1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Sağlıkçılardan tepki var
Sağlıkçılardan tepki var

Sağlıkçılardan tepki var

Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubeleri, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şubesi, ortak bir aç

A+A-
Katılan kurumlar adına açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Sekreteri Dr. Cemal Canpolat, Sağlık Bakanlığı'nın 1 Ocak 2015 tarihinden beri Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarını hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak Cumartesi günleri de nöbet adı altında 8 saat fazla çalıştırmaya; Toplum Sağlığı Merkezlerinde(TSM) çalışanları da Cumartesi günleri ASM'leri zorla denetleterek, az sayıdaki insan gücüyle onlarca görev, sorumluluk, angarya işler yükleyerek çalıştırmaya zorladığını söyledi. Dr. Canpolat şöyle devam etti:
 
 
“ASM'de çalışan aile hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru ve diğer sağlık çalışanlarının çoğu, kendilerine haksızca, hukuksuzca dayatılan Cumartesi günleri fazladan çalışmaya karşı haklarını korumak için Cumartesi günleri ASM'lerini açmayarak 5 aydır başarılı bir direniş sergilemektedirler. Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık çalışanlarının tüm yurtta haftada 40 saat çalışma sürelerini artıran uygulamalara karşı sürdürdüğü başarılı direnişini kırmaya yönelik 16 Nisan 2015 tarihinde yeni bir Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yayınlamıştır. Bu yönetmelik değişikliğiyle Cumartesi günleri direniş yapan sağlık çalışanlarına verilen ceza puanları 4 kat artırılmış, hakkını arayan çalışanları anında işten atma tehdidi hayata geçirilmiştir”.
 
 
Ayrıca yapılan yönetmelik değişikliği ile dünyada eşi benzeri görülmemiş keyfi, verilen diğer görevi yapmamak 10 puan, afişleri usulüne uygun asmamak 5 puan, nöbetlere gelmemek 20 puan gibi istismara açık 35 ayrı uygulama kriteri ve bunun karşılığında ceza puanları getirildiğini belirten Canpolat “2 yıl içinde 100 ceza puanı almak sözleşme fesih nedeni sayılmaktadır. Yani işten atılmalar kolaylaştırılmış, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılmış; fazla çalıştırma, angarya görevlere karşı direnenlere aba altından sopa gösterilmiştir.
 
 
Mevcut Aile Hekimliği Yasası ve buna bağlı yayınlanan yönetmeliklere dayanılarak uygulanan ağır çalışma koşulları ve baskıcı tutum karşısında, çalışanların Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışmaya dayanacak hali kalmamıştır. ASM ve TSM çalışanları, kendilerine dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı yaklaşık 2 yıldır seslerini soluklarını çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bunun için, yargıya başvurmuş, bakanlıkla görüşmeler gerçekleştirmiş, birçok basın açıklaması yapmış, mitingler düzenlemiş, iş bırakma dahil birçok demokratik hak arama yöntemleriyle sesini duyurmaya çalışmıştır. Ancak maalesef birinci basamak çalışanlarının haklı feryadına Sağlık Bakanlığı'mızın yanıtı hep tehdit ve sopa olmuştur.
 
 
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmet alanını yeniden düzenlerken, toplumun sağlık gereksinimlerinden ziyade, sağlık piyasasının ihtiyacına göre politikalar belirleyip, uygulamakla, halkın eşit, ücretsiz, ulaşılabilir iyi sağlık hizmet alma hakkını gasp edip, sağlık çalışanlarının temel haklarını tırpanlamaya çalışmaktadır.Birinci basamak sağlık çalışanları, Cumartesi günleri fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin ve iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran, tahammülsüz kılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin tamamen geri çekilmesi talebiyle 20-21-22 Mayıs günleri iş üretmeyecektir.
 
 
Haklı taleplerin kamuoyu ile paylaşılması, karşılık bulması için çaba içinde olan birinci basamak sağlık çalışanlarının, haklarını korumak için uyarı niteliğinde iş bırakma eylemi yapma dışında çaresi kalmamıştır. Birinci basamak sağlık çalışanları, Cumartesi günleri ASM'lerini açmayarak direnişlerini devam ettirecek, talepleri kabul görene dek eylem ve etkinliklerini kararlılıkla sürdürecektir”.
 
 
(Özgür Haber)

HABERE YORUM KAT