1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. İlk teravih ve ilk sahur bugün
İlk teravih ve ilk sahur bugün

İlk teravih ve ilk sahur bugün

Rahmet iklimi Ramazan'ın heyecanı tüm İslam dünyasını sardı. Bu gece ilk teravih namazı kılınacak. Ardından sahura kalkılacak. Müslümanlar, 'On Bir Ayın Sultanı'yla sabır ve bağışlanma mevsimine girecek.

A+A-
İslam aleminin kutsal ayı, 11 ayın sultanı Ramazan, bugün kılınacak ilk teravih namazının ertesi günü başlayacak. Sahura kalkacak vatandaşlar 9 Temmuz'u oruçlu geçirecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan ayı, 9 Temmuz Salı günü başlıyor.
 
İlk teravih namazı bugün kılınacak. Sahura kalkacak vatandaşlar yarını oruçlu geçirecek. İlk iftar Ankara'da 20.12, İstanbul'da 20.30, İzmir'de ise 20.32'de yapılacak. Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlanmasından dolayı en kutsal ay olarak da kabul edilen Ramazan'da Müslümanlar oruç tutmak için bu gece sahura kalkacak ve günü oruçlu geçirecek. Müslümanlar için bin aydan hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında orucu en erken Hakkârililer, en geç de Çanakkaleliler açacak. Buna göre iftar Hakkâri'de 19.23'te, Çanakkale'de 20.39'da yapılacak.
 
30 AĞUSTOS BAYRAM
 
Ramazan'ın ilk günü imsak vakti Ankara'da 03.56, İstanbul'da 04.06, İzmir'de ise 04.26 olacak. İftar Ankara'da 20.12, İstanbul'da 20.30, İzmir'de ise 20.32'de yapılacak. İlk gün Ankaralılar 16 saat 16 dakika, İstanbullular 16 saat 24 dakika, İzmirliler de 16 saat 6 dakika oruç tutacak. İlk teravih namazı için ezan Ankara'da 21.48'de, İstanbul'da 22.09'da, İzmir'de ise 22.04'te okunacak. Kadir gecesi 26 Ağustos'a denk gelen Ramazan ayında 29 Ağustos Pazartesi son oruç tutulacak. 30 Ağustos Salı günü ise Ramazan Bayramı başlayacak. Yatsı namazından sonra kılınan Teravih Namazı Nedir, Teravih Namazı Farz mı, Nasıl Kılınır? Kaç Rekattir? Vakti Ne Zamandır?
 
Mübarek Ramazan Ayı olan 11 Ayın Sulatı'nın gelmesiyle birlikte iftarlardan sonra camiler yine her zamankinden daha çok dolup taşacak. yatsı namazından sonra kılınan Teravih Namazı Nedir, Teravih Namazı Farz mı, Nasıl Kılınır? Kaç Rekattir? Vakti Ne Zamandır?
 
Terâvih Namazı
 
Teravih, Ramazan ayı boyunca her gece kılınan bir namazdır. Kadın-erkek herkes için sünnet-i müekkededir ve İslâm'ın şeâirindendir.
 
Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.
 
Teravih Namazını Cemaatle Kılmanın Hükmü Nedir?
 
Teravih namazını cemaatla kılmak sünnet-i kifâyedir. Bir memlekette yahut bir mahallede oturan insanların bir kısmı teravihi mescidlerde cemaatle kılarlarsa teravihi cemaatla kılma sünneti yerine getirilmiş olur. Bu durumda başkaları için teravihi tek başına kılmak câiz olur. Ne var ki teravih namazı uzun olduğundan tek başına kılanda, yanılma veya ihmal durumu olabilir. Hiç olmazsa evlerde ev halkıyla cemaat olup birlikte kılınırsa, böyle bir mahzur da ortadan kalkmış olur.
 
Teravihi cemaatla kılmanın sünnet olması, Peygamberimizin fi'li ile sabittir. Resûlüllah Efendimiz, Ramazan'ın 23, 25 ve 27. geceleri mescide çıkarak Sahâbe-i Kirâm'a teravih kıldırmıştır. Her gece kıldırmamasının sebebi ise, teravihi cemaatle kılmanın vâcib olduğu sanılmaması içindir.
 
Terâvih Namazı Kaç Rek'attır?
 
Teravih namazının 20 rek'at olduğu Sahabenin icma'ı ile sâbittir. Peygamber Efendimiz teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır.
 
20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O zaman Sahâbeden buna muhalefet eden hiç kimse çıkmamış, bir nevi icma' hâsıl olmuştur. Zamanımıza kadar da bu şekilde kılınmaya devam edilmiştir.
 
Vakti:
 
Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihten sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır.
 
Bu sebeble teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir.
 
Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına (münferiden) kazâ edilmez.
 
Nasıl Kılınır?
 
* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.
 
Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.
 
Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.
 
Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.
 
* Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır. Bu sebeble 4 rek'at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır. Bu süre içinde istiyen kendi kendine bir şeyler okur. Yahut tefekkür eder. Yahut da tesbihte bulunur. Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir. Memleketimizde ise, ekseriya müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar.
 
* Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat'dan sonra salâvatlar da okunur. Bu, sünnet-i müekkededir. Hattâ bâzı müctehidlere göre farzdır. Cemaat usansa bile, imam bunları terkedemez. Ayrıca 3. rek'atın başında da Fâtiha'dan önce yine Sübhâneke okunur.
 
* Teravihi hatim ile kılmak da sünnettir.
 
Cemaate ağır gelmesi sebebiyle hatimle kılmak sünneti terkedilmez. Bir beldenin bir camiinde bu sünnet mutlaka yerine getirilmelidir.
 
* Yatsının farzını tek başına kılan kimse teravihi cemaatle kılabilir. Ancak yatsının farzı cemaatle kılınmadan teravihin cemaatle kılınması caiz olmaz.
 
* Cemaatin memnun olması için imamın kırâet ve rükünleri sür'atle yapması mekruhtur. Mes'ûliyet duygusu taşıyan bir imam, çabuk kıldırayım diye kırâeti anlaşılmaz hâle getirmekten, ta'dîl-i erkânı terkten, tesbih sayılarını üçten az yapmaktan kaçınır.
 
* Hatimle namaz kıldıran imam, hatmi Ramazan-ı şerîf'in 27. gecesi tamamlamalıdır. Hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, tek sûre ve karışık âyetler okumaktan daha faziletlidir. Böylece rek'at sayısı da daha kolay bilinir.
 
* Bir özür olmaksızın teravihi oturarak kılmak câiz ise de, fazilet ve sevabını azaltır.
 
İmam kendisinde özür olsun olmasın teravihi oturarak kıldırabilir. Cemaat ise ayakta kılarlar. Ancak ayrılık olmasın diye cemaatın da oturarak kılmaları müstehab olur.
 
* Teravihi ve vitri başka başka imamlarla kılmak câizdir.
 
* Uyku iyice bastırmış halde teravih kılmak mekruhtur.
 
* Vitir ile teravih arasında biraz oturmak da müstehabdır.
 
* Teravihi cemaatle kılan, vitri de cemaatle kılacağı gibi, yalnız başına da kılabilir.
 
* Teravih namazının her iki rek'atında teravih namazına niyet etmek gerekmez. Çünkü 20 rek'attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir. Bunun için namaza başlarken yapılan niyet kâfidir.
KAYNAK:dinihaberler.org

HABERE YORUM KAT