1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Kariyer Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı
Kariyer Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

Kariyer Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

DİYARBAKIR- Dicle Üniversitesi'nce (DÜ) istihdama katkı sunmak amacıyla akademisyen, STK ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 'Üniversite Sanayi İşbirliği ile Bir Kariyer Merkezi Modeli Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

A+A-
Bildirgede, stajyerler için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekilirken, bölgeye özgü kariyer planlamaların yapılması istendi. 
 
DÜ tarafından, farklı üniversitelerden akademisyenler, özel sektör, kurumsal şirket ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Üniversite Sanayi İşbirliği ile Bir Kariyer Merkezi Modeli Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.
 
DÜ Rektörlük binasındaki toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Eyigün, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Tuna ve DÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyigün, bilimin hayatın her alanına hakim olduğu bir dönemin yaşandığını belirterek, dünyaya hakim olmak isteyenlerin bilime hakim olarak bunu başardıklarını vurguladı. Bugün artık futbolun bile bilimin kuralları ile oynandığını anlatan Prof. Dr. Eyigün, üniversitelerin bilimin merkezi olduğunu ve bu nedenle kamuoyunun üniversitelerden beklentisinin arttığını ifade etti.
 
Diyarbakır'da son yaşanan olaylar nedeniyle de kent kamuoyunun DÜ'den beklentilerinin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Eyigün, "Olaylar nedeniyle Diyarbakır'ın imajında ciddi bir azalma olmuştur. Bu anlamda DÜ, hem istihdama katkı sunmak hem de son günlerde yaşanan olayların biraz daha etkisini azaltmak için tüm dinamiklerle bir araya gelmiştir. Ankara ve İstanbul'dan uzmanlarla, Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları ve işverenlerle beraber Diyarbakır'daki istihdam sorunu gün boyu tartışılmıştır" dedi.
 
"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR"
 
Ardından DÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan, çalıştayın sonuç bildirgesini okudu. Çalıştay kapsamında “Yeni Ekonomilerde Kariyer Planlamanın Rolü, Önemi ve Çerçevesi”, “Sektörel Bazda Kariyer Planlaması”, “İş Dünyasının Yeni Mezunlardan Beklentisi”, “İnovasyon ve Kariyer Yönetimi” olmak üzere 4 ana başlığın ele alındığını aktaran Doç. Dr. Doğan, çalıştay sonucunda ortaya konulan temel saptamaların şunlar olduğunu vurguladı:
 
"Türkiye'de kariyer danışmanlığı oldukça yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği arayışları ise 1990'lı yıllardan bu yana önemini arttırmaktadır. Toplumsal gerçeklikler kültür olgusundan ayrı düşünülemez. Kariyer koçluğu-meslek koçluğu anlayışı ilk ve ortaöğretim kademelerinden itibaren okullara yerleştirilmesi uygun olacaktır. Yerelde ve ulusalda tarım, sanayi ve hizmet sektörünün ne anlam ifade ettiği ve değişen dünyada hizmet sektörünün kariyer geliştirme konusundaki gücü topluma aktarılmalıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezleri yaz aylarında kariyer danışmanlığı yapabilir.
 
Kariyer planlaması işin uzmanları tarafından yapılmalı ve bu uzmanların eğitimi aşamasında üniversitelere etkin rol verilmelidir. İlk etapta kariyer danışmanlığı ve planlaması ders olarak üniversitelerde okutulması gerekmektedir. Sonraki aşamada ise 'Kariyer ve Meslek Danışmanlığı' adı altında bir bölüm açılması önerilmektedir. PDR uzmanları kariyer danışmanlığı konusunda eğitilebileceği gibi, kariyer ve meslek danışmanları ayrı bir branş olarak MEB bünyesinde istihdam edilebilir."
 
"STAJYERLER İÇİN YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI"
 
Doç. Dr. Doğan, çalıştayda şu sonuçların alındığına da dikkat çekti:
 
"Yapılan stajların daha bilinçli ve denetimli bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Kamu kurumlarında olduğu gibi, STK'lar ve sanayi kuruluşlarının büyüklüğüne göre belli sayıda stajyer istihdamını zorunlu tutacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bilgi-iletişim teknolojilerinin kariyer danışmanlığında etkili kullanılması gereklidir. Kariyer planlamasının önemi üzerine toplumsal bilinç oluşturulması gerekmektedir. Bu aşama çok hızlı gelişebilecek bir süreç olmayıp hem öğrenciler hem aile hem de bu konuda uzman kişilerin bilinçlendirilmesi direk eğitimden ziyade dolaylı bilinçlendirme şeklinde gerçekleşebilecek bir süreçtir. STK'lara da bu süreçte görev düşmektedir.
 
Kariyer planlamasına olan talebi artırabilirsek bu aşamada özel istihdam büroları ile kariyer planlaması ve danışmanlığı ofislerinin yaygınlığı arttırılabilecektir. Ancak, olası istismarların önlenmesi için ağır yaptırımlar ve sıkı kamu denetimi getirilmelidir. Bölgeye özgü kariyer planlamasının güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilmelidir. Ülke genelinde yapılacak kariyer planlaması çalışmaları bölge bazında da değerlendirilmelidir. Kariyer Planlamasında üniversite-sanayi-STK işbirliği ve çalışması yapılmalıdır. Son yıllarda üniversite-STK işbirliği artmış olmasına rağmen uygulamada hala eksiklikler ve yetersizlikler görülmektedir.
 
Üniversite-Sanayi işbirliğinde teknoparklar toplumsal fayda sağlama açısından yeniliği ve gelişmeyi kariyer planlaması yapacak olan gençlere tanıtabilir. Her zaman direk istihdam yolu ile değil bilim insanın aracılığıyla inovasyonun uygulanarak başarıya ulaşması konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Doğru işe doğru kişiyi yerleştirmenin yapılması, çalışanların iş tatmin düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Kariyer Merkezlerinde öğrenci ve mezunlara yönelik insan kaynakları veri tabanı, işletmelere yönelik de veri tabanları ile ortaklaştırılarak iş gücü arz ve talebinin bir araya getirilmesi sağlanmalıdır.
 
Kariyer planlamanın doğru bir şekilde yapılması ve bu konuda taviz verilmemesi çözüm önerisi olarak kabul edilebilir. Üniversitenin koordinasyonunda yapılacak olan danışma meclisi ile STK ve İş-Kur ile birlikte kurumsal bir yapı oluşturulup sektörlerle istihdam ilgili görüşmeler yapılabilir. Oluşturulan bu mecliste bütün sektörlerin de temsil edilmesi gerekmektedir. Kariyer merkezinin kapasitesi genişletilerek uzman personel sayıları artırılmalı.
 
Hızlı bir şekilde özel sektörün markalaşarak kurumsallaşması, böylece yeni mezunların beklentilerini karşılaması ve bir cazibe merkezi haline gelmesi. İyi bir insan kaynakları yapısı ve politikası oluşturulmalıdır."
 
(MP-YRT-YHY-Y)

HABERE YORUM KAT