1. HABERLER

  2. GÜNCEL YAŞAM

  3. İstenmeyen mesajlara sessiz kalmayın
İstenmeyen mesajlara sessiz kalmayın

İstenmeyen mesajlara sessiz kalmayın

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, elektronik ticarette kapsamlı düzenlemeleri içeren Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın tamamlandığını ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini açıkladı.Yönetmeliğ

A+A-

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı’na kamuoyunun görüşleri doğrultusunda son halinin verildiğini belirten Bakan Canikli, bu yönetmelikle, ticari iletişimin kurallarıyla, telefon ve bilgisayar gibi elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla yapılan ticari elektronik iletilere ilişkin hususlar ile bunların yapılmasına elektronik ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerinin belirlendiğini kaydetti.

“SESSİZ KALINIRSA ONAY TALEBİ REDDEDİLMİŞ SAYILACAK”

Ticari elektronik iletilere ilişkin onayın belirli usul ve esaslara göre alınacağını belirten Bakan Canikli, açıklamasına şöyle devam etti:


“Onay, ticari elektronik ileti gönderilmeden önce sadece hizmet sağlayıcı tarafından alınacak ve alıcı reddetme hakkını kullanıncaya kadar geçerli olacak. Alıcının sessiz kalması durumunda onay talebi reddedilmiş sayılacak. Böylece tüketiciler her onay talebine ret cevabı yollamak zorunda kalmayacak. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler için önceden onay alma zorunluluğu aranmayacak. Hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında alıcılara önceden onay alınmaksızın ileti gönderilebilecek.


Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu olmayacak. Ancak, tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemeyecek. Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamayacak. Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilecek. Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilecek. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranacak.”


“YÖNETMELİK SADECE TİCARİ İLETİLERİ KAPSIYOR”


Canikli, yeni yönetmeliğin yalnızca ticari nitelik gösteren iletilere uygulanacağını ifade etti.


Bakan Canikli, “Devletin, mahalli idarelerin ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak, üyelerine gönderdiği iletilere, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerine, vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere bu yönetmelik uygulanmayacak” dedi.
 

“TİCARİ İLETİŞİMDE KURALLAR BELLİ OLACAK”


Elektronik ortamda yapılan ticari iletişimi gerçekleştirenin belirlenebilir olması için bu iletişimde gerekli bilgilerin yer almasının zorunlu olacağını da vurgulayan Bakan Canikli, promosyon ve hediye gibi hususların niteliğinin açık bir şekilde belirtileceğini ve bunlara katılım ve faydalanma koşullarının anlaşılabilir olmasının sağlanacağını ifade etti.


“ALICILARA İLETİYİ REDDETME HAKKI TANINACAK”


Alıcının istediğinde, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebileceğini bildiren Bakan Canikli, “Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılacaktır. Bu ret bildirimi ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse, kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanacak ve gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alacak. Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren üç iş günü içinde alıcıya ileti göndermeyi durduracak.” şeklinde konuştu.


“ARACI HİZMET SAĞLAYICILARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU BELİRLENECEK”


Hizmet sağlayıcının önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebileceğini kaydeden Bakan Canikli, “Ancak gönderdiği bu iletilerde hizmet sağlayıcılara Yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerin ifasına teknik imkan tanıyacak. Aracı hizmet sağlayıcılar, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı gibi tanıtıcı bilgilere yer verecek. Aracı hizmet sağlayıcılar başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamayacak” dedi.


“ŞİKAYETLER BAKANLIK İNTERNET SAYFASINDAN YAPILABİLECEK”


Konuyla ilgili şikayetlerin de ciddi bir şekilde takip edilerek değerlendirileceğini ifade eden Bakan Canikli, “Şikayet başvuruları, elektronik ortamda kolay, hızlı ve etkin bir şekilde Bakanlık resmi internet sitesindeki şikayet portalı veya e-Devlet Kapısı üzerinden ya da dilekçe ile ticaret il müdürlüklerimize yapılabilecek. Şikayet başvuruları, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılacak. Şikayetlerin değerlendirilmesinden sonra ilgililere idari para cezası uygulanabilecek” diye konuştu.


“ELEKTRONİK TİCARETTE KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK”


Bakan Canikli, elektronik ticaret faaliyetinde bulunanların elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacağını, bu verilerin kişinin önceden onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamayacağını vurguladı.


“TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERDE TANITICI BİLGİLER YER ALACAK”


Bakan Canikli, yeni yönetmelikle birlikte ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verileceğini söyledi.
Bakan Canikli bu iletilerde, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine de yer verileceğini belirtti. 

HABERE YORUM KAT

İlgili Haberler