1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. İl Özel İdaresi'ne Sözleşmeli Eleman Alınacak
İl Özel İdaresi'ne Sözleşmeli Eleman Alınacak

İl Özel İdaresi'ne Sözleşmeli Eleman Alınacak

Diyarbakır İl özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

A+A-

Diyarbakır İl özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

25.09.2008 (Son Başvuru Tarihi: 24.09.2008)

DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞI'NDEN

5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara 3 adet personel alınacaktır.

Sınıfı Unvam Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu

G. İ. H. Şehir Plancısı 8 1 E/K Lisans

G. İ. H. Arkeolog 8 1 E/K Lisans

G. İ. H. Sanat Tarihçisi 8 1 E/K Lisans

ADAYLARADA ARANACAK KOŞULLAR

1- Türk Vatandaşı olmak,

2-18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırtarını açığa vurma suçlarında dolayı hükümlü bulunmamak,

6- 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanuna aykın fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,

7- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

8- Akıl hastalığı veya görevlerini yapmaianna engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

10- KPSSP3 2006 veya 2008 sınavlarına girmiş ve 70 ve üzeri puan almış olmak,

11 - Müracaat edilecek unvanlara ait Üniversitelerin ilgili bölümünün lisans mezunu olmak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- KPSS Sonuç Belgesinin asli veya noter tasdikli sureti,

2- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Vatandaşlık no'su olan),

3- Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

4- Son 3 ay içersinde çekilmiş I adet vesikalık fotoğraf,

SINAV SONUNDA BAŞARİLİ OLAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil betgesi,

2- Sağlık Raporu

3- Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,

BAŞVURU SÜRESİ ve YERİ: Başvurular 24.09.2008 Çarşamba günü saat: 16.00'da sona erecektir. Başvurular Elazığ Yolu 3. Km. 2. Sanayi Sitesi Karşışj Ssyrantepe Diyarbakır adresinde bulunan İl özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binasında İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve Internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ ve SAATİ Sınav 25.09.2008 Perşembe günü saat 10.00'da Hindibaba Sokak özel İdare Işhanı 21100 DİYARBAKIR adresindeki İl özel İdaresine ait binada bulunan Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

SINAVIN SEKLİ ve DEĞERLENDİRME: Yarışma Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda KPSS puan durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış vs tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığını da göz önüne alarak not verir.

NOT: Sınav sonunda başarılı olan adayların getirmeleri gereken belgelerde adaylarda aranacak koşullara aykın belge bulunması ve gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunduklarının tespiti halinde sınavı kazanmış olsalar dahi kendileriyle sözleşme imzalanmayıp, haklarında gerekli yasal takibat başlatılacaktır.