1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Hanehalkı işgücü sonuçları açıklandı
Hanehalkı işgücü sonuçları açıklandı

Hanehalkı işgücü sonuçları açıklandı

Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Kasım ayına ait Hanehalkı İşgücü İstatistikleri sonuçlarını açıkladı.

A+A-

DİYARBAKIR-  Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Kasım ayına ait Hanehalkı İşgücü İstatistikleri sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2012 yılı Eylül döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 170 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 795 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 91 bin kişi artarak 54 milyon 923 bin kişiye ulaştı.

Eylül 2012 döneminde işgücüne katılma oranıyüzde 51 oldu

2012 yılı Eylül döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 51 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 72, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına göre ise;

- Toplam işgücünün yüzde 16,8'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

- Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 70,1, kadınlar için yüzde 26,9 oldu.

- Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,6 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,9 oldu.

Tarım Dışı İstihdam 696 Bin Kişi Arttı

2012 yılı Eylül döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 723 bin kişi artarak 25 milyon 472 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısıise 696 bin kişi arttı.

Eylül 2012 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 25,5'i tarım, yüzde 18,6'sı sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 48,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payının 0,7 puan, sanayi sektörünün payının 0,4 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,2 puan azaldığı görüldü.

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

- yüzde 70,4'ü erkek nüfus.

- yüzde 57,5'i lise altıeğitimli.

- yüzde 63'ü ücretli, maaşlıveya yevmiyeli, yüzde 23,1'i kendi hesabına veya işveren, yüzde 13,9'u ise ücretsiz aile işçisi.

- yüzde 57,9'u 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalıştığı

- yüzde 3,2'sinin ek bir işi olduğu

- yüzde 2,4'ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı,

- Ücretli olarak çalışanların yüzde 86,1'i sürekli bir işte çalıştığı tespit edildi.

Yaptığı İşten Dolayı Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olmayanlar

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 puanlık azalışla yüzde 40,1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,6'dan yüzde 84,9'a yükselirken, tarım dışısektörlerde yüzde 28'den yüzde 24,7'ye düştü.

İşsizlik oranı yüzde 9,1.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin kişi artarak 2 milyon 539 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 11,3, kırsal yerlerde ise 0,3 puanlık artışla yüzde 4,8 oldu.

Bu dönemde;

- İşsizler sıklıkla (yüzde 28,5) "eş-dost" vasıtasıyla iş aramaktadır.

- İşsizlerin yüzde 87'si (2 milyon 210 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.

- Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 54,4'ü "hizmetler", yüzde 20,7'si "sanayi", yüzde 15,9'u "inşaat", yüzde 5,2'si "tarım" sektöründe çalışmış,yüzde 3,8'i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

- İşsizlerin; yüzde 26,6'sınıçalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 11,7'sini işten çıkarılanlar, yüzde 21,5'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,7'sini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9,4'ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 14'ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,2'sini ise diğer nedenler oluşturmaktadır.

İşgücü Dışında Olanların Yüzde 53,7'si Daha Önce Bir İşte Çalışmış

Eylül 2012 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 14,3'ü "tarım", yüzde 10,8'i "sanayi", yüzde 3'ü "inşaat", yüzde 21,1'i "hizmetler" sektöründe çalışmış, yüzde 50,8'i ise 8 yıldan önce işinden ayrıldığı tespit edildi.

İlgili Dönemde İşgücü Hareketleri;Eylül 2012 döneminde 2 milyon 230 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 8,8'dir. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 27,8'i 25-34 yaş grubunda olduğu belirlendi.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 18,8'i "sanayi", yüzde 36,9'u "hizmetler", yüzde 21,7'si "inşaat" sektöründe, yüzde 22,6'sı ise "tarım" sektöründe işe başladı.Mevcut işsizlerin yüzde 15,6'sını (395 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

2012 yılı Eylül döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 290 bin kişilik, işsiz sayısında ise 91 bin kişilik artış söz konusu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 50,3, istihdam oranı 0,5 puanlık artış ile yüzde 45,6, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

 

 

(Osman İçli-İLKHA)