1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Memura Whatsapp'tan talimat verilir mi?
Memura Whatsapp'tan talimat verilir mi?

Memura Whatsapp'tan talimat verilir mi?

Memurlara Whatsapp'tan talimat verilebilir mi? 657 sayılı devlet memurları kanunda bu konuda ne diyor?

A+A-

Memurlara amirlerinden Whatsapp yoluyla talimat verilir mi? Memurlar bu talimatı yerine getirmek zorunda mı?

Memurlarla ilgili düzenlemeler 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alıyor. Amirlerin memurlara verdiği emirlere de bu kanunda yer veriliyor. Bir amirin memura Whatsapp üzerinden emir vermesi geçerli mi? Memur bu emri yerine getirmek zorunda mı? Memurlar.net sitesi okurlarının sorusuna şöyle yanıt verdi: 

SORU: Bir Kamu kurumunun taşra teşkilatında memur olarak çalışıyorum. Ankara'daki daire başkanı veya benzeri makamdaki birisi "whatsapp", "Tango" vb. gibi iletişim yollarıyla alt personeline emir verebilir mi?

CEVAP: Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları 657 sayılı Kanunun 11. maddesinde şu şekilde düzenlenir:

"Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.

Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz."

MEMURA YAZILI VE SÖZLÜ TALİMAT VERİLEBİLİR

657'nin bu maddesine göre memura yazılı talimat verilebileceği gibi sözlü talimat da verilebilir. Sözlü talimatta kanuna aykırılık bulunması halinde, durum amire bildirilir, amir emri yazılı olarak yenilerse o emrin yapılması icap eder.

Bu bağlamda düşünüldüğünde, sözlü talimat olabildiğine göre, Whatssap veya Tango gibi mobil uygulamalar ile personele görev verilmesi mümkündür. Zaten bu mobil uygulamalar, mesajın karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı veya ulaştı ise okunup okunmadığı gibi bilgileri de verebilmektedir.

Ancak, görevden alma, nakil gibi idari işlem tesislerinin yazılı veya kanun izin verdiği durumlarda elektronik tebligatla yapılması mümkündür. 7201 sayılı Tebligat Kanununda, 2011 yılında yapılan düzenlemeyle, elektronik tebligatın yasal alt yapısı düzenlenmiştir.

Memurlara zamlı maaşın fark ödemesi ne kadar?

Memurlar için ne zaman emekli olurum sorgulama işlemi

ELEKTRONİK TEBLİGAT

7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesi şu şekildedir:

"Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir"

Bu maddeye göre, elektronik posta adreslerine veren kişilere elektronik tebligat yapılması mümkündür.

(Memur Haber)

HABERE YORUM KAT