1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. İşte Erdoğan'ın atadığı ve atamadığı Rektörler
İşte Erdoğan'ın atadığı ve atamadığı Rektörler

İşte Erdoğan'ın atadığı ve atamadığı Rektörler

Erdoğan bugün yedi üniversiteye rektör atadı. Üniversite seçimlerinde en yüksek oy alan iki rektör atanamadı. Atanan ve atanamayan rektörler kimlerdi?

A+A-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) önerilerinin arasından yedi üniversiteye rektör atadı.
 
Üniversitelerde öğretim üyelerinin oylarıyla gerçekleşen seçimlerle belirlenen altı aday YÖK'e sunuluyor. YÖK, bu adaylar arasından üç kişiyi cumhurbaşkanına öneriyor. Cumhurbaşkanı bu üç kişi arasından seçtiği kişiyi rektör olarak atıyor.
 
YÖK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki seçimlerde en yüksek oy alan adaylara ilk sıradan yer vermemişti. Erdoğan'ın tercihi YÖK listesinde ilk sırada yer alan adaylardan oldu. Bu üniversitelerde en yüksek oy alan adaylar atanamadı.
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, Şırnak Üniversitesi'nde ise üniversite seçimlerinde en çok oyu alan ve YÖK listesinde ilk sırada önerilen adaylar atandı. 
 
Atanan rektörlerin hepsi erkek.
 
Erdoğan'ın bugün atadığı yedi rektör ve en yüksek oy alıp atanamayan iki rektör şöyle:
 
Atanan rektörler
 
Üniversite seçimlerinde ve YÖK listesinde ilk sıradakiler
 
 Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyon Kocatepe Üniversitesi
 
1976 yılında Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1980 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Kürsüsü'ne araştırma görevlisi olarak atandı ve 1985 yılında aynı kürsüde doktora eğitimini tamamladı. Aynı bilim dalında 1986 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında ise doçent unvanını aldı. Temmuz 1999'da Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi'ne Profesör olarak atandı.
 
Celal Bayar Üniversitesi'nde 1993- 1999 yılları arasında görev yaptı. Bu görevi süresince, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı yaptı.
 
Temmuz 1999'da Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne Profesör olarak atandı. 1999-2008 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.
 
Ocak 2008'de Yükseköğretim Kurulu Başkanı Danışmanlığı'na, Şubat 2008'de Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği'ne, Kasım 2008'de ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atanmış olup, iki yıl süre ile bu görevini sürdürdü. Prof. Dr. Mustafa Solak, YÖK'te görev yaptığı süre içinde Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu'nun hazırlanmasına öncülük etmiş olup, editörlüğünü yapmıştır. Prof. Dr. Mustafa Solak 15 Mart 2011 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.
 
Prof. Dr. Remzi Gören, Dumlupınar Üniversitesi
 
Lisans eğitimini 1992 yılında İStanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.
 
Yüksel lisansının ardından doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aldı.
 
Dumlupınar Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.
 
 Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi
 
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde başladı ve 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği sınavı kazanarak Harran Üniversitesi'nde araştırma görevlisi oldu.
 
Doktora eğitimine Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde başladı ve 1999 yılında doktor unvanını aldı. Harran Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine atandı.  2007 yılında doçent unvanını aldı.
 
2009'da Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde göreve başladı ve bölüm başkanlığına atandı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu döneminde (2009-2011) dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın Mühendislik Fakültesi dekanlığına vekâlet ettiği 2011 yılı boyunca da dekan yardımcılığı görevini devam ettirdi.
 
2012'de Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde profesörlüğe yükseltildi.
 
2014'de Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanlığına atandı.
 
Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, Şırnak Üniversitesi
 
1992 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.   1996 yılında University of Nebraska- Lincoln, Institute of Agriculture and Natural Resources, Department of Horticulture and Forestry'de lisansüstü eğitimine başladı.  1998 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini tarımsal biyoteknoloji konusunda tamamladı.
 
2008 – 2011 yılları arasında TÜBİTAK-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) Grup Danışma Kurulu üyeliği ve 2011 – 2013 yılları arasında TUBİTAK – TOVAG Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerini yürüttü. Çok sayıda TÜBİTAK bilimsel proje değerlendirme panellerinde moderatör ve panelist olarak görev aldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen KOBİ Ar-Ge Projelerinde izleyici olarak görev yaptı.
 
2013 yılında Şırnak Üniversitesi'ne görevlendirildi. Şırnak Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili ve İdil Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili görevlerini yürüttü.
 
2014 yılında Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına atanırken rektör yardımcılığı görevini de yürüttü. Şırnak Üniversitesi rektörünün milletvekilliği aday adaylığı için istifasının ardından rektör vekili olarak görev yapmaktaydı.
 
YÖK listesinde ilk sırada yer alanlar
 
Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 
Üniversite seçimlerinde ikinci, YÖK listesinde birinci sırada
 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi, Sheffield Üniversitesi'nden (İngiltere) Uluslararası Hukuk mastır derecesi, Bristol Üniversitesi'nden (İngiltere) Uluslararası Hukuk doktora derecesi aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı'nda 2000 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu.
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde görev yaptığı süre boyunca, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, İİBF Dekan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, ESBAV Yönetim Kurulu Başkanlığı, İİBF Dekan Vekilliği ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
 
Ağustos 2014'den itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi.
 
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Üniversitesi
 
Üniversite seçimlerinde üçüncü, YÖK listesinde ilk sırada
 
1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
 
Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı'nda, doktorasını da Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı'nda tamamladı.
 
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nı yürüttü.
 
Üniversite seçimlerinde en yüksek oyu alıp atanamayalar
 
Prof. Dr. Sedat Laçiner
 
Üniversite seçimlerinde ilk, YÖK listesinde üçüncü sırada
 
Lisans eğitimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 1993-1996 yılları arasında Milliyet gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Yüksek lisans eğitimini 1997 yılında İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında onur derecesiyle tamamladı, doktora derecesini 2001 yılında King's College'dan (Londra Üniversitesi) aldı.
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı, 2005 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını aldı.
 
Laçiner, 2011 tarihinden bugüne dek ÇOMU rektörlüğü görevini yaptı. 
 
Prof. Dr. Ekrem Atalan
 
Üniversite seçimlerinde ilk, YÖK listesinde ikinci sırada
 
Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde 1985 yılında, Yüksek Lisans eğitimini 1990 yılında Mikrobiyoloji alanında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, Doktora'sını Newcastle Upon Tyne Üniversitesi (İngiltere) Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji alanında 1993 yılında tamamladı.
 
1988 yılında Araştırma Görevlisi olarak Yüzüncü Yıl üniversitesinde başladıktan sonra aynı üniversitede sırasıyla 1993 yılında Yardımcı Doçent, 1998 yılında Doçent ve 2004 yılında Profesör oldu.
 
2010 Nisan ayında İnönü üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne atandı. 1993-2003 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji ABD başkanlığı, 2008 tarihinden itibaren Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra aynı Üniversitenin Eğitim Fakültesi Dekanlığını 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yürüttü. 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren İnönü üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD'da görevine başladı. 20 Kasım 2014 tarihinde Bingöl Üniversitesi'nde görevlendirildi ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.
 
 
(Bianet)
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT