1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Karayolları arazisini yapılaşmaya açmayın
Karayolları arazisini yapılaşmaya açmayın

Karayolları arazisini yapılaşmaya açmayın

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri ve İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan Kapan, Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü'nün kullandığı 28500 m2'lik alanın Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesinin Yenişehir'in tek hava koridoru olarak kalan

A+A-
Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve Belediyeye şu çağrıda bulunuyoruz: Plan tadilatının iptal edilerek eski plan korunmalı veya bu alan yeşil alan olarak planlanıp halkın hizmetine açılmalıdır" dedi.
 
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından kullanılan alanın bir kısmının yapılaşmaya açılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü kapısındaki açıklamaya TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri ve İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Turan Kapan, TMMOB'a bağlı odaların temsilcileri katıldı. Burada açıklama yapan TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri Turan Kapan, Hükümetin planlama ve imar mevzuatında yaptığı peş peşe düzenlemelerle bakanlıklara ve idarelere her türlü plan yapma yetkisi vererek kamu arazilerinin büyük bölümünü parsel bazında ve projeci bir yaklaşımla planladığı, satışını ve tahsisini yaptığını belirterek, "Bu tür kararlar, kentin asıl imar sorumlusu olan yerel yönetimlerle ve ilgili meslek odalarıyla alınması gerekirken, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafında resen yapılmakta, kentlerin ve toplumun geleceği tehlikeye atılmaktadır.
 
Diyarbakır'da da durum bundan farklı değildir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ aracılığıyla, hazineye ve kamu kurumlarına ait araziler (Stad gibi) ticarileştirerek elden çıkarılmaktadır. Hükümet, 10 yıldır, kamu arazilerini kendine yandaş dernek, vakıf vb. gruplara peşkeş çekerek istediği kişi ve kuruluşlara rant oluşturmaktadır. Bunun sondan bir önceki örneğini Diyarbakır DSİ'ye ait Şehitlik'teki yerleşke oluşturmaktadır. DSİ'ye ait bu yerleşke yeri, hükümete yakın bir vakıfa çok düşük bir kira bedeli ile tahsis edilmiştir" dedi. 
 
Tek hava koridoru da yapılaşmaya açıldı
 
Yine Hükümetin kentleriyle ilgili bir başka tasarrufunun ise Karayolları 9.Bölge Müdürlüğünün kullandığı yerleşkenin 28500 m2'lik alanla ilgili olduğuna işaret eden Kapan, "Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü yerleşkesi; Maliye Bakanlığı tarafından büyük bir cami ve külliyesi yaptırılmak üzere 01.10.2013 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 04.10.2013 tarih ve 9812 sayılı yazısına istinaden Yenişehir ilçesinde bulunan Karayolları yerleşkesinin 28500 metrekare büyüklüğündeki alan usulsüz bir şekilde ifraz edilerek, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni plan tadilatıyla  'Dini Tesis Alanı'na dönüştürülmüş ve 12.11.2013 tarihinde resen onaylanmıştır.
 
Alanın tahsisinden sonra; belli merkezlerin icazetiyle çalışan Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge kurulu daha önce aldığı yanlış kararlar gibi karayolları yerleşkesindeki 11 adet tescilli yapının tescil şerhini kaldırmıştır. TMMOB tarafından bölge koruma kurulunun kararına açılan dava süreci devam ederken, alelacele bu alanın Diyanet İşleri başkanlığı tarafından tahliyesinin istenmesi ve inşaat hazırlıklarına başlanması biz TMMOB bileşenlerini kaygılandırmaktadır. Karayolları 9.Bölge Müdürlüğünün kullandığı 28500 m2'lik alanın Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi, Yenişehir bölgesinde tek hava koridoru olarak kalan bölgenin yapılaşmaya açılması anlamına gelmektedir" diye konuştu.
 
Hiçbir yanlış projeyi alkışlamadık
 
Projenin gerçekleşmesi durumunda alandaki yıllanmış onlarca ağacın tamamının kesilerek büyük bir doğa katliamının yaşanacağına işaret eden Kapan, "Bu alanda dini tesis adı altında aslında ticari amaçlı mekanlar yaratmak amaçlanmaktadır. Camii dışında kalan alanların ticarete dönüştürüldüğü, 1/500 ölçekli avan projedeki Vaziyet planında açıkça görülmektedir.  Bu tür alanların dini tesis adı altında ticari projelere dönüştürülmesinin kamu yararı taşımadığı kanısındayız. TMMOB meslek odaları olarak bu kentte yapılan hiçbir yanlış projeyi alkışlamadık, içinde olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Bu kentin sakinleri değil kentin sahipleri olacağız.
 
Bizler; son yıllarda adına 'özelleştirme, 2B, kentsel dönüşüm yasası' denilen fırtınayla; tüm kentlerimizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ aracılığıyla nasıl ranta teslim edildiğini biliyoruz ve bunun karşısında duracağımızı bir kez daha kamuoyuna deklare ediyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığına ve Belediyeye şu çağrıda bulunuyoruz: Yenişehir bölgesinde tek hava koridoru olarak kalan Karayolları alanı için yapılan Plan tadilatının iptal edilerek eski planı korunmalı veya bu alan yeşil alan olarak planlanıp halkın hizmetine açılmalıdır. Tüm kamuoyunu bu alanın korunması için duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye kaydetti.
 
 
 

HABERE YORUM KAT