1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. METEK Projesi Diyarbakır'da
METEK Projesi Diyarbakır'da

METEK Projesi Diyarbakır'da

Mesleki eğitime kalite güvencesini getirecek olan METEK Projesi Diyarbakır'da eğitim ve iş dünyasıyla buluştu

A+A-

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği METEK Projesi, Kariyer ve Tanıtım Günü Toplantısı'nı Diyarbakır'da yaptı. Mesleki eğitime uygulanabilir, ölçülebilir, sürdürülebilir bir ulusal kalite güvence sistemi getirmeyi hedefleyen proje, Diyarbakır'ın da içinde bulunduğu 21 pilot ilde uygulanıyor.

  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK) Diyarbakır Kariyer ve Tanıtım Günü Toplantısı'nı Green Park Otel'de gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve iki yıl sürecek olan proje, 21 pilot ilde uygulanıyor.

 Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ve METEK Projesi yürütücüleri projeye ilişkin bilgi verirken, iş dünyasından temsilciler de, mesleki eğitimden beklentilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Toplantıya Diyarbakır Vali Yardımcısı Şinasi Demirbaş, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü M. Hadi Ağırbaş, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projeler Koordinatörü Osman Yalçın, METEK Proje Direktörü Abdülkadir Yıldız, METEK Projesi Takım Lideri David Hardy, Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzmanı Mehmet Adnan Aksoy, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Can Ebedinoğlu, Diyarbakır Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Selahattin Atatekin ile Diyarbakır'daki meslek liselerinin yöneticileri ve öğretmenleriyle, iş dünyasından temsilciler katıldı.

 Toplantının öğleden sonraki bölümünde de Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Metin Pişkin ve Doç. Dr. Müge Ersoy Kart tarafından öğrenciler, veliler, rehber öğretmenler ve kariyer danışmanları için kariyer seçimi ile rehberliğine ilişkin uygulamalı bir çalışma gerçekleştirildi.

 Toplantının açılışını yapan Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü M. Hadi Ağırbaş konuşmasında önce Diyarbakır'daki istatistikî verileri aktardı ve "İlimizde mesleki ortaöğretim; 12 ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı 37 mesleki orta öğretim kurumunda 10 farklı okul türünde 34 meslek alanı ve 58 meslek dalında yaklaşık olarak 19 bin öğrencimize diploma programı olarak verilmektedir. Diyarbakır'da  mesleki orta öğretim okullaşma oranımız ise yüzde 35 olarak gerçekleşmektedir" dedi.

 Ağırbaş, "Küreselleşen dünyada bugün meslekler artık evrensel olma niteliği kazanmıştır. Ülkemizde işverenlerimizin, esnaflarımızın küresel rekabette yer alabilmeleri için, evrenselleşmiş, mesleklerini iyi öğrenmiş ve uyguluyor olmaları kaçınılmazdır" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

 "​​Projemizin bir diğer çalışma alanı olan mesleki tanıtım ve kariyer rehberlik çalışmaları ile öğrencilerimiz yapılarına uygun meslekleri seçerken, başarının anahtarını da yakalayacaklardır. ​Kısacası mesleki eğitimde taşlar yerinden oynamış bulunmaktadır. İnanıyorum ki çok yakın bir gelecekte öğrencilerimiz ideallerindeki mesleklere yönelecek, yöneldikleri alandaki eğitimleri iş piyasasının ihtiyacına göre planlandığından, istihdamları sağlanacaktır. Böylece iş piyasası teknik eleman ihtiyacını, teknik eleman ise iş bulma sıkıntısını çekmeyecektir. Bölgemizde işsizlik oranı yüksek, okullaşma oranları da çok düşük bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı ilimiz ve bölgemize bağlı illerin projeden beklentileri son derece yüksektir. Projenin yapılmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

 Ağırbaş'tan sonra Diyarbakır Vali Yardımcısı Şinasi Demirbaş ise projenin Diyarbakır'da uygulanmasından ve Diyarbakır'ın proje bölge merkezi  olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve "METEK Projesi başarıya ulaşması için ilimizd eve bölgemizde elimizden geleni yapacağız" dedi.

 Sabahki toplantıda proje uygulamasında yer alan diğer konuşmacılar tarafından, projenin mesleki eğitime uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir ulusal kalite güvence sistemi getirmeyi hedeflediği vurgulandı. Bu hedefe ulaşmada da eğitim ve iş dünyasının tüm unsurlarının ihtiyaçlarının dikkate alınacağı, bu kesimlerin görüşlerinin de kalite güvence sistemine yansıtılacağı belirtildi. Konuşmacılar kalitenin asıl çıktısının, mesleki eğitim alan mezunların istihdam edilme oranı ve çalışacakları işlerin niteliğiyle anlaşılacağının altını çizdi. Proje kapsamında Ulusal Kalite Güvencesi Sistemi ve Merkezi'ni oluşturmak için bir Strateji Çalışma Grubu oluşturulurken, bu grup kamu, meslek kuruluşları, işçi ve işveren organizasyonlarıyla bağlantılı olacak.

Kariyer ve Tanıtım Günü Toplantısı'nın öğleden sonra gerçekleştirilen bölümünde ise öğrenciler, veliler ve rehber öğretmenlerle bir kariyer çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında öğrencilerin ilgi, beceri ve yeteneklerini nasıl keşfedecekleri uygulamalı olarak gösteridi ve buna uygun meslek alternatifleri anlatılırken, kariyer seçimi oyunları da uygulandı.

METEK Projesi ve Hedefleri

Mesleki ve teknik eğitimin, eğitim sistemi içindeki payının artırılması çok uzun bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu bağlamda, mesleki ve teknik eğitim kurumlarınca verilen eğitimin, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirilmesi yönünde birçok projeyi hayata geçirdi ve çıktıları da uygulamaya koydu. METEK Projesi de, bu alanda yapılan çalışmaların bir devamı niteliğinde olup, mesleki teknik eğitim sisteminin kalitesini güçlendirmeyi ve bu yönde bir izleme sisteminin kurulmasını öngörüyor. Geliştirilecek sistemin pilot uygulaması önceden seçilmiş 21 ilde yapılacak, sonuçlar değerlendirilecek ve gerekli revizyonlardan sonra mesleki eğitimde ulusal kalite güvence sistemine son hali verilecek.
 
Neler yapılacak?

METEK Projesi kapsamında şu işler gerçekleştirilecek:

    Ulusal kalite güvencesi stratejisi ve eylem planı hazırlanacak.
    Mesleki teknik eğitim okullarında uygulanmak üzere bir öz değerlendirme sistemi oluşturulacak.
    Proje kapsamında belirlenmiş meslek alanlarında müfredat geliştirilecek.
    Öğretmen ve yönetici eğitimleri gerçekleştirilecek.
    Kariyer danışmanlığı alanında görev yapan öğretmenlere eğitim sağlanacak.
    Mesleki eğitimdeki kalite değişimini genel kamuoyuna ve hedef kitlelere anlatmak, farkındalık oluşturmak için çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Projenin uygulama illeri

METEK Projesi kapsamında Diyarbakır, Sivas ve Trabzon'da bölge ofisleri açıldı. Projenin uygulanacağı 21 il ise şöyle:

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Siirt, Trabzon, Van, Yozgat.

Projenin Diyarbakır'da uygulama okulları ise şunlar:

Diyarbakır Muazzez Sümer Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Burhanettin Yıldız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi ve Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.