1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. 'Kamuda şeffaflık paketi' açıklandı
'Kamuda şeffaflık paketi' açıklandı

'Kamuda şeffaflık paketi' açıklandı

Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı 'Kamuda şeffaflık' paketiyle mal bildirim zorunluluğu olanların sayısı artıyor.

A+A-
Medya yöneticileri, mahkeme üyeleri ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları da mal bildiriminde bulunacak.
 
Ayrıca imar planları sonucunda oluşan değer artışından belediyelerin pay alması sağlanacak.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümetin gündemindeki "Kamu yönetiminde şeffaflık" paketini açıkladı. 
 
"Hiçbir politikamız konjonktürel değildir. Türkiye'yi 2023'e küresel bir güç olarak devretmenin bir parçasıdır" diyen Davutoğlu, şeffaflığı siyasal zihniyet devrimi haline dönüştürmeye kararlı olduklarını söyledi. Davutoğlu önce 12 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapılan kanunları ve yasa değişikliklerini sıraladı, sonra da bunları tamamlayacak şekilde yapılması planlananları anlattı.
 
Bunlardan bazıları şöyle:
 
1. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler:
 
- Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımlar kendi adlarına açılacak hesaplara yatırılacak.
 
- Adaylara ve siyasi partilere yapılacak yardımlara bazı sınırlamalar getirilecek.
 
- Partilere yapılan bağış miktarı elektronik ortamda ilan edilecek. Davutoğlu böylece kapalı kapılar ardından hiç kimsenin siyasi hesap içine giremeyeceğini söyledi.
 
- Seçim ile ilgili harcamaların denetimi yapılacak. Sonuçlar yine elektronik ortamda ilan edilecek. Yükümlülüklere uyulmaması halinde idari para cezası getirilecek.
 
- Siyasi partiler seçim takviminin başlamasıyla birlikte mali kaynaklarını kamuoyuna ilan edecekler. Davutoğlu burada CHP'li Şişli Belediyesi ile ilgili iddialara değindi, kapalı kapılar ardından şeffaf olmayan imzalar atılmasının engelleneceğini söyledi.
 
- Partiler seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra bilançolarını elektronik ortamda ilan edecekler. Başbakan böylece alınan yardımların nerelerde kullanıldığının açıkça görüleceğini belirtti.
 
2. Mal bildiriminde bulunulmasıya ilgili yeni adımlar:
 
- Mal bildiriminde bulunacak kesimler genişletilecek. Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri, genel merkez yöneticileri,  il başkanları, ilçe başkanları da mal bildiriminde bulunacak.
 
- Yüksek mahkeme başkan ve üyeleri ile daire başkanları Meclis Başkanlığı'na mal bildiriminde bulunacak.
 
- Ulusal ve yerel radyo ve televizyonların yöneticilerine de mal bildiriminde bulunma zorunluluğu gelecek.
 
- Mal bildirimlerinin yenilenme süresi 5 yıldan 2 yıla indirilecek, ara bildirimler kaldırılacak.
 
- Kamu yöneticilerinin mal bildirimleri Kamu Etik Kurulu tarafından karşılaştırılacak.
 
- Mal bildirimlerinin elektronik ortamda bildirilmesi için bilişim altyapıları kurulacak.  Davutoğlu, "Herkes, kimin, hangi yıl, neyi elde ettiğini görebilecek" dedi.
 
3. Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili düzenlemeler:
 
- Kamu görevinde bulunan kişiler bu görevden ayrıldıktan sonra, 2 veya 3 yıl süreyle görevde bulundukları kurumlarla ilgili ticari faaliyette bulunamayacak, iş takibi yapamayacaklar.
 
- İdareler kendilerinden iş alacak gerçek ve tüzel kişilerden bu kanun kapsamında yasaklı kişileri çalıştırmadıklarına dair yazılı beyan alma zorunluluğu getirilecek.
 
4. 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler:
 
-  Şeffaflık ve yolsuzluk konusunda ihbarda bulunan kamu görevlilerinin geçici ya da kalıcı olarak başka birimlerde görevlendirilebilmesi, 3 aya kadar izinli sayılabilmesi, başka bir kamu kurum veya kuruluşunda görevlendirilmesi sağlanacak. Davutoğlu bunun ihbarda bulunan kişinin güvence altına alınması için düşünüldüğünü söyledi.
 
- İhbarda bulunan kişinin, ihbar konusuyla ilgisi olan amiri tarafından sicil raporu düzenlenmesi ya da performans değerlendirmesi yapılması engellenecek.
 
- İhbarın asılsız çıkmaması koşuluyla ihbarda bulunan kamu görevlilerine ödül verilebilecek.
 
- Haksız isnatlar olursa bunlara karşı yaptırım da getirilecek.
 
5. 'Milletvekillerinin artık tek kanunu olacak'
 
Milletvekillerinin ayrı ayrı kanunlarda düzenlenen hakları tek bir kanunda düzenlenecek. Davutoğlu bu yapılırken yeni özlük haklar tanınmasının söz konusu olmadığını söyledi. Ayrıca kanun içerisinde siyasi etik ile ilgili bazı düzenlemeler olacak. 26 Aralık 2012'de tüm siyasi partilerin ortaklaşa olarak Meclis Başkanlığı'na sunduğu çalışması esas alınacak.
 
6. İmar Kanunu'nda yapılacak değişiklikler:
 
Davutoğlu, İmar Kanunu'ndaki değişiklikle üç temel hususun hayata geçirileceğini söyledi.
 
- İmar planlarının yapım süreci daha saydam ve hesap verebilir hale getirilecek.
 
- İmar uygulamalarının daha adil ve hızlı olması sağlanacak. Davutoğlu imar planlarındaki gecikmelerin farklı mağduriyetlere veya haksız kazançlara sebep olabildiğini söyledi.
 
- İmar planları sonucunda oluşan değer artışından belediyelerin pay alması sağlanacak.
 
- İmar planı taslak ve değişiklikleri belediye internet sitesinde, belediyenin herkesin görebileceği bir panosunda ve muhtarlıklarda ilan edilecek. Ayrıca mahalli bir gazetede özet olarak sunulacak.
 
- İmar planı yapma ve uygulama yetkisi olan tüm kamu kurumları imar planlarının her aşaması ilgili idarenin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak. Başbakan böylece vatandaşın evinde otururken bile imar değişikliklerini bakanlığın web sitesinden görebileceğini söyledi. Böylece olumsuz etkilenmeler olması durumunda itiraz edilebileceğini belirtti.
 
- Her belediye planların yapımı, kabul edilenlerin askıya çıkarılması, yapı ruhsatı gibi temel düzenlemelere ilişkin mevzuattaki değişiklikleri dikkate alarak, uygulamaları hakkında kamuoyunu web üzerinden bilgilendirecek.
 
- Kültür ve Turizm Bakanlığı da kendi yaptığı imar değişikliklerini ayrıca yayınlayacak.
 
- İlk defa imar planı yapılacak alanlar için yeni bir düzenleme ile, düzenleme ortaklık payı ve kamu ortaklık payı birleştirilerek, vatandaşların belirsizlik içine düşmesi engellenecek. Böylece vatandaşın elinde kalacak pay ile ilgili daha net, objektif, ileride istismara izin verilmeyecek şekilde bilgi sahibi olması sağlanacak.
 
- Plan değişikliği tarihi, kültürel, doğal dokuyu ve silüeti koruyarak sosyal donatı ve teknik altyapının imkân verdiği ölçüde yapılacak. Davutoğlu "Plan değişikliği rutin bir işlem olmayacak" dedi.
 
- İmar planı değişiklikleri sıkı kurallara bağlanacak, belediyeler bundan pay alacak.
 
- İmar planlarında noktasal değişiklik yapılmayacak, bütünü kapsayan genel plan değişikliği yapılabilecek.
 
- Bireysel plan değişikliği talebi geldiğinde, parsel ya da ada bazında yapılacak. Başbakan böylece sadece talepte bulunan kişiler değil, o ada ve parseldeki kişilerin de faydalanmasının sağlanacağını, varsa haksız kazanç sağlanmasının önüne geçileceğini söyledi.
 
- İmar planı değişikliklerinde farklı oranlarda değer artış payı alınacak. Başbakan bazen imar planı değişikliklerinin bir arsayı bazen birkaç katına kadar değerlendirebildiğini söyledi. 
Davutoğlu "O imar değişikliği bir kamu idaresi kararıyla olmuşsa, oradan kaynaklanan yeni değerin -rant olması anlamında söylemiyorum- sahibi kamudur. O değer artışı mutlaka kamuya dönecek şekilde düzenlenmelidir" dedi. Başbakan burada bir aralık belirleneceğini, ancak nihai kararı belediye meclislerinin vereceğini söyledi.
 
En büyük pay belediyelere
 
Değer artış payından belediyelere, sosyal dayanışma ve donanım faaliyetlerine ve kentsel dönüşüme kaynak aktarılacak. Büyük pay belediyelere gidecek. Belediyeler bunu oranın halkı için kullanacak.
 
Kentsel dönüşüme ayrılan paylar ise bakanlık ve belediye arasında paylaştırılacak.
Davutoğlu "Bu yolla kamuya ait olan her değer artışı üzerinden belediyelerimize, doğrudan halkımıza dönecek olan bir gelir alanı oluşturulacak. Kesinlikle bu gelir alanının kişisel çıkarlar, kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklarla talan edilmesine izin verilmeyecek" dedi.
 
Başbakan şöyle konuştu:
 
"Değer artış uygulaması bugünden itibaren geçerli olacaktır. Şu andan itibaren olaki kanun meclise gidene kadar ara boşluktan istifade edelim diye ön almak isteyenler çıkabilir. Şimdiden söylüyorum, şu andan itibaren geçerlidir. Kanun bir hafta, 15 gün, bir ayda çıkar diye herhangi bir şekilde inisiyatif kullanarak.... bu dönemde belirsizlik söz konusu olmayacak."
 
Davutoğlu getirilen düzenlemelerden inşaat sektörünün olumsuz etkilenmeyeceğini söyledi. ( Al Jazeera) 
 

HABERE YORUM KAT