1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Kışanak, yalan ve iftiraları tekzip etti
Kışanak, yalan ve iftiraları tekzip etti

Kışanak, yalan ve iftiraları tekzip etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, Sabah Gazetesi’nin bugünkü sayısında yayınlanan “Parayı Hizmete Değil Hendeğe Harcıyorlar” haberini tekzip etti.

A+A-

Kışanak, tekzipte Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddiaların asılsız, gerçekdışı, iftira ve çarpıtmadan ibaret olduğunu belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini hendeğe yatırdığı, halka hizmet götürmediği iddialarını 2014, 2015 yatırım harcamalarını paylaşarak yalanlayan Eş Başkan Gültan Kışanak, belediyenin görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini,  bütçe ve harcamaların mevzuata uygun bir şekilde yapıldığını kaydetti. 

Belediyenin 2014 yılı gelir gider bütçesini, yatırım miktarını ve personel giderlerini açıklayan Kışanak, “Bütçe gelir ve giderleri nettir, arada belirsiz diye bir şeyin olması mümkün değildir. Dolayısıyla bırakın böyle ciddi oranda bir kaybın olmasını, tek kuruşun bile çarçur edilmesi, kaybolması mümkün değildir.” dedi. Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde, hesap iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılmasından övgüyle bahsedildiğine dikkat çeken Kışanak, haberi rakamlarla tekzip etti, asılsız olduğunu vurguladı.

8 kez tekzip edildi, suç duyurusunda bulunuldu

Bu arada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, seçimlerden bu yana Yeni Akit, Star, Yeni Şafak ve Güneş gazetelerinde çıkan haberleri 8 defa noter aracılığıyla tekzip edip, iddiaları yalanladı. Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğini, eş başkanları ve çalışanları hedef alan iftiralarla ilgili suç duyurusunda da bulunularak, iddialar kesin bir dille yalanlandı. Suç duyurusu ve tekziplerde, kamuoyunda Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

Tekzibin tam metni

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın Sabah Gazetesi’ne noter aracılığıyla gönderdiği tekzibin tam metni şöyle:

488ff8b5b009d002d059b5e5265e9f96_xl.jpg

AÇIKLAMA VE TEKZİPTİR

 

Sayın Şefik ÇALIK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Barbaros Bulvarı, Cam Han, No:153 Beşiktaş / İstanbul

Sabah Gazetesi’nin 07.01.2016 tarihli sayısının birinci ve on dokuzuncu sayfasında Uğur Yıldırım imzasıyla yayınlanan “Parayı Hizmete Değil Hendeğe Harcıyorlar” başlıklı haberde Belediyemizle ilgili yer alan iddialar tamamen asılsız, gerçekdışı, iftira ve çarpıtmadan ibarettir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini hendeğe yatırdığı, halka hizmet götürmediği iddiaları tamamen gerçekdışı ve yalandır.

Büyükşehir Belediyesi, başta 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmektedir. 15 bin kilometrekarelik hizmet ağında 13 kırsal ilçe ve 4 merkez ilçede temel hizmetleri eksiksiz olarak yürütmektedir. Devasa altyapı projelerinin bir kısmını tamamlayan bir kısmını devam ettiren, yol, park bahçe, çevre, imar, sosyal hizmet, ulaşım ve toplu taşıma çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde su, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi gibi bir sorunu bulunmamaktadır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumudur. Bütçesi ve harcamaları, Belediye mevzuatına uygun bir şekilde planlanmakta ve yapılmaktadır. Kurum içi denetim mekanizması işletilmekte, ayrıca merkezin vesayet yetkisi gereği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetimler sürekli yapılmaktadır.

Haberde 2014 yılına ait bütçe gelir ve giderleri ele alınarak, bu paranın usulsüz bir biçimde harcandığı iddia edilmektedir. Oysa ki Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu yıla ait hesapları geçen yıl içinde Sayıştay tarafından denetlenmiş, hesap iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılmasından övgüyle bahsedilmiştir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılı bütçe geliri 390.296.925,20 TL, bütçe gideri ise 312.810.764,20 TL’dir. Arada 77.426.160,15 TL gelirimizdir ve kurumun banka hesabında tutulmuş, daha sonra yatırımlarda kullanılmıştır. 2013 yılı kesin hesap cetveli incelendiğinde gelirimizin 206 milyon, giderimizin 226 milyon olduğu görülecektir. 2014 yılına 20 milyon lira borçla giren Büyükşehir Belediyesi, 2014 kesin hesap cetvelinde ortaya çıkan, artı olarak görülen 77.426.160,15 liranın 20 milyonunu 2013 yılından devreden borcun ödemesinde kullanmıştır. Yaklaşık 23 milyonu 10 adet iş makinesi ve 48 adet doğalgazla çalışan otobüsün alımı için Devlet Malzeme Ofisi’nin hesabına avans olarak yatırılmıştır. Bu para DMO’ya avans olarak gönderildiği için kesin hesap gider cetvelinde gözükmemektedir. Geriye kalan para ise Büyükşehir Belediyesi’nin mevduat ve fon hesabında tutulmuş, 2015 yılı yatırımlarında kullanılmıştır. Dolayısıyla ortada 1 kuruş paranın bile kaybı ve belirsizliği söz konusu değildir.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında gerçekleşen gider bütçesine göre yatırım, mal ve hizmet alımları bütçenin yüzde 68’ine tekabül etmektedir. Personel giderleri ise gerçekleşen bütçe gelirinin değerlendirme kat sayısına göre yüzde 17’dir. Yasaya göre personel giderleri bütçenin yüzde 30’unu aşmaması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi’nin personel gideri de yüzde 30’u aşmamıştır.

Kaldı ki bütçesi açık vermediği için bir yönetimin suçlanması görülmemiş bir durumdur. Takdirle karşılanması gerekirken asılsız iddialarla suçlanması yadırganacak bir durumdur.

Ayrıca şu da bilinmelidir ki yerel yönetimlerde, merkezi yönetime bağlı bütçelerde olduğu gibi bir sonraki yıla devredilen ödenekler yanmaz, ertesi yılda, yıl içinde kullanılabilir. Büyükşehir Belediyesi de öyle yapmakta, 2014’den devreden ödeneğini, 2015 yılı yatırımlarında, geriye dönük borç ödemelerinde, mevduat ve fon hesaplarında mevcut parayı kullanmaktadır, kullanmıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bütçe gelir ve giderleri nettir, arada belirsiz diye bir şeyin olması mümkün değildir. Dolayısıyla bırakın böyle ciddi oranda bir kaybın olmasını, tek kuruşun bile çarçur edilmesi, kaybolması mümkün değildir.

Belediyemizin 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılı hesap iş ve işlemleri Temmuz-Ağustos-Eylül 2015’te İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından denetlenmiş, 11 Eylül 2015’te rapor sonuçları Büyükşehir Belediyesi’ne de verilmiştir. Mülkiye müfettişlerinin 11 Eylül 2015 tarihli raporunda, Büyükşehir Belediyesi’nin hesap iş ve işlemlerinin “mali yetki ve sorumluluklarının bilgili ve yeterli personel tarafından kullanıldığı”, “harcamaların düzenli ve usulüne uygun gerçekleştirildiği”, “iç denetim ve ön mali kontrol mekanizmalarının işletildiği” vurgulanmaktadır.

Habercilik ilke ve ahlakıyla bağdaşmayan, Belediyemizden görüş alma ihtiyacı bile duyulmayan bu haberi tekzip ediyor, yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aynı sayfa ve sütunda “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Tekzip”  başlığıyla yayınlanmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde Basın Kanunu’nun ilgili maddesine istinaden dava açacağımızı belirtiyoruz.(07.01.2016)

Saygılarımızla.

 

Gültan KIŞANAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

HABERE YORUM KAT

İlgili Haberler