1. HABERLER

  2. GÜNCEL YAŞAM

  3. Mevsimliklerin sorunu TBMM'de
Mevsimliklerin sorunu TBMM'de

Mevsimliklerin sorunu TBMM'de

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, mevsimlik tarım işçilerine yönelik farklı kurumlar tarafından yürütülen tüm politikaların, faaliyetlerin etkin yönetilebildiği ortak bir veri tabanının oluşturulması gerektiği belirtildi.

A+A-
Bakanlıkça, TBMM Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na yapılan sunumda, 2014 yılında 5 pilot ilde toplam 771 kadın çiftçiye eğitim verildiği kaydedildi.
 
Eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla İl Müdürlükleri ve Kuruluşlarında görevli sosyal çalışma görevlilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimleri gerçekleştirildiği; kadın çiftçilere yönelik eğitimlerin 81 ilde 2015 yılı Ağustos ayına kadar tamamlanması planlandığı belirtildi.
 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansının (SIDA) mali desteğinde, Dünya Bankası ile ortaklaşa olarak "Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi (2012-2017)"nin yürütüldüğü, proje kapsamında "Gezici Mevsimlik Tarım İşinde Çalışan Kadınların Çalışma ve Yaşam Koşullarının İrdelenmesi" araştırmasının da desteklendiği bildirildi.
 
ÖNERİLER
 
Bakanlığın komisyona sunumunda, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili şu öneriler yer aldı:
 
-Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tespiti ve uygulanacak politikalara temel teşkil edecek düzenleyici etki analizi yapılmalıdır.
 
-Mevsimlik tarım işçilerine yönelik farklı kurumlar tarafından yürütülen tüm politikaların, faaliyetlerin etkin yönetilebildiği ortak bir veri tabanı oluşturulmalıdır.
 
-Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının Şartlı Nakit Transferinden yararlanabilmeleri için gittikleri ilde eğitime devamları sağlanmalıdır.
 
-Mevsimlik tarım işçileri içindeki özellikle hamile kadınların ve 0-6 yaş çocuklarının Şartlı Sağlık Yardımlarından yararlanabilmesi için düzenli olarak sağlık kontrollerine gitmeleri sağlanmalıdır.
 
-Mevsimlik tarımda çalışan ailelerin çalışma saatlerinde çocukların karşılaşabileceği risklerin belirlenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
 
-Mevsimlik tarım işçisi ailelerin sosyal incelemesi yapılarak, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal destek uygulamasından yararlandırılmalıdır.
 
-Mevsimlik tarım işçiliğinde çalışmak üzere bulunduğu ilden başka bir ile giden ailelerin çocuklarının eğitimlerinin aksamaması için gezici okul uygulamasının yaygınlaştırılmalıdır.
 
-Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyici değerler eğitimi ile sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmelidir.
 
-Mevsimlik tarım işçilerine yönelik düzenlenen eylem planlarının beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığını görmek için performans göstergeleri geliştirilmesi ve bu doğrultuda eylem planlarının revize edilmelidir.
 
-Mevsimlik tarım işçilerine yönelik farklı kurumlar tarafından yürütülen tüm politikaların/faaliyetlerin etkin koordinasyonu ve izlenmesi sağlanmalıdır.
 
-Çalışma haklarının düzenlenmesi ve kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi amacıyla yasal altyapı geliştirilmelidir.

HABERE YORUM KAT