1. HABERLER

  2. RÖPORTAJLAR

  3. Sur ve Silvan esnafı için vergi kolaylığı
Sur ve Silvan esnafı için vergi kolaylığı

Sur ve Silvan esnafı için vergi kolaylığı

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı, Sur ve Sllvan'da yaşanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle esnafa bazı kolaylıklar getirdiğini açıkladı.

A+A-

Diyarbakır Vergi Dairesi resmi sitesinden Seyfettin BAYSAL Vergi Dairesi Başkanı imzasıyla yayınlanan basın bülteninde şu açıklama yapıldı.

01.12.2015 tarihi itibariyle Diyarbakır merkez SUR ilçemiz ile SİLVAN ilçemizde kayıtlı mükelleflerimizin; uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle vergi yükümlülükleri ile ilgili cezalı işlemlerle karşılaşmamaları maksadıyla MALİYE BAKANLIĞIMIZCA (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI) aşağıda belirtilen kolaylıklar sağlanmıştır.


İlimiz merkez ilçe SUR ve SİLVAN’daki mükelleflerden; 01.12.2015 tarihi ile 29.02.2016 tarihleri arasında verilmesi gereken ;

-Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin (Kasım, Aralık ve Ocak) verilme süresi 24.03.2016 günü sonuna kadar, ödeme süresi 31.08.2016 günü sonuna kadar,

-Diğer beyannamelerin (Muhtasar, Damga Vergisi) verilme süresi 31.05.2016 günü sonuna kadar,  ödeme süresi 31.08.2016 günü sonuna kadar;

Aynı süreler içerisinde verilmesi gereken bildirimlerin 31.05.2016 günü sonuna kadar, varsa bu bildirimiler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 31.08.2016 günü sonuna kadar;

01.12.2015 tarihinden önce tahakkuk etmiş ve vadesi mücbir sebep halinin başlamasından sonrasına rastlayan her tülü vergi, ceza ve gecikme faizinin (6552 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken Aralık 2015 ve Şubat 2016 taksitleri dahil) ödeme süresi 31.08.2016 günü sonuna kadar;

2016 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. taksidinin ödeme süresinin 31.05.2016 günü sonuna kadar (yerleşim yeri ve iş yeri merkez adresi itibariyle Sur ve Silvan’da bulunanlar)

01.12.2015 tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 01.12.2015 tarihinden sonrasına rastlayan her tülü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süreleri 31.08.2016 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

*Ayrıca 2015 yılı 4. vergilendirme dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi verilmeyecektir.

*ÖTV Kanuna göre (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ilişkin olarak ilk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilmesi gereken beyannameler ile tahakkuk eden ÖTV ve Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir.

*Mükellefler isterlerse belirtilen tarihlerden önce beyanname ve bildirimlerini vererek ödeme yapabileceklerdir.

*Bakanlığımızca ilan edilen mücbir sebep halinden sonra 01.03.2016 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin kanuni sürelerinde verilmesi ve ödemelerin kanuni sürelerinde yapılması gerekmektedir.

Mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularından 30.09.2016 tarihine kadar başvuruda bulunanlardan aranılan;

-Vadesi 01.12.2015 tarihinden önceki her türlü amme alacaklarının,

-01.12.2015 tarihinden önce tahakkuk eden ve vadesi mücbir sebep hali süresine rastlayan her türlü amme alacaklarının,
-İkmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep hali süresine rastlayan her türlü amme alacaklarının,

-Mücbir sebep hali süresince yıllık olarak tahakkuk eden amme alacaklarından vadesi bu tarih aralığına rastlayanlar ile her ne şekilde olursa olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

-Mücbir sebep hali süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme alacaklarının,

36 ay süre ile uygulanmakta olan tecil faiz oranı üzerinden faiz alınmak ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması şartıyla tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya Vergi Dairesi Başkanı yetkili kılınmıştır.
Bu kapsamda;
Mücbir sebep hali ilan edilen İlimiz Silvan ve Sur ilçelerinde;

a) Faal mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden,

-Merkezleri yönünden mücbir sebep hali ilan edildiği ilçelerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunanların ülke genelindeki tüm vergi dairelerine,

-Şubeleri yönünden veya yalnızca süreksiz mükellefiyetleri nedeniyle mücbir sebep halinin ilan edildiği ilçelerdeki vergi dairelerinde mükellef bulunanların yalnızca bu vergi dairelerine,

b) Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce mükellefiyetini terk edenler ile bu tarihten sonra mükellefiyet tesis edenlerin, sadece mücbir sebep halinin ilan edildiği yerdeki vergi dairelerine,
olan borçları yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Belirtilen sürede yapılmayan tecil ve taksitlendirme başvuruları Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği ile tecile ilişkin diğer mevzuatla belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirilerek sonuçlandırılmasında mükelleflere gerekli kolaylık sağlanacaktır.

Ayrıca yazar kasa kullanma mecburiyetinde olan tüm mükelleflerimizin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetine başlaması gereken 01.01.2016 tarihi aşağıdaki şekilde uzatılmıştır.

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

• 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,
• 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,
• 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,
• 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden
itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

24.12.2015
Seyfettin BAYSAL
Vergi Dairesi Başkanı 

HABERE YORUM KAT

İlgili Haberler