1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. TMK ve ÖYM tamamen kaldırılsın
TMK ve ÖYM tamamen kaldırılsın

TMK ve ÖYM tamamen kaldırılsın

BDP Hükümetin açıklayacağı “Demokratikleşme Paketi”ne alternatif olarak hazırladığı yasa değişikliklerini açıkladı.

A+A-
BDP'nin önerileri arasında tutukluluk süresinin 3 yıla düşürülmesi, TMK ve ÖYM'nin tamamen kaldırılması ve TCK ile CMK'da önemli değişiklikler yapılması yer aldı.
 
BDP, hükümetin tutukluluk süresi ve ÖYM'lerle ilgili kanun teklifine ilişkin önerilerini açıkladı. Adalet Bakanlığı'na da sunulan öneriler arasında TMK'nin tamamen kaldırılması, yeniden yargılamaların yapılması ve TCK ile CMK'de değişikliklere gidilmesi yer aldı.BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve BDP Eş Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, dün TBMM'de düzenledikleri basın toplantısıyla yasa değişiklik önerilerini açıkladılar. Önerilerin Adalet Bakanlığı'na da sunulduğu bildirildi.Baluken, Türkiye'nin bugün toplumsal ve siyasal yaşamı derinden etkileyen ve sonuçları giderek ağırlaşan bir siyasi kriz durumuyla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Bu krizden kurtulabilmek için doğru bir çıkış yolu bulunamaz ise, bunun demokrasiye maliyeti çok daha ağır olacak” dedi.
 
Yolsuzluk gerçeği ile yüzleşilmeli
 
17 Aralık'ta yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından meydana gelen gelişmelerin Türkiye'nin içten içe yaşadığı ve her defasında üzeri örtülmeye çalışılan yapısal krizini artık gizlenemez bir biçimde açığa çıkarttığına değinenBaluken,  ülkede yüzleşilmesi gereken çok ciddi bir yolsuzluk gerçeği olduğunu belirterek, şunları söyledi:
 
“Bunun üzeri asla örtülemez. İkincisi, barışı, demokratik siyasal yaşamı ve hukuk devleti ilkelerini tehdit eden bir paralel devlet sorunu vardır. Bu yapının tümüyle tasfiyesi edilmesi demokratik gelecek açısından bir zorunluluktur. Bütün bunlarla birlikte, aslında bu krizlerin doğuşuna kaynaklık eden çok ciddi bir demokrasi ve özgürlük açığı vardır. Kürt sorunu başta olmak üzere temel sorunların çözülmeyişi demokrasi açığını ve krizini her geçen gün daha da derinleştirmektedir.
 
Türkiye'nin bu üç gerçekle eş zamanlı olarak yüzleşmesi, kapsamlı bir siyasal, demokratik reform süreciyle yoluna devam etmesi gerekmektedir. Bu krizin geçici olmayıp, köklü yapısal sorunlara dayandığı gerçeğini herkesin görmesi gerekir.”
 
Bu yapısal sorunların kaynağını darbe anayasasından ve devletin katılımdan uzak tekçi, otoriter, aşırı merkeziyetçi yönetim sisteminden aldığını belirten Baluken, “Devletin bütün kurumlarıyla aşırı güçlendirildiği, bunun karşısında demokratik temsiliyetin ve katılımın ise giderek sınırlandırıldığı, çoğulculuğun reddedildiği, denetimin engellendiği bir yönetim sistemi yolsuzluk üretir, paralel devlet yaratır, siyasal kriz doğurur. Devlet bu kadar büyütülürse iktidarı ve gücü paylaşmak isteyen odaklar da çoğalacak ve birbiriyle çatışacaktır”
 
'TMK kaldırılmalı, yeniden yargılama yapılmalı'
 
Baluken'in ardından söz alan, BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş da hazırladıkları yasa önerilerini açıkladı. TMK'nin tümüyle kaldırılmasını isteyen Beştaş, “ÖYM kaldırılmalı ve şimdiye kadar ÖYM ve DGM'lerde yapılan yargılamalara ilişkin yeniden yargılama yapılmalıdır. Bundan binlerce insan yararlanacaktır. Bunun yanı sıra TCK 220′nci maddede yer alan örgüte üye olmamakla birlikte üye sıfatıyla cezalandırmayı öngören hükümler madde metninden kaldırılırken benzer bir düzenlemeye yer veren TCK 314′üncü maddesi yürürlükten kaldırılmalıdır. CMK 19′uncu maddede bir düzenleme yapılmalı ve davaların nakillerinin ancak ağır, ciddi yakın ve somut tehlike oluşması halinde mahkeme kararı ile verilmelidir” dedi.
 
Tutukluluk süresi 3 yıl olsun
 
CMK 58′inci maddede bir düzenleme öngördüklerini ve bu düzenleme ile 'gizli tanık' uygulamasının kriterlerini değiştirdiklerini ifade eden Beştaş, “CMK 100′üncü maddede yapılacak değişiklik ile katalog suç uygulamasının kaldırılmasını öngörüyoruz. Bu maddeye hasta tutsaklara ilişkin bir düzenleme ekledik. Bununla Adli Tıp Kurumu'nun tekeli ortadan kaldırılıyor. Bunun yanı sıra tutukluluk ile ilgili önerimiz ise, 3 yıl. Dinlemelere ilişkin 5271 Sayılı CMK'ye ilişkin önerimiz olacak. Dinlemelerde 3 ayı 2 aya indirilmesini ve hakim kararı ile yapılmasını öneriyoruz. Teknik araçla izlemede de kararın yalnızca mahkemeler tarafından verileceği hükme bağlanırken, izleme süreci sadece bir defaya mahsus ve 3 hafta olacağını düzenliyoruz” dedi.
 
Beştaş, hazırladıkları pakette “terör” suçlarına özgü infaz uygulamalarının sonlandırıldığını, infaz sürelerinin adli ve siyasi tutsaklar için eşitlendiği ve kısaltıldığını da ifade etti.
 
Seçim barajı yüzde 3'e düşürülsün
 
BDP'nin yasa değişiklik önerileri arasında, 314′üncü maddenin kaldırılması da var. “Türk Ceza Kanunun 220′nci maddesi değiştirilerek örgüte üye olmamakla birlikte üye sıfatıyla cezalandırmayı öngören hükümler madde metninden kaldırılırken benzer bir düzenlemeye yer veren TCK-314 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılmasını öngördüğümüz TCK'nin 314′üncü maddesinde yer alan TCK'nın 220′nci maddesinde de yer aldığından mükerrer yargılama ve cezalandırmanın önüne geçilmesi elzem olmuştur. Nitekim 220′nci madde ile örgütün silahlı olma hali düzenlenmiş olup, lafzı ve ruhu ile aynı olan iki düzenlemenin bir arada olamayacağından hareketle 314′üncü maddesinin kaldırılması önerilmektedir.”
 
Seçim barajıyla ilgili öneride ise,  2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 33′üncü maddesinde yapılan değişiklik ile genel seçim barajının yüzde 3 oranına düşürülmesi ve böylece ülke barajı indirilerek demokratik kriterlere uygun bir biçimde tüm halk kesimlerinin iradesinin temsiliyetinin sağlanması amaçlandı.
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT