1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Tüm kader mahkûmları ve ailelerine müjde!
Tüm kader mahkûmları ve ailelerine müjde!

Tüm kader mahkûmları ve ailelerine müjde!

‘Af çıktı mı?’ diye kara kara bekleyen kader mahkumlarına ve ailelerine af çıktı müjdesi verildi. Olağanüstü Hal durumu nedeniyle çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mahkumlara af çıktı.

A+A-

Mahkumların dört gözle beklediği af nihayet çıktı. Rasyonelhaber’de yer alan bir habere göre beklenen af düzenlemelerine dair yeni bir kararname yayınlandı. Olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kararnamede bazı mahkûmlara Af çıktı.
 
Rasyonelhaber’de Son dakika haberi olarak yayınlanan bilgilere göre Af Düzenlenmesi kanun hükmünde kararname ile yayınlandı. Bu yayınlanan kararnamenin meclisten jet hızı çıktığı öğrenildi. Haberdeki yayınlanan Karar belgesine göre cezası 5 yıl kalanlara önümüzdeki hafta içerisinde tahliye yapılmaya başlanacak.
 
Kararnamede Ayrı suçlardan ceza alanların tüm cezaları toplanıp sadece geriye kalan 5 yılı için hükmünden düşüleceği açıklanıyor. Bu kararname ile 01.01.2016 tarihinden önce suç işleyenler aftan yararlanabilecekler. Firar eden mahkûmların ise aftan yararlanabilmesi için 3 ay içerisinde teslim olmaları gerekiyor. 3 ay içerisinde teslim olmayanlar daha sonra yakalansalar bile bu aftan yararlanamayacaklar.
 
MAHKUM VE AİLELERİNE MÜJDE! AF ÇIKTI
 
Yıllardır tüm mahkumların ve dolayısıyla geride bıraktıkları ailelerinin heyecan ve umutla bekledikleri af düzenlemesine dair yeni bir kararname yayınlandı. 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kararnameye göre kader mahkumlarına af çıktı.
 
HENÜZ AF ÇIKTI DENİLMEDİ
 
Son dakika haberi olarak yayınlanan habere göre rasyonel haber isimli internet gazetesinin ulaştığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) belgesine göre, af düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıktığı öğrenildi. Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmayan kararname ile ilgili resmi bir açıklama da henüz yapılmadı fakat bu belge ile mahkûmlara af çıktı müjdesi verilmiş oldu.
 
YÜZDE 10’LUK KAPASİTE AŞIMI OLDUĞU İÇİN AF ÇIKTI
 
‘Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’ başlığıyla, 25.07.2016 tarih ve 670 KHK sayısıyla imzalanan belgeye göre, “Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 25.07.2016 tarih ve 4852-7452-ASR45-07136D sayılı yazıyla “Türkiye Cumhuriyeti Ceza İnfaz Kurumlarında KAPALI/AÇIK bulunan toplam TUTUKLU/HÜKÜMLÜ/HÜKÜMÖZLÜ kapasitesinin %10’un üzerinde fazlalık kapasiteye erişmiş bulunmasına, her ne kadar Ceza İnfaz Kurumlarında bir rahatlama sağlanması açısından boşlukların doldurulması ve sevklerin yapılması ve aktarmalar sonucunda yapılan tüm müdahalelerde %10’luk fazlalık kapasite açısından bir çözüm bulunamaması…” ifadeleri kullanıldı.
 
MAHKUMLAR YERDE, KORİDORDA YATIYOR DİYE AF ÇIKTI
 
Yayınlanan kararname çarpıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi. Cezaevlerinde tutuklu ve mahkumlar yerlerde, hatta koridorlarda yatıyormuş. Bazı vatandaşlar ise yataklarını nöbetleşe uyumak için kullanıyorlarmış. işte o çarpıcı ifadeler:
 
“…TUTUKLU/HÜKÜMLÜ/HÜKÜMÖZLÜ bulunan vatandaşlar tarafından, ayrıca bu vatandaşların yakınları tarafından Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığına, TBMM İnsan Hakları Komisyonuna yoğun bir şekilde şikayet talepleri iletildiği, Bu taleplere özetle; Mahkum ve yakınlarına yakınmalarının insan haklarına ve değerlerine aykırı bir şekilde vatandaşlarımızın ranzalarda değil yerlerde hatta koridorlarda yattığı, kimi mahkumların nöbetleşe yattıkları, bunun insan haklarına ve mahkum haklarına, evrensel hukuk kurallarına, tarafı bulunduğumuz AİHM sözleşmelerine ve eki protokollerine aykırı bulunduğu…”
 
TUTUKLANAN FETÖ ÜYELERİNİN ÇOK OLMASI NEDENİYLE AF ÇIKTI
 
“…Ayrıca 15.07.2016 tarihli darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi tarafından açığa alınan adli yargıdaki hakim ve savcıların sayısının 2204 olduğu, yine 140 Yargıtay üyesinin de açığa alındığı bu hakim ve savcıların yoğun bir kısmı hakkında örgüt üyeliği kapsamında TUTUKLAMA işlemleri gerçekleştirildiği ve yakınmaların bir kısmının da bu kapsamda vuku bulduğu, ileride telafisi mümkün olamayacak hataların da önüne geçilmesi ve Vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak, Ceza İnfaz Kurumlarında kapasitenin altına düşülmesinin yolunu açmak amacıyla Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulumuz Kanun Hükmünde Kararname hazırlamıştır.”
 
İŞTE AF ŞARTLARI
 
“AF SÜRESİ 5 YILI GEÇEMEZ”
 
MADDE 3. Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tabi oldukları infaz hallerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıl indirilir. indirim verilen her bir ceza için ayn ayrı değil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus yapılır. Ancak bir kişinin muhtelif suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile, bu cezalara toplamı üzerinden yapılacak indirim beş yılı geçemez.
 
“TUTUKLU YARGILANANLAR SERBEST KALACAK”
 
MADDE 4. 01 Ocak 2016 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı beş yılı geçmeyen suçlardan dolayı haklarında henüz takibata geçilmemiş veya hazırlık soruşturmasına girişilmiş olmakla beraber, dava açılmamış veya son soruşturma aşamasına geçilmiş olmakla beraber henüz hüküm verilmemiş veya verilen hüküm kesinleşmemiş ise, davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenir, varsa tutuklu halin kaldırılmasına karar verilir. Bu suçlarla ilgili dosya ve deliller, her bir suçun dava zaman aşımı süresinin sonuna kadar muhafaza edilir.
 
“TEKRAR SUÇ İŞLENMEZSE DAVA AÇILMAYACAK”
 
MADDE 5. Erteleme konusu suçun dava zaman aşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir. Bu süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmaz. açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir
 
DAVAYA DEVAM OLUNSUN DİYENLERE DEVAM
 
MADDE 6. Bu bentle ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam edilmesini istediklerini bildirenler hakkında soruşturma veya davaya devam olunur. Mahkumiyet halinde verilen ceza, dava zaman aşımı süresince ertelenir. Bu süre içinde erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir saç işlendiğinde ertelenen ceza da infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde mahkumiyet vaki olmamış sayılır.
 
AFTAN YARARLANMAK İSTEYEN FİRARİLERİN HEMEN TESLİM OLMASI GEREKİYOR
 
MADDE 7. Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.
 
MADDE 8. Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi dolmuş olanlar, iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal toplam cezaları beş yıldan fazla olanlar kalan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilirler.
 
MALDDE 9. Bu Kanundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 102/1. Maddesinde «davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması” hariç,102/3a,b,c,d,e, 102/4. 102,, yine aynı kanunun 103/1a 103/2. 103/3a,b,e,d,e, 103/4. 103/5, 103/6. 104/2 ve 104/3 Maddesi kapsamındaki suçlar ile Terörle mücadele kapsamına giren, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişler yararlanamazlar.

(Engin Öztürk)

HABERE YORUM KAT

2 Yorum