelerin oranı yüzde 18, haneler arası transfer gelirinden sağlayanların oranı yüzde 6,7 ve menkul kıymet, gayrimenkul vb. gelirlerden sağlayanların oranı ise yüzde 1,9 oldu.
 
Yoksulluk daha çok kalabalık hanelerde gözlendi
 
Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,6 iken, yoksul hanelerin ortalama hanehalkı büyüklüğü 4,9 olarak hesaplandı. Yoksul olmayan hanelerin ortalama hanehalkı büyüklüğü ise 3,4 oldu.
 
Yoksul haneler içinde iki yetişkinli çocuklu(2)  hanelerin oranı yüzde 48,9 oldu. Yoksul hanelerin yüzde 32,2'si üç ya da daha fazla çocuklu hanelerden oluştu.Yoksul hanelerin yüzde 40,2'si ikiden fazla yetişkinin yaşadığı çocuklu hanelerden oluştu.
 
Yoksul hanelerin hane halkı reisi genellikle ilkokul mezunudur. Yoksul hanelerde, hane halkı reislerinin(3) yüzde 52,8'i ilkokul mezunlarından, yüzde 2,2'si ilköğretim mezunlarından, yüzde 28,9'u ise bir okul bitirmeyenlerden oluştu. Orta ve dengi meslek okulu mezunlarının oranı yüzde 7,2, genel lise mezunlarının oranı yüzde 4,9 mesleki ve teknik lise mezunlarının oranı ise yüzde 2,8 oldu.  Yoksul hanelerde yüksekokul veya fakülte mezunu hane halkı reislerinin oranı ise yüzde 1,1 oldu.

HABERE YORUM KAT