1. HABERLER

  2. DİYARBAKIR HABERLERİ

  3. Gümrük araçları için son fırsat
Gümrük araçları için son fırsat

Gümrük araçları için son fırsat

Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü ambarlarda bulunan araçlar için ihaleye çıkıyor.

A+A-
Gümrük mevzuatı uyarınca İşletme Müdürlüğü ambarı ile faaliyet alanı dahilinde ki Gümrük Müdürlükleri ambarında bulunan 30 adet aracın 11/03/2014 tarihinde yapılacak açık artırmalı satışı yapılacağı kaydedildi.
 
Satışta olan araçların detaylı teknik bilgisi ve resimleri için http://www.tasis.gov.tr/yeni/neotas/indexa.htm adresine tıklayarak "BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" kısmından "İPEKYOLU(DİYARBAKIR)" başlığını seçerek araçlara ulaşabilirsiniz."
 
18.jpgc10-001.jpg
 
c8.jpgc19-001.jpg
b6.jpg
 
24.jpg
 
 
İHALE ŞARTNAMESİ
 
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İPEKYOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNCE
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK ARACIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ,
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE ARACA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
SATIŞ LİSTESİ
1) SATIŞI YAPAN İDARE                                                                                                               : DİYARBAKIR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     DİYARBAKIR   (Liste 2014/4 Sayfa 1)
2) SATIŞ YERİ                                                                                                                                 : Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer Salonu Büyülalp Cad.2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt
İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                                                                                                           11/03/2014 tarihi saat 09.30
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI                                     : a) Nakdi olarak güvencenin; 10.03.2014 tarih ve saat 16.00'a kadar Aliemri Cad.Elçi 2.Sok.Diyar Apt.Kat:2/3 Yenişehir/DİYARBAKIR
adresinde bulunan ve satışı yapan Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme
Müdürlüklerinde bulunan Sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü
veznesine yatırılması
: b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin,yukarıda belirtilen tarih ve saatlere
kadar "Şaşmaz Mevkii,Ergazi Tesisleri,Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner
Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                                                             :  Satışa esas bedeli 1.000 TL ve üzeri olanlar için 100 TL, 1.000 TL'nin altında olanlar için en az 50 TL
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 Gün içinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ :  İhale Bedelinin yatırılmasını izleyen 10 Gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI
HALİNDE TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Listenin14,20,21,22,23,24,28 ve 29.sırasında kayıtlı araçlar kaçak hükmünde olduklarından taksitlendirme yapılamayacak,
Devlet Malı Olan araçlar için taksitlendirme yapılabilir.Ancak vergiler hariç satış bedeli 10.000.TL üzeri olanlar için,ayrıca
% 12 tescil faizi ve vergiler peşin alınmak ve teminat almak kaydıyla
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER         :
a) Eşyanın Bulunduğu Yer :    1-Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü Oto Sundurması-DİYARBAKIR        2-Habur Tasfiye İşletme Md. Oto Sundurması-Silopi / ŞIRNAK 3-Özdemirler Yediemin Oto Parkı -Cizre / ŞIRNAK
4- Cemal Tong Yeddi Emin Otoparkı ŞIRNAK 5- Akmed Yeddiemin Oto Parkı-DİYARBAKIR 6- Nusaybin Gümrük Müd. 7-İlçe Jandarma Komutanlığı Beytüşebap/ŞIRNAK 8-İpekyolu Yeddiemin Otoparkı Nusaybin/MARDİN
b) Görülebileceği Saatler : Satış listesinin ilan tahtasına asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saatleri içerisinde İdaremizden veya ilgili Gümrük birimlerinden alacakları izin belgesi ile eşya/araç bulunduğu yerde görülebilir.
10) ÖZEL HÜKÜMLER   :
a) Şartnamenin 20-1/a-b maddesi uyarınca on güne kadar ek süre verilmesi halinde ihale bedeli üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen ve satış
 tarihinde geçerli olan oranda faiz uygulanır.
b) Eşya/araç mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin Hasar Oranı bölümünde belirtilen hususlar yalnızca "bilgi" mahiyetindedir. Alıcının eşya/aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları
gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece reddedilir.
c) Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak tahsil edilir.
d) "Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken verginin satış anında alıcı tarafından ödenmemesi halinde veya alıcının güvencesi yeterli olmadığı halde teklif vermiş olması durumunda yada alıcının şartnamenin 17'nci maddesinin 1'inci 
"
paragrafında belirtilen davranışları nedeniyle satışın ilgili adına gerçekleşmemesi halinde güvencesi döner sermayeye gelir kaydediler. Bu kişi hakkında şartnamenin 17'nci maddesinin 2. ve 6'ncı paragraf  hükümleri uygulanır. Eşya, varsa son
çekilenin verdiği teklif üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son çekilene satış yapılır. Son çekilenin de yukarıda belirtilen ödemeleri yapmaması halinde, satış iptal edilir ve güvencesi gelir kaydedilir.
e) Satış faturalarında "Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir.Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez." belirtilecektir.
f) Satış listesi muhteviyatı araçlar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili Kuruluşlardan alınması gereken belgeler alıcıya aittir.
g) Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde
sakınca bulunmamaktadır." şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
h) Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayan veya üzerine satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre aranmaksızın yapılacak
diğer satışlara katılabilir.
ı) Araç listesinde gösterilen km bilgi mahiyetinde olup, listede belirtilenden farklı çıkması halinde itiraz edilemez.
i) Satış listesinin 7,10,11,12,13,14,15,23,29 ve 30. sırasında bulunan zulalı araçlar için  alıcalardan satış sonrası zulalarının söktürüleceğine dair taahhütname alınacaktır.
j) Satış listesinin 9,10 ve 30. sırasında bulunan araçlar sağdan direksiyonlu olduğundan alıcı tarafından üzerinde tadilat yaptırılarak direksiyonu sola aldırmadığı sürece trafik tescil kuruluşlarında tescil işlemi yapılmayacaktır.
 

HABERE YORUM KAT