1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Sular Vadisini Erdogan açti
Sular Vadisini Erdogan açti

Sular Vadisini Erdogan açti

Başbakan Recep Tayyip Erdogan, Başakşehir'de, içerisinde Sular Vadisi’nin de bulundugu Basakşehir yatirimlarinin toplu açilis ve temel atma törenine katildi.

A+A-

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþakþehir'de, içerisinde Sular Vadisi’nin de bulunduðu  Baþakþehir yatýrýmlarýnýn toplu açýlýþ ve temel atma törenine katýldý. Törene Belediye Baþkanýmýz Mehmet Öcalan da katýldý.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþakþehir'de, içerisinde Sular Vadisi’nin de bulunduðu  Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin, Baðlarbaþý Kültür Merkezi, 29 kavþak ve yol ile Baþakþehir yatýrýmlarýnýn toplu açýlýþ ve temel atma törenine katýldý. Baþbakan Erdoðan, törenin yapýlacaðý alana geliþinde alkýþlar ve karanfillerle karþýlandý. Konuþmasýný yapmak üzere kürsüye, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganlarýyla gelen Erdoðan, törene katýlanlara ''Biz, sizlerle gurur duyuyoruz'' diye seslendi.Erdoðan, burada yaptýðý konuþmada, Ýstanbul'un ve Baþakþehir'in, ülke sevdalarýnýn en iyi þahidi olduðunu belirterek, 1995 yýlýnda Baþakþehir'deki evlerin temelini atýp da 18 ayda sahiplerine teslim edeceklerini söylediklerinde kendilerine gülenlerin, bu konutlarý sahiplerine teslim ettiklerinde sok olduklarýný söyledi.