1. HABERLER

  2. TEKNOLOJİ

  3. İnternet web ihbar hattı nasıl çalışır?
İnternet web ihbar hattı nasıl çalışır?

İnternet web ihbar hattı nasıl çalışır?

DİYARİNSESİ.ORG ÖZEL HABER - Günümüzde internet kullanımı neredeyse hayatın bir parçası olmaya başladı.

A+A-

 Evde, iş yerinde, sokakta, parkta her yerde artık erişimin çok kolay olduğu internet, çağın en önemli iletişim aracı haline geldi.

Son çıkan 5651 sayılı yasa ile birlikte girilen internet sitesinin size, topluma, çocuklarınıza ya da başka bir şekilde zararlı olabilceğine inandığınız her şeyi, ihbar ederek kapatılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına bağlı olarak, İnternet Bilgi İhbar Merkezi birimine yapılaacak ihbarlar için 

adresine girilerek kolaylıla yapılabiliyor.

Girdiğiniz internet sitesinde ya da size gönderilen herhangi bir mailde, veya facebook, twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde görüdüğünüz her şeyi bu site üzerinden ihbar ederek kapatılmasını ve gerektiği hallerde ceza almasını sağlayabilirsiniz.


5651 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan;
         İntihara Yönlendirme,
         Çocukların Cinsel İstismarı,
         Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma,
         Sağlık için Tehlikeli Madde Temini,
         Müstehcenlik,
         Fuhuş,
         Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
         Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
ile ilgili yeterli şüpheye sahip olduğunu düşündüğünüz içeriği, aşağıda yer alan ilgili alandan seçim yaparak ihbar edebilirsiniz.

 

5651 SAYILI YASANIN BELİRTİLEN 8.MADDESİ

MADDE 8/A- (Ek: 27/3/2015-6639/29 md.)
(1) Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin
önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından internet ortamında yer
alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkanlık tarafından
derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi
kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.
(2) Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim,
kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar.
(3) Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili
olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe
erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda,
internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
(4) Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından,
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve
erişim sağlayıcılar tarafından hâkim kararı üzerine adli mercilere verilir. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim
sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç bin günden on bin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(5) Bu madde uyarınca verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine
getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari
para cezası verilir.

 

HABERE YORUM KAT

İlgili Haberler