1. HABERLER

  2. GÜNCEL YAŞAM

  3. Taşeron işçilere kadro ne zaman?
Taşeron işçilere kadro ne zaman?

Taşeron işçilere kadro ne zaman?

Taşeron işçiler için kadro ne zaman verilecek? en çok merak edilen konular arasında. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan 3 bin 500 yüz taşeron işçi kamuda istihdam edilmeye başlandı. İşte taşeron işçiye kadro ile ilgili detaylı bilgiler...

A+A-

720 bin taşeron taşeron işçinin merakla beklediği kadro haberine bir yenisi eklendi. Taşeron işçi düzenlemesinin ayrıntıları netleşiyor. Buna göre 3'er yıllık sözleşme imzalayan işçi, devlet memurluğuna aykırı davranışta bulunmadıkça emekli oluncaya kadar çalışabilecek. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan 3 bin 500 yüz taşeron işçi kamuda istihdam edilmeye başlandı.Kadroya alma töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "İşçilerin farklı sınıflandırılması kabul edilemez" dedi


Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 bin 500 taşeron işçinin kadroya alınmasına ilişkin ek protokol imza töreni, Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Kurumun Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yıldırım, salondaki herkesin adeta gözünün içinin güldüğünü ifade ederek, "Bu mutluluk bize de yansıyor çünkü karayollarımızın gücüne güç katıyoruz. bugün karayollarının asli kadrolarına geçecek 3 bin 500 arkadaşımızla karayolları ailesi daha da büyüyor, 25 bin 300'e ulaşıyor" diye konuştu. Bu noktaya gelmenin kolay olmadığını ve ciddi gayret gösterildiğini belirten Yıldırım, aynı işi yapan bütün çalışanların aynı şekilde muamele görmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.


Alın terini, akıl terini bu ülkenin geleceğine koyan insanların farklı bir sınıflandırılmaya tabi tutulmasının asla ve asla kabul edilemez olduğunu söyleyen Yıldırım, bu yanlışı, çarpıklığı ortadan kaldırmak için hükümetin ortaya bir irade koyduğunu, kamudaki bütün alt yükleniciler marifetiyle çalışan işçilerin devlet kadrolarında asli işlerini yapacak şekilde sürekli bir statüye getirilmelerinin Ak Parti'nin yeni dönemdeki taahhüdü olduğuna dikkati çekti.


Bunun ilk adımının karayolunda çalışan 6 bin 417 işçiyle Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından atıldığına işaret eden Yıldırım, "Bugünkü törene konu 3 bin 500 arkadaşımızla beraber sayı 9 bin 917'ye ulaşmış oluyor. Yaklaşık 10 bin arkadaşımız daha karayolları ailesine katılmış oluyor. Böylece söz verdiğimiz bu konudaki vaadimizi adım adım yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı. İşçi, işveren ve işçiyi, üretimin "altın üçgeni" olarak nitelendirenYıldırım, bu üçgenin herhangi bir köşesi eksildiğinde üretimin yapılamadığını söyledi.


Karayolları çalışanlarının büyük başarılara imza attığını dile getirenYıldırım, "Siz yolları böldünüz, milleti birleştirdiniz. Yaptığınız iş bu kadar ulvidir. Siz kuyu kazanlardan, yıkanlardan değil, tünel, köprü yapanlardan, Türkiye'nin yüzünü ağartanlardansınız. Teröre inat daha çok yol yapacağız. Daha çok köprü yapacağız. Dünyanın en büyük projelerini bu aziz millete yakışır şekilde gururla yapacağız." diye konuştu.

KİMLERİ KAPSAYACAK, HANGİ KOŞULLAR ARANACAK?

- Kurum ve iş açısından kapsamda olunan kurumlarda çalışanları,

- Tasarının TBMM'ye sevk edildiği tarih itibarıyla çalışanları,

- Kapsamdaki idarelerde 1 Kasım itibarıyla da çalışanları,

- Yaş hariç devlet memurluğuna atanmak için öngörülen genel şartları taşıyanları,

- Emekli aylığı almaya hak kazanmamış olanları,

- 65 yaşını doldurmamış olanları,

- Haftalık çalışma saatinin tamamında idareye ait işyerlerinde çalışanları,

- Dava açma dahil her türlü haklarından feragat etmiş olanları,

- Yapılacak yazılı ve veya sözlü sınavda başarılı olanları,

- Devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla ilgili olarak hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmayanları kapsayacak.

ÖNGÖRÜLEN İSTİHDAM TÜRÜ

- Özel Sözleşmeli Personel unvanlı pozisyona atanacak.

- İhale hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birimde istihdam edilecek.

- Bu istihdamın usul ve esasları ile haklar ve yükümlülüklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla düzenleme yapılacak.

- Sözleşme dönemi üçer yıllık periyotlar olarak düzenlenecek.

- Sosyal güvenlik yönünden 4/a'lı olacak.

- Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakkı bulunacak

MALİ VE SOSYAL HAKLARI NE OLACAK

-1/1/2016 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacak.

- 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde 'sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı' kadar artırılarak güncellenecek.

- 4/B'li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacak.

- İhale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacak.

KAMUDA İSTİHDAM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

Düzenlemeden itibaren otuz gün içinde çalışılan idareye yazılı olarak başvuracaklar. Başvuru süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde idare, başvuruyu inceleyip, şartları taşıyıp taşımadığını tespit edecek. Tespiti izleyen üç ay içinde Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine atanacaklar için Maliye Bakanlığınca pozisyon ve isim vizesi, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam edilecekler için ise İçişleri Bakanlığınca isim vizesi yapılacak. Vize işlemi yapılanların bu süreyi izleyen iki ay içinde idarelerince yazılı ve / veya sözlü sınava tabi tutulacaklar. Yapılan sınavlarda başarılı olanların bir ay içinde vize edilen pozisyonlara atanacaklar.
 
İşte taşeron işçilerin kadroya alınma şartları

YER DEĞİŞTİRME OLMAYACAK

- Yer değiştirme imkanı verilmeyecek.

- Bu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde personel çalıştırmasına dayalı yeni hizmet alımı yapılamayacak.

- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına imkan sağlayan mevzuat hükümleri yürürlükten kaldırılacak.

BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ VE BAĞLI KURULUŞLAR

Halen mahalli idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışanlar mahalli idarelere ait şirketlerde işçi olarak istihdam edilecek. Mahalli idarelerin mevcut şirketlerinde çalışanlar aynen çalışmaya devam edecek. Bu şirketlere, personel çalıştırılmasına dayalı işler kapsamında verilecek işler 4734 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde öngörülen limit ve şartlara tabi olmadan doğrudan temin yöntemiyle yapılacak.

GEÇİŞ SÜRECİ SONUNDA İHALELER FESHEDİLECEK

- Kamuya geçişte ilgili ihaleler öngörülen geçiş sürecinin sonunda feshedilecek.

- Fesih dolayısıyla uğranılacak zarar tazmin edilecek (İhale sözleşme bedelinin gerçekleştirilen kısmıyla sözleşme bedelinin %80'i arasındaki farkın %5'i kadar)

- Çalışma süresi, sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya hak kazanılan tarihe kadar olacak.

- Kişisel şartları taşımadığı için kamuya geçişi yapılamayanların, sözleşmenin sona erdiği tarihten sonra hakları ödenmek suretiyle işlerine son verilecek.

- Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında kıdem tazminatına esas olacak süreler, iş sonu tazminatına ilişkin süreler ile izin sürelerinde dikkate alınacak.

- Herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar otomatik iptal edilecek.

HABERE YORUM KAT