1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Kentin ciğerine “atış alanı”
Kentin ciğerine “atış alanı”

Kentin ciğerine “atış alanı”

Diyarbakır’da Kayapınar ilçesindeki Kent ormanı, askeri mühimmat ve atış alanı yapılmak isteniyor.

A+A-

Daha doğrusu kentin ciğerine hedef tahtası koymak istiyorlar. Söz konusu kararı sadece 15 günde aldılar.

 

Karar askıya çıktı ve henüz geç değil. Yurttaşlar sivil toplum kuruluşları ve belediyeler kararın geri alınması için itiraz edebilir. Haydi Diyarbakır, ormanına sahip çık. 

 

Diyarbakır’da sonunda bu da oldu. Yapılan düzenleme ile belediyelerin kararlarını istediği anda hiçe sayabilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentin ormanına el koyup, jandarmaya vermek için karar aldı. Karara göre alan jandarmaya tahsis edildikten sonra içine askeri lojman ve mühimmat depoları yapılacak, bununla da yetinilmeyip, atış alanı da kurulacak. Karar askıya çıkarıldı. İtiraz için geç değil.

 

Sivil toplum kuruluşları yurttaşlar, belediyeler ve çevre örgütleri alınan karara itiraz edebilir. Diyarbakır’ın tüm dinamiklerinin kararın geri alınması için seferber olmaya çağırıyoruz. Belediye harekete geçti bile. Büyükşehir Belediyesi kararı yargıya taşıyacak.


Haydi Diyarbakır ormanına sahip çık


Bakanlık Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 900 dönümlük Kent Ormanı alanını İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis etti. Yapılan yeni düzenleme ile kent merkezinde bulunan askeri birlik, lojman ve mühimmat depoları bu bölgeye taşınacak. 15 Ekim tarihinde Bakanlıkça yapılan düzenlemeye göre, kent içinde yer alan bu bölgenin aynı şekilde askeri atış alanı ilan edilmesi kararı da alındı.


Alınan bilgilere göre, jandarmanın talebi üzerine Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak il genelinde dağınık halde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı'na tahsisli alanların bir araya getirilmesi amacıyla Kayapınar ilçesi sınırlarında mülkiyeti hazineye ait olan 2 bin 900 dönüm alanın askeri alan olarak düzenlenmesini talep etti.


Bu talep üzerine, aynı zamanda Diyarbakır'ın Kent Ormanı olan 2 bin 900 dönümlük arazi askeri alan olarak ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentte Jandarma Genel Komutanlığı'na tahsisli olan hizmet binası, lojman, sosyal tesis, mühimmat depolarının kent içinde dağınık ve diğer yapılarla içiçe olması nedeniyle güvenlik zafiyetinin yaşandığını, kurulması planlanan yeni birliklerin konuşlanabileceği, eğitim ve atış alanlarının da yer alabileceği yeterli büyüklükte ve güvenli bir arazi varlığının zaruri olduğunu, özellikle lojman dışında oturan personelin de güvenliğinin ve toplu olarak iskanının sağlanması gerektiğini belirterek bölgenin askeri alan olarak kullanıma sunulmasının uygun olduğunu kararlaştırdı.


Kararın tam metni


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır için yeni Kent Ormanı bölgesini ise kentin su havzasının bulunduğu Gömmetaş köyü bölgesi olarak tahsis etti. Alınan karar aynen şöyle:


“Diyarbakır Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün, 30.09.2015 tarih ve 10803 yazısı ile il genelinde dağınık halde bulunmaları nedeniyle güvenlik açısından zafiyet oluşturan Jandarma Genel komutanlığı’da tahsisli alanların bir araya getirilmesi amacıyla, Bakanlığımızca onaylı Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.00 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Büyük kentsel Yeşil Alan olarak planlanmış olan Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi, Kayapınar mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait yaklaşık 290 hektarlık 8071 (eski 38) nolu parselde Askeri Alan olarak düzenleme yapılması talep edilmiştir.


Plan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nca, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekanlal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, il genelinde dağınık olarak bulunan Jandarma Genel Komutanlığı’na tahsisli taşınmazlarda yaşanan güvenlik zafiyetinin bertarafının sağlanabilmesi amacıyla, planın M-44 nolu paftasında yer alan talep konusu alanın “Askeri Alan” olarak, buna karşın Diyarbakır ilinin batı girişinde Yolboyupirinçlik mevkiinde, çevre düzeni planında tamamı “Tarım Arazizi” ve bir kısmı “Yer altı Su Kaynakları Koruma Alanı” sınırları içerisinde kalan 39 nolu parselin bulunduğu alanın ise “Büyük Kentsel Yeşil Alan” olarak ayrılması yönündeki düzenlemeyi kapsayan çevre düzeni plan değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca, 15.10.2015 tarihinde onaylanmıştır.


Bu çerçevede, onaylanan Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin (M-44 PAFTASI ve ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33.’üncü Maddesi uyarınca, 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılması, askıya çıktığına, askıdan indirildiğine dair düzenlenecek tutanakların varsa itirazlar ie birlikte askı süresi bitimini takiben Bakanlığa gönderilmesi, söz konusu plan değişikliğinin ilgili kurum/kuruluşlara duyurulması, planlama bölgesi dahilindeki uygulamaların, bu plan değişikliği kararları çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Y. Erdal Kayapınar. Bakan a. Genel Müdür”


İtiraz için süre verildi


15 Ekim tarihinde alınan bu karar bir aylık süresi olan askıya alındı. 15 Kasım tarihine kadar, yerel yönetimler, STK'lar ve vatandaşların itiraz etmemesi halinde, Diyarbakır Kent Ormanı askeri mühimmat deposu, atış alanını da içinde barındıran 2 bin 900 dönümlük bir askeri alan olarak kesinleşecek.


Hantal devlet, ne kadar da hızlıymış


Kararda en çok dikkat çeken ise hantal devletin, bu işlem için jet hızıyla davranması oldu. Komutanlık, 30 Eylül’de başvurdu, bakan adına genel müdür ise 15 Ekim’de karar verdi. Bu şipşak geçen süre içinde, ne gibi bir değerlendirme yapılarak, bu alanın orman vasfından çıkarılıp da jandarmaya verilmesinde kamu yararı görüldü anlaşılır değil. Kim ne zaman gelip bu araziyi inceledi de karar verdi anlamak mümkün değil.


Büyükşehir’den açıklama


Konuyla ilgili olarak gazetemize açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir belediyesi yetkilileri ise konuyu yargıya götüreceklerini belirterek şöyle dediler:


“Plan değişikliğiyle,  Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Ormanı (Büyük Yeşil Alan) olarak planladığı  alanlardan biri olan 38 No’lu parsel plan değişikliğiyle  askeri alan olarak planda düzenlendi. Söz konusu parsel, 2 milyon 896 bin 250 m2’dir.

 

Ve Büyükşehir Belediyesi kentin ortasında kalan bu parseli kentte yaşayan tüm yurttaşların rahatlıkla gidebileceği, yararlanabileceği, piknik yapabileceği, dinlenebileceği, aktif bir yeşil alan, kentin akciğeri olarak planlamıştı.  Böyle olunca kentte büyük bir yeşil alandan mahrum olmuş oldu. Çevre Bakanlığı aynı plan değişikliğiyle 39 No’lu parseli yeşil alana dönüştürdü. Bu parsel 178 hektar yani 1 milyon 785 bin 720 m2.  Bakanlığın yeşil alan olarak planladığı bu parsel, kentin su koruma havzasıdır.

 

Yüzde 80’i su koruma havzası içindedir.  Koruma havzası olduğu için yeşil alan olarak düzenlenmesi (içme suyunun kirlenmemesi amacıyla) mümkün, ancak halk tarafından aktif olarak kullanılması mümkün değildir. Bu alanın yüzde 20’si ise tarımsal nitelikli arazi bir kısmı ise plansız alandır. Bu uygulamayla yani 38 No’lu parselin yeşil alan olmaktan çıkarılması, 290 hektar yerine tadilat olarak yaptırılan 39 No lu parselin alanı yaklaşık 178 hektardır. B:u durumda bile kentin 120 hektar yeşil alanı plandan çıkarılmış ve  kentin yeşil alanı bu planla yok edilmiştir. Bu durumda asıl kentin faydalanması gereken alan tamamen askeri alan olarak ilan edilmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi, bu plan değişikliği kararını yargıya taşıyacak”


Ağaçlandırma sürüyor


Diyarbakır halkına dinlenebileceği, yürüyebileceği, nefes alabileceği, doğaya zarar vermeden vakit geçirebileceği yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla geliştirilen Talaytepe'deki Kent Ormanı'na ağaç dikimi ise sürüyor.

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 7 milyon 250 bin TL'ye ihale edilen, 1 milyon 230 bin metrekarelik alandan oluşan ve seneye tamamlanması hedeflenen Kent Orman Projesi kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

 

Kent Ormanı'nın 1230 dönümlük birinci etabına, şu ana kadar toplam 8 bin 651 adet yapraklı ağaç dikilirken, aynı etabın 75 bin metrekarelik bölümünde ise 3 bin adet İran Çamı ve mavi selvinin dikim işlemi sürüyor. İkinci etaba 13 bin ağaç dikilecek Kent Ormanı'nın ikinci etabında da çalışmalarını aralıksız sürdüren Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, bu etaba 13 bin adet ağacı ekim ayının ortalarından itibaren dikmeye hazırlanıyor.

 

İkinci etapta, duvar ve yol çalışması tamamlanırken, alanın ağaç dikimine uygun hale getirilmesi için tesviye ve toprak düzeltme işlemleri aralıksız sürüyor. Ağaç dikme çalışmalarının, arazinin yapısı ve mevsim koşulları nedeniyle bahar aylarına kadar devam etmesi bekleniyor.

HABERE YORUM KAT

İlgili Haberler