1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. SSK ve Bağ-Kur prim affı için son günler
SSK ve Bağ-Kur prim affı için son günler

SSK ve Bağ-Kur prim affı için son günler

SSK ve Bağ-Kur prim borcu olan işveren ve sigortalıların yeniden yapılandırmadan faydalanmak için en geç 28 Temmuza kadar başvurmaları gerekiyor.

A+A-

Bugüne kadar toplam 739 bin 406 kişi prim borçlarının yeniden yapılandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu. Şu ana kadar yeniden yapılandırılan borç tutarı 11 milyar 90 milyon 453 bin 995 YTL olurken, SGK'nın net tahsilatı 1 milyar 386 milyon 154 bin 219 YTL'ye ulaştı.

-PRİM BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI-

SSK ve Bağ-Kur'a prim borçları bulunan işveren ve sigortalıların borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanuna göre, prim borçlarının gecikme cezası ve zammının yüzde 15'ini peşin ödeyenlerin kalan ceza ve zammının yüzde 85'i affedilecek. Borçlarını peşin ödemek isteyenlerin başvuru gününü takip eden 1 ay içinde ödemeyi yapmaları gerekiyor.

Borçların 12 ayda taksitle ödenmesi halinde faizin yüzde 55'i, 24 ay taksitle ödenmesi halinde de yüzde 30'u kaldırılacak. Taksitlendirmede ödeme, başvurudan bir sonraki ay başlayacak.

2006 yılında çıkarılan afla borcunu taksitlendirdiği halde ödemesini yapmayanlara da yeni bir hak getirildi.

Taksitlerini düzenli ödemediği için yapılandırma hakkını kaybedenlerin taksit hakları, 28 Temmuz'a kadar başvurmaları halinde yeniden canlandırılacak.

-HACİZLER KALKACAK-

Borçları nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler yapılan ödemeler oranında, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak.

Yeni düzenleme çerçevesinde Bağ-Kur'lular sağlık hakkına kavuşabilecek.

Düzenleme, yeni borçlular ile isteğe bağlıların da prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyor.

SSK'ya borçlu olanların, 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları, 31.3.2008 tarihine kadar bitirilmiş olan özel bina inşaatı ile ihale konusu işlerden Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunulmadığı anlaşılanların fark işçiliğine ilişkin borçları, isteğe bağlı sigortalıların 2003 Mayıs ile 2008 Mart dönemleri arasında isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları, avukat-noter ve yurt dışına işçi götüren müteahhitlerin, topluluk sigortasına tabi olanların 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları, Bağ-Kur Kanunu ile, Tarım Bağ-Kur Kanunu gereğince sigortalı olanların 31.3.2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde müracaat edilmesi halinde peşin olarak veya 24 aylık taksitler halinde ödenebilecek.

-TAKSİTLERİNİ AKSATANLARA FAZLA ÖDEME-

Borçlular, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde taksitlendirme haklarını kaybedecek. Taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecek. Bu arada, prim affından önce tahsil edilmiş gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmeyecek.

-BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLAR PEŞİN ÖDEMEYE GEÇEBİLECEK-

5458 sayılı kanun gereğince borçlarını zamanında ödeyenler ile 5458'e göre yapılandırmaları bozulmuş olanlar da peşin ödeme seçeneğini tercih edebilecek. Bu halde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozulacak. Ödenmiş tutarlar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra belirlenen borçlar peşin veya taksitle ödenebilecek. Böylece daha önce borcunu yapılandırdığı halde ödemeyenler yeni imkandan yararlanacak.

Halen SSK'da kayıtlı 1 milyon 118 bin iş yerinin 615 bininin, Bağ-Kur'da kayıtlı 3 milyon 368 bin iş yerinin de 1 milyon 425 bininin kuruma prim borcu bulunuyor. Kurumun bu işveren ve sigortalılardan toplam 26 milyar YTL prim alacağı var.

-HALKBANK'TAN KREDİ İMKANI-

Öte yandan Halkbank, yüksek miktarda prim borcu olup ödeme sıkıntısı çeken tüm sigortalılar ile yaşlılık aylığına hak kazanmış ancak birikmiş prim borçları nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanamayan ve sağlık yardımlarından yararlanamayan sigortalıların, (Bağ-Kur) kendilerine bağlanacak yaşlılık aylığı karşılığında uygun şartlarda kredi kullandıracak.

Sigortalılar borçlarını ödeyebilmek için Halkbank'tan 12 aya kadar yüzde 1,67, 13-36 ay arası yüzde 1,72, 37-60 ay arası ise yüzde 1,75 faiz oranlarıyla kredi alabilecek.

Krediden yararlanarak borçlarını tasfiye eden ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, kredi borçlarına bağlı olmadan derhal sağlık yardımlarından faydalanmaya başlayacak.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan sigortalılar 28 Ağustos'a kadar Halkbank şubelerinden kredi kullanabilecekler.