1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu

"Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması", "Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma" ve "Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme" başlıklı maddeleri görüştü.

A+A-

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, "Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi",

"Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması", "Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma" ve "Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme" başlıklı maddeleri görüştü.BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan başkanlığında toplanan komisyon ilk olarak "Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi" maddesini ele aldı.

Bu maddenin ilk fıkrası mevcut anayasada olduğu gibi "Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir" şeklinde kabul edildi. BDP ise bu fıkranın, "parti grupları ve kayıtlı 300 bin seçmenin imzasıyla halk inisiyatifi yoluyla halk da yetkilidir" şeklinde olmasını önerdi.

Komisyonun kabul ettiği fıkralar şöyle:

Kanun teklif ve tasarılarının, Tbmm komisyonlarında görüşülmesi sırasında ilgili meslek gruplarının, uzmanların, kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurulmasıyla bu görüşlerin ayrı bir raporla Tbmm'ye sunulmasına ilişkin usul ve esaslar İçtüzükte düzenlenecek.

Konu ve içerik bakımından birbiriyle bağlantılı olmayan hükümler ya da bu tür hükümlerde yapılan değişiklikler tek bir kanunda düzenlenemeyecek.

Genel ve yerel seçimler, halk oylaması, siyasi partiler, yerel yönetimler, olağanüstü yönetim usulleri, yargı organı, bağımsız idari kurullara ilişkin kanunlar ile bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren temel kanunlarda tamamen veya kısmen değişiklik öngören teklif ve tasarılar, dağıtımından sonra esas komisyonda; esas komisyon raporunun dağıtılmasından sonra Genel Kurul'da bir hafta geçmedikçe görüşülemeyecek.

Ak Parti, bu maddenin "Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir" şeklindeki ilk fıkrası dışındaki fıkraların, içtüzük konusu olduğunu belirterek, "İçtüzük, tekliflerinin ihtisas komisyonlarında ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, Genel Kurul'da ise komisyon raporlarının genelinin görüşülmesi ve oylanması esasına göre düzenlenir. İçtüzük ile özel yasama usulleri getirilebilir" şeklindeki önerisinin yeterli olduğunu görüşünü not düştü.

-Kanunları yayımlama-

Ak Parti, "Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması" başlıklı maddeye, Cumhurbaşkanı ibaresi yerine "Başkan" ibaresini ekletti.Kabul edilen maddeyle Cumhurbaşkanı'nın TBMM'ce kabul edilen kanunları yayımlama süresi 15 günden 10 güne indirildi.

TBMM'nin geri gönderilen kanunları aynen kabul etmesi halinde, kanunun 5 gün içinde Cumhurbaşkanınca yayımlanma süresi getirildi.Kabul edilen maddeyle ayrıca Cumhurbaşkanının geri göndermediği veya süresinde yayımlamadığı kanunları, Meclis Başkanı tarafından yayımlanma olanağı sağlanıyor.

MHP ve CHP, "Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma" başlığında, milletlerarası anlaşmalar Meclis tarafından uygun bulunmadan önce Anayasa Mahkemesi'nce incelemeden geçirilmesini önerdi.

"Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme" başlığının ise BDP, "Güç Kullanımına İzin Verme" olarak yazılmasını istedi.BDP bu başlığa, Türkiye sınırları dışında silahlı kuvvet gönderme esaslarının, TBMM tarafından onaylanmış bir uluslararası anlaşma uyarınca yasayla belirlenmesi önerisi getirdi.

HABERE YORUM KAT