1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. HDP seçim beyannamesini açıkladı
HDP seçim beyannamesini açıkladı

HDP seçim beyannamesini açıkladı

Halkların Demokratik Partisi 7 Haziran için seçim bildirgesini açıkladı.

A+A-
Buna göre HDP'nin iktidar olması halinde 1.800 TL asgari ücret, kiracıya 250 TL destek, gençlere ücretsiz toplu taşıma, taşeronluğun kaldırılması, koruculuğun kaldırılması, vicdani ret hakkının tanınması, yerel yönetimlere demokratik özerklik, ücretsiz ve sansürsüz internet olacak. Kadın haklarının ön planda tutulduğu 12 başlıktan oluşan bildirgede, Kadın Bakanlığı kurulacak ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlar için resmi tatil olacak.
 
HDP'nin merakla beklenen seçim beyannamesi açıklandı. 50 sayfalık 12 başlıktan oluşan seçim beyannamesi İstanbul'da eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tarafından açıklandı. Beyannamenin ilk kısmının sunumunu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ yaptı. Yüksekdağ, "Büyük insanlık çağrısı" ile başladığı açıklamasında, "Biz'ler, içinde bulunduğumuz karanlık günlerin hep birlikte, dayanışma içinde aşılacağına inananlarız. Biz'ler herkesin özgürlüğü için mücadele eden insanlarız. Biz'ler, birbirleri için kaygılanan, birbirlerinin haklarına sahip çıkanlarız. Biz'ler bir araya getiren, insana, hayvana, doğaya olan tutkulu aşkımızdır. Bizler, zulmün, baskının karşısında insanlığı savunarak barış adına dikilecek olanlarız. Bizler sırt sırta, kol kola, omuz omuza vermiş, Büyük İnsanlık çağrısını dile getirenleriz" dedi. 
 
'Biz'ler kadınız'
 
İlk başlık olan "Biz'ler kadınız" bölümünü sunan Yüksekdağ, şunları kaydetti: "BİZ'LER ev içi emeği sosyal güvenlik içine alacak, sosyal destek paketlerini adalet ve eşitlik ilkesine göre düzenleyeceğiz. Tüm mahallelerde 7/24, anadilinde, ücretsiz hizmet verecek kreşler açacağız. Yaşlı bakım kurumları, engelli iyileştirme merkezlerini hayata geçireceğiz. Dünyanın bütün kirli çamaşırlarını, bütün kirli bulaşıklarını bizim yıkamadığımız, bütün dünyayı kendi emeğimizle doyurmak zorunda kalmadığımız, özgürleştiğimiz bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Kadınların özgün ve özerk örgütlenmesi açısından hayati önemde olan meclis tarzı örgütlenme modeli ile kadınların yerelde ve yerinden söz ve karar süreçlerine doğrudan ve etkin katılmasıyla toplumun ve siyasetin demokratikleşmesi yönünde ilerliyoruz. BİZ'LER, yeni Anayasa'nın kadın eksenli olmasını savunuyoruz. BİZ'LER, 8 Mart'ı resmi tatil ilan edeceğiz.
 
'Biz'ler genciz'
 
HDP'nin seçim beyannamesinin 12 başlığından birisi olan "Biz'ler genciz" başlığının sunumunu HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş yaptı. Demirtaş, "Gençlik Bakanlığı kuracağız" dedi. "Biz'ler genciz" başlığının ayrıntıları şöyle: "Gençlik politikalarının, 'gençlik meclisleri' tarafından belirlenmesini savunuyoruz. Bütçesinin ağırlıklı olarak spor harcamalarına ayrıldığı, gençliğin sporla özdeşleştirildiği ve böylelikle apolitize edilmeye çalışıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine doğrudan gençlerin ihtiyaçları için çalışacak bir "Gençlik Bakanlığı" kuracağız.
 
BİZ'LER, tüm gençlik kesimlerinin, eğitim, sağlık, beslenme, barınma, ulaşım, spor, sosyal ve kültürel gelişim ihtiyaçlarının nitelikli ve parasız olarak karşılanmasını bir "gençlik hakkı" olarak görüyoruz. Oy verme ve siyasete katılma yaşını 16'ya, seçilme yaşını 18'e indireceğiz. Özerk ve demokratik üniversiteyi BİZ'LER gerçekleştirecek, cinsiyet eşitlikçi, engelsiz kampüsleri BİZ'LER kuracağız. BİZ'LER YÖK'ü kaldıracağız, yerine üniversiteler arası sadece ilişki ve bilgi akışını sağlayacak bir Koordinasyon Kurulu oluşturacağız. BİZ'LER, vicdani ret hakkını tanıyacağız.
 
'Biz'ler gökkuşağıyız'
 
HDP'nin seçim beyannamesinde "Biz'ler gökkuşağıyız" başlıklı 3'üncü bölümünü açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, "Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve baskıyı ortadan kaldıracak olan Biz'leriz" dedi. Bununla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve baskıyı ortadan kaldıracak olan Biz'leriz. LGBTİ'lerin eşit, onurlu, insanca yaşam sürdürebilmelerini sağlayacağız. LGBTİ'lerin tanınma sorununu ortadan kaldıracak, eşit yurttaşlığı anayasal güvence altına alacak adımları atacağız. Eğitim, sağlık, istihdam, barınma gibi alanlar başta olmak üzere tüm yasal mevzuatı LGBTİ'lerin eşit yurttaşlar olduğu kabulü ve ayrımcılığa karşı korunması ilkesiyle kapsamlı biçimde düzenleyerek sosyal eşitsizlikleri giderecek, bu yönlü sosyal politikaları hayata geçireceğiz.
 
'Biz'ler çocuğuz'
 
HDP'nin seçim beyannamesindeki "Biz'ler çocuğuz" başlıklı 4'üncü bölümünü açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Mutlu çocuklar ülkesini kurabilmek için "oyunlarını al da gel" diyoruz. Dayakla, soğukla, açlıkla, yoksunlukla büyüyen çocukların tuttuğu gelecek aynasında görünen zifiri karanlıktır. Biz'ler, yerellerde belediyelere bağlı olarak "Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Komisyonları" kuracak, çocuk temelli alanlara yeterli kaynak ayrılmasını şart koşacağız. Çocuklarla ilgili yasaların ve tüm yasalardaki çocukları etkileyen maddelerin gözden geçirilip çocuk haklarına uyumlu hale getirilmesini sağlayacağız. Çocuk işçiliğine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız sokaklarda yaşamak ve çalışmak zorunda kalmayacak. Biz'ler çocuğa yönelik şiddete ağır cezalar getirilmesi için buradayız.  Çocuk cezaevlerini kapatacağız. Suça itilmiş çocuklar için 'Çocuk Eğitim ve Destek Merkezleri' kuracağız."
 
Biz'ler demokrasiye inananlarız
 
"Biz'ler demokrasiye inananlarız" başlığını HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ açıkladı. İşte bu başlıkta sunulanların özeti: "Askerî-sivil bürokratik her türlü vesayete, otoriter, katı merkeziyetçi yapılanmalara, anti-demokratik yasalara karşı demokratik reform sürecini başlatacağız. Biz'ler Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli yapısına uygun, insanlık esaslı yeni bir Anayasayı hep birlikte yapacağız.
 
Vali dahil yerel yöneticiler seçimle işbaşına gelecek. Parlamenter sistemi demokratikleştireceğiz ve Eş Genel Başkanlık sistemi uygulayan partilerin iktidara gelmesi halinde, Eş Başbakanlık Sistemini hayata geçireceğiz. Gösteri, yürüyüş, ifade ve örgütlenme hakkı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engeller ve baskıcı yasalar kaldırılacak. 12 Eylül darbesinin ürünü olan Milli Güvenlik Kurulu, özel yetkilerle donatılmış mahkemeler, JİTEM, kontrgerilla vb. tüm uygulamalara son verilecek. Biz'lerin anayasasında başkanlık sistemi asla olmayacaktır.
 
BİZ'LER Siyasi Partiler Yasası'nı demokratikleştirecek, parti üyelerinin kararlara doğrudan katılabildiği düzenlemeleri getireceğiz. Seçim barajını kaldıracağız. Kürt sorunu ve Türkiye'nin temel demokrasi sorunlarının çözümü adına başlayan sürecin bir aşaması olarak açıklanan Dolmabahçe Mutabakatı'ndaki "10 Madde"yi, çözümün ilkesel çerçevesi olarak kabul ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun, silahsız çözüm ve demokratik siyaseti savunacağız."
 
'Biz'ler insan hakları savunucularıyız'
 
"Biz'ler insan hakları savunucularıyız" başlıklı bölümün ayrıntıları şöyle: "Adaletin hızlı, tarafsız, bağımsız, kamu vicdanını ve bireyleri tatmin edecek düzeyde gerçekleşmesi için adalet sistemini yeniden düzenleyeceğiz. Adalet bakanlığının HSYK üzerindeki vesayetine son vereceğiz. İddia ve savunma makamları yargı sistemi içinde eşit hale getirilecek. Savcılık ve savcıların çalışma büroları adliye binaları dışında ayrı bir kamu binasında oluşturulacaktır. Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacaktır. Adli kolluk teşkilatı soruşturma sırasında avukatlara da hizmet sunacaktır.
 
Ev, işyeri ve üst aramalarında, gözaltına alma ve tutuklamalarda keyfi uygulamalara son verilecek. Hak arama yollarını kolaylaştırmak için zorunlu harç uygulaması yoksullar lehine kaldırılacaktır. Anadilinde ücretsiz yargı hizmeti sağlanacaktır. Cezaevlerini sivil denetime Biz'ler açacağız. Hasta tutsakların derhal serbest bırakılmasını sağlayacağız. Biz'ler herkesi tarihle yüzleşmeye çağırıyoruz. Geri dönüşü Biz'ler başlatacağız. Koruculuk sistemi kaldırılacak. Korucuların başka alanlarda istihdamı sağlanacak, özlük hakları korunacak. İletişim ve bilişim özgürlüğünden taviz vermeyeceğiz."
 
'Biz'ler her kimlikteniz'
 
"Biz'ler her kimlikteniz" başlığını açıkladı. Başlıktan ayrıntılar şöyle: "Zorunlu din dersi uygulamasına son vereceğiz. Din dersleri seçimlik ve isteğe bağlı olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılarak, devletin din ve inanç alanından elini çekmesi sağlanacak. Başta Cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekânları "ibadethane" olarak tanınacak. İbadet mekânlarının tamamına kamusal destek eşitlik ilkesi çerçevesinde sunulacak. Bu konuda yerel yönetimlere yetki ve görev verilecek. Tarihte halklara yapılan soykırım ve katliamlar karşısında, halklardan devlet adına özür dilenecek. Devlet tarafından el konulmuş vakıf malları iade edilecek, devletin tasarrufundan doğan maddi zararlar tazmin edilecek."
 
'Biz'ler özgür dünyayı savunanlarız'
 
"Biz'ler özgür dünyayı savunanlarız" başlıklı bölümün ayrıntıları şöyle: "Ortadoğu'da halklar arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesini sağlayacağız. Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi, halkların kardeşliğine ve eşitliğine dayalı bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcayacağız. İsrail hükümetlerinin katliamcı, işgalci politikalarına karşı duracağız. Filistin'in işgaline son verilmesi ve Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için her türlü desteği vereceğiz. Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının Ada'nın bölünmüşlüğüne son vermek için ortaya koydukları çözüm önerilerini ve çabalarını destekleyeceğiz. Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargoyu kaldıracak, Ermeni halkıyla dostluk köprülerini kuracağız. Avrupa Birliği ile müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde ele alacağız.
 
'Biz'ler doğanın koruyucusuyuz'
 
Başlığın detayları şöyle: "Biz'ler, kırda, kentte, doğa ve yaşam haklarını koruma mücadelesi veren herkesin taleplerini hayata geçireceğiz. Nükleer enerji yatırımlarını durduracağız. HES, termik, nükleer vb. enerji projelerine, ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahribatına Biz'ler son vereceğiz. Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, yerinde üretilmesini sağlayacağız. Yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz.  Kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projelerine karşı yerinde dönüşüm projelerini destekleyeceğiz. Ortak yaşam alanlarının gaspını, su, atıksu ve katı atık gibi çevresel hizmetlerin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasını önleyeceğiz."
 
'Biz'ler güvenceli yaşam ekonomisini kuracak olanlarız'
 
"Biz'ler güvenceli yaşam ekonomisini kuracak olanlarız" başlığının ayrıntıları: "Temel Güvence Paketi" ile her eve ayda 10 metreküp su, ayda 180 kw/h elektrik ücretsiz verilecek, ısınma desteği sağlanacak. Mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği vereceğiz. 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Kamusal toplu taşıma ülke genelinde kar amacı gütmeyecek şekilde yaygın bir hizmet olarak sağlanacaktır. İşsizlik Fonu amacına uygun olarak kullanılacaktır. Asgari ücret ilk etapta net 1,800 TL'ye çıkarılacak.
 
Kredi kartı borçlarını borçlular lehine yapılandıracağız. Kredi kartı faiz oranlarını düşüreceğiz. Biz'ler savunma ve güvenlik harcamalarını azaltacak, halkın denetimine açacağız. Örtülü ödeneği tamamen kaldıracağız. Tarım işçilerinin tamamını iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alacağız. Gıda üretimi, işlemesi ve ithalinde, genetik olarak değiştirilmiş unsurları (GDO) yasaklayacağız. 2B orman arazilerinin ranta açılma sürecine son verilecek, 2B orman arazilerinin geçimlik tarım amaçlı kullanılması temin edilecek."
 
'Biz'ler işçiyiz, emekçiyiz'
 
"Biz'ler işçiyiz, emekçiyiz" başlığının ayrıntıları da şöyle: "Taşeronluk sistemini kademeli olarak ortadan kaldıracağız. İlk etapta kamuda taşeron çalışanlar kadrolu çalışan haline getirilecek.
 
Taşeron çalışılan döneme ait kıdem tazminatları ödenecek. Özel sektörde ise asıl işveren alt işverenlerle birlikte çalışana karşı eşit ve aynı derecede sorumlu olacak. Özel istihdam bürolarını, kiralık işçi uygulamalarını ortadan kaldıracağız. Madenlerde güvenli üretim koşulları sağlanana kadar üretim durdurulacak, ücretlerin işveren tarafından ödenmesi garanti altına alınacak. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödovans uygulamasına derhal son verilecek.
 
Güvenceli iş ve güvenli çalışma ile iş cinayetlerini bitireceğiz. Kamu emekçilerine grevli toplu sözleşme hakkı verilecek; hak kayıpları telafi edilecek. Kamu hizmetlerinin tamamında kadrolu ve güvenceli istihdam politikaları uygulanacak. İstihdamı artırmak ve çalışanları korumak için resmi haftalık çalışma süresi ücret kaybına sebebiyet vermeden 35 saate düşürülecek. Mevsimlik tarım işçilerinin, örgütlenme özgürlüğü garanti altına alınacak, 'aracılık' uygulamasına son verilecek, her türlü ayrımcılığa karşı önlem alınacak. Göçmen işçilere yönelik ayrımcı ve dışlayıcı uygulamalara son verilecek."
 
'Biz'ler sosyal hakların güvencesiyiz'
 
Demirtaş'ın açıkladığı başlığın ayrıntıları şu şekilde: "Biz'ler dar gelirliyiz. Biz'le emekliyiz. Biz'ler engelliyiz. Biz'ler insanız.
 
Biz'ler "sosyal yardım değil sosyal hak" diyoruz. Bir yurttaşlık hakkı olarak sosyal yardımların GSYH'ye oranını mevcut olan yüzde 1.4'ten yüzde 3'e yükselteceğiz. Güvenli ve korunaklı sosyal konutlar üreterek, her yurttaşın barınma hakkını güvence altına alacağız. En düşük emekli maaşını 1.800 TL'ye çıkaracağız. Emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılacak, sendikal örgütlenme özgürlüğünün önü açılacak. Emeklilerden hastane katkı payı alınmayacak. Çalışan emekliden prim kesilmeyecek. Biz'ler tüm yaşlı ve engellileri sosyal güvenceye kavuşturacak, sağlık ihtiyaçlarını bedelsiz karşılayacağız.
 
Yaşlı ve engellilere bakım aylığı bağlanması için gelir şartı aramayacağız. Engelli örgütlerinden oluşacak bir konseyin önerileri doğrultusunda çalışacak "Engelleri Kaldırma Bakanlığı"nı kuracağız. Eğitim ücretsiz olacak ve her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para talep edilmeyecek. Eğitim müfredatını, ders kitaplarını tekçi, cinsiyetçi, militarist ve şoven içerikten arındıracağız. Eğitim sistemini, anadili temelinde çok dilli hale getireceğiz.
 
Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirilecek. İnsanlık onurunu zedeleyen ücretli öğretmenlik uygulaması lağvedilecek, tüm ücretli öğretmenler kadroya alınacak. Sağlık hizmetleri için prim, döner sermaye gibi kâr odaklı uygulamalara son vereceğiz. İlave ücret, katkı-katılım ve her türlü cepten ödemeleri kaldıracağız."
 
 
(Özgür Haber)

HABERE YORUM KAT