1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir
Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir

Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir

Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü, yürürlükten kaldırılan Teşvik Yasası sonrasında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi hakkında Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları Konulu konferans düzenledi. SGK Diyarbakır İl Müdürü,

A+A-

Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü,31.12.2012 tarihinde yürürlükten kaldırılan Teşvik Yasası sonrasında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi hakkında Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans düzenledi. Diyarbakır SGK İl Müdürü Mehmet Delil, düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar dedi.
Konuşmasına Sosyal Güvenlik Kavramının tanımı ile başlayan Delil, "Bir mesleki veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı kesintiye uğramış kimselerin başkalarının yardımına ihtiyaç kalmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak tanımlanan sosyal güvenlik kavramı; Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre ise 'Toplumun kendi üyelerine bir takım kamusal tedbirlerle, hastalık, hamilelik, iş kazası, işsizlik, yaşlılık ve ölümden kaynaklanan tamamen veya esaslı bir şekilde kazanç kaybının neden olacağı ekonomik ve sosyal zorluklara karşı sağladığı koruma, tıbbi bakım tedariki ve çocuklu ailelerin desteklenmesidir' " dedi.

Ülkemizdeki sosyal güvenliğin genel yapısı sosyal devlet anlayışıyla birlikte sigortacılık esaslarına dayandığını ifade eden Delil, sigortalılara verilecek sigorta yardımlarının hangi hallerde ve miktarda verileceği önceden belirlendiğini belirtti. Sosyal güvenlik sisteminin, sosyal devletin gereği, özel sigortacılıktan farklı olarak birebir fayda/maliyet dengesi gözetilmeden oluşturduğunu açıklayan Delil, bu durumun sosyo-ekonomik ve demografik değişimlerin neden olduğu tüm risklerin sistem tarafından taşınmasına neden olacağını söyledi.

Delil, SGK'nun görevlerini ise şöyle sıraladı:

-Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

-Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.

- Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.

-Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

-Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmaktır.

Delil, sosyal güvenlik sisteminin iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını kapsayan kısa vadeli sigorta kolları ile malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta kollarını kapsayan uzun vadeli sigorta kollarından kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalıların ve hak sahiplerin haklarını ise şöyle sıraladı:

- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,

- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,

- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması,

- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

- Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği,

- Analık sigortası kapsamında emzirme ödeneği,

- Cenaze Ödeneği,

- Askerlik ve doğum borçlanması hakları verilmektedir.

Genel sağlık sigortası kapsamında ise;
-Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere finansmanı sağlanan tıbbî ürün ve hizmetlerinin verilmesi,

-Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlanması,

-Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirilmesi hizmetleri verilmektedir.

 

(Osman İçli-İLKHA)

HABERE YORUM KAT