1. HABERLER

  2. Kadrosuz Usta Öğretici Başvuruları Bugün Son
Kadrosuz Usta Öğretici Başvuruları Bugün Son

Kadrosuz Usta Öğretici Başvuruları Bugün Son

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru; 2008–2009 Öğretim Yılında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 17.07.2008 gün ve 020/1983 sayı

A+A-

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına

2008–2009 öğretim yılına sorunsuz başlamak ve zaman kaybına yer vermemek için, kadrosuz usta öğretici başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve görevlendirmesi İlçe Kaymakamlıklarınca yapılacaktır.

b)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunlarının,

c)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunlarının (Ön lisans belgesine sahip olanların başvurusu kabul edilecektir),

d)Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunlarının,

e)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, okul öncesi eğitim kurumlarında daha önce kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanların,

f)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, 60 saatlik eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanların,

g)Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden (Lise ve dengi okul mezunu olup, Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin fark derslerini vererek Kız Meslek Lisesi diploması almış olanların) mezun olup, okul öncesi eğitim kurumlarında daha önce kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanların,

h) Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden (Lise ve dengi okul mezunu olup, Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin fark derslerini vererek Kız Meslek Lisesi diploması almış olanların) mezun olup, eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanların başvuruları kabul edilecektir.

Ancak, METGE belgesi vb. ellerinde kurs belgesi olanlar ile eğitim seminerine katılma belgesi olan lise ve dengi okul mezunlarının başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek, bunlara hiçbir şekilde görev verilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar 04-22 Ağustos 2008 tarihleri arasında (cumartesi-Pazar günleri hariç) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte görev yapmak istedikleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında yeterli başvuru olmadığı takdirde başvuru süreci İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince uzatılacaktır.

Şartları taşımayanların başvurusu alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen kriterde yeterli başvuru olması nedeniyle ilimizde Kadrosuz Usta Öğretici Eğitim Semineri düzenlenmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1- Diploma(Yüksek Lisans –Lisans – Ön Lisans, K.M.L. diploması veya belgesi) fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Sağlık raporu (sağlık ocaklarından alınabilir)
4- Sabıka kaydı
5- Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programında kayıtlı öğrenciler için Açık Öğretim bürolarından alınan kayıt belgesi,
6- Kadrosuz usta öğretici eğitimi seminer belgesi(puanı ile birlikte)(Lisans mezunları hariç)
7- Kadrosuz usta öğretici olarak çalıştığına dair belge.(Daha önce çalışanlar için)
8- KPSS Sonuç Belgesi örneği.(Lisans Mezunları için geçerli)
Buna göre; Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylarda,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48/A maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların

a)Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların,