1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. GP lideri Uzan hakim karşısına çıktı
GP lideri Uzan hakim karşısına çıktı

GP lideri Uzan hakim karşısına çıktı

Genç Parti lideri Cem Uzan ile babası Kemal Uzan, kardeşleri Murat ve Ayşegül Uzan (Akay) bugün hakim karşına çıktı. Uzan kendini bakın nasıl savundu.

A+A-

Genç Parti (GP) Genel Baþkaný Cem Uzan ile babasý Kemal Uzan, kardeþleri Murat Hakan ve Ayþegül Uzan (Akay), amcalarý Yavuz Uzan ve Bahattin Uzan'ýn da aralarýnda bulunduðu 33 kiþi hakkýnda, "suç iþlemek için örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak", "zimmet", "nitelikli dolandýrýcýlýk" ve "devlete karþý dolandýrýcýlýk" suçlarýndan açýlan davanýn görülmesine devam edildi. Cem Uzan, "Bugün burada olmamýn nedeni siyasi linç hareketidir" dedi.Ýstanbul 8. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya sanýk Cem Cengiz Uzan, annesi Melahat Uzan baþka suçtan tutuklu olan Bahattin Uzan, ile birlikte toplam 27 sanýk katýldý. Sanýk Cem Uzan, GP Genel Baþkaný olduðunu belirterek, "4 çocuðum var. Aylýk bir gelirim yok, üzerime atýlý suçlarý kabul etmiyorum. "Nitelikli zimmet", "Nitelikli dolandýrýcýlýk", "Cürüm iþlemek için örgüt kurma" suçlamalarýnýn hiçbiri yerinde deðildir" dedi.Uzan, Ýmar Bankasý ve Ýmar Off-Shore bankalarýnda yönetici olmadýðýný anlatarak, "Ben kimseye talimat vermedim. Diðer sanýklarý tanýmýyorum. Sadece bir kýsým sanýðýn ismini duydum. 1990 yýlýnda ilk özel televizyon ve ilk radyoyu kurdum. 1994 yýlýnda Ýmar Bankasý'yla iliþkimi kestim. 1996-2002 yýllarý arasýnda yurt dýþýnda yaþadým" diye konuþtu.Uzan savunmasýnda ayrýca "Daha sonra GP'yi kurarak seçimlerde yüzde 7,5 oranýnda oy alarak en çok oy alan beþinci parti olduk. 2003 yýlýnda yükseliþimiz devam etti. Bugün burada olmamýn nedeni siyasi linç hareketidir. Suçlamalarý kabul etmiyorum. Beraatýmý talep ediyorum" görüþlerine yer verdi.Diðer sanýklarda üzerine atýlý suçlamalarý kabul etmedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruþmayý erteledi. Adliye çýkýþýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlamayan Cem Uzan, aracýna binerek, korumalarý eþliðinde adliyeden ayrýldý.

(haber7)