1. HABERLER

  2. GÜNCEL YAŞAM

  3. İşe Girmenin Teknikleri, Her bölgenin işe alma kriteri farklı
İşe Girmenin Teknikleri, Her bölgenin işe alma kriteri farklı

İşe Girmenin Teknikleri, Her bölgenin işe alma kriteri farklı

Her bölgede işe alma kriteri farklı. Büyük şehirlerde türban da dekolte de istenmiyor, Anadolu kentlerinde ise dini inanış öne çıkıyor.

A+A-

Her bölgede işe alma kriteri farklı. Büyük şehirlerde türban da dekolte de istenmiyor, Anadolu kentlerinde ise dini inanış öne çıkıyor.

İş yaşamındafarklılıklara eşit fırsatlar sunulmasının verimlilik ve toplumsal barışabüyük katkı sağladığı bildirildi.Prometheus Danışmanlık şirketince İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ,Kocaeli, Manisa, Antalya, Konya, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır’daözel sektörde faaliyet gösteren 200 şirkette "iş yaşamında çoğulculuk"konulu bir araştırma yapıldı.Prometheus Danışmanlık Genel Müdürü Yücel Atış, AA muhabirine yaptığıaçıklamada, "iş yaşamında çoğulculuğun" din, dil, etnik köken, renk,cinsiyet, cinsel tercih, kültür, yaş, eğitim ve memleket gibifarklılıkların ayrımcılık olarak algılanmak yerine zenginlik kabuledilmesi ve çoğulculuğun avantaj yaratacak şekilde yönetilmesi olduğunusöyledi.Atış, farklılıkların doğru algılanması ve saygı gösterilerek yönetilmesidurumunda, yaratıcılığa, markaya, insan ilişkilerine, performansa,toplumsal iletişime ve barışa yansıyacağını vurguladı.

"DİNİ İNANIŞ"

Araştırmaya göre, şirketler "dini inanışı" ağırlıklı bir kriter olarakgörmüyor. "Eleman seçiminde adayın dini inanışı sizin için bir kritermidir?" sorusuna, Konya ve Malatya’daki şirketler "evet", Ankara veGaziantep’teki şirketler "olabilir" yanıtı verirken, diğer şehirlerbir kriter olmadığını belirtti.Şirketlerin dini inanışı bir kriter olarak dikkate almasında;bulundukları coğrafi bölgenin, çok uluslu şirketlerle ortaklıkkültürünün oluşup oluşmadığının ve yerel kültürün özelliklerinin etkisivar.

"ESNEK BAKIŞ"

Eleman seçiminde adayın "ana dili" ve "rengi" ayrım olarak kabuledilmiyor.Şirketler "etnik kökeni" görev yapılacak yer, fonksiyon ve unvanaçısından zaman zaman bir ayrım kriteri olarak gördüklerini belirtiyor.Etkin kökenin bir kriter olmadığını belirten İstanbul, İzmir, Manisa,Kocaeli, Tekirdağ ve Diyarbakır hem yabancı şirketlerle çalışan hem defarklı etnik kültürlere daha esnek bakan iller olarak öne çıkıyor.Şirketler, kadınlarda 40 ve erkeklerde 45 yaş sonrasını üst düzeypozisyonlar dışında işe girişte sınır kabul ediyor.

"CİNSEL TERCİHİ FARKLI OLANLAR İSTENMİYOR"

"Eleman seçiminde adayın cinsiyeti sizin için bir kriter midir?"sorusuna Konya, Malatya ve Gaziantep illerindeki şirketler "olabilir"yanıtı verdi. Olabilir ağırlığı çıkan illerde cinsiyetin altpozisyonlarda önemli kriter olmadığı, ancak uzman, mühendis ve yönetselpozisyonlarda kriter olduğu dikkat çekiyor."Hayır" diyen iller, işin özelliği nedeniyle zaman zaman cinsiyettercihi yapabildiklerini belirtiyor. Medya, reklam, iletişim, finans veperakende sektörlerinde kadınlar sayıca üstünlük kazanıyor."Eleman seçiminde adayın cinsel tercihi sizin için bir kriter midir?"sorusuna ise tüm şirketler "evet" dedi.Araştırmada, "Ülkemizde şirketlerin bölge ayrımı olmaksızın farklıcinsel tercihleri olanların çalışmasına çok büyük ölçüde kapalı olduğugörülüyor. Tekstil-konfeksiyon-moda, medya-reklam-iletişim,turizm-eğlence; farklı cinsel tercihlere açık sektörler olarak öneçıkıyor" denildi.

"TÜRBAN DA DEKOLTE KIYAFET DE YASAK"

Araştırmaya göre, "eleman seçiminde adayın kıyafet/görünüş tercihisizin için bir kriter midir?" sorusu İstanbul, İzmir ve Ankara’da"evet", Manisa, Kocaeli, Tekirdağ, Antalya, Konya, Malatya, Gaziantepve Diyarbakır’da "olabilir" şeklinde yanıtlandı. Araştırmada şubulgulara yer verildi:"Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de şirketlerde kıyafet konusundakatı uygulamalar ağırlık kazanıyor. Bu illerde türban, her türlü sakal,uzun saç, dekolte kıyafetler yasaklar grubunda yer alıyor. Bu yasaklar,kıyafet yönetmeliklerinde yer alıyor. Olabilir diyen illerde, özellikleüst düzey ve yönetici pozisyonları dışında daha serbest bakılıyor.Kıyafet ve görünüş konusunda finans en katı kuralların olduğusektör. Çokuluslu şirketler, holdingler, perakende, üretim sektörü bukonuda daha katı görülüyor. Medya, reklam, iletişim ve bilişim isekıyafet esnekliği olan sektörler olarak öne çıkıyor."