1. HABERLER

  2. GÜNCEL YAŞAM

  3. Görevden uzaklaştırılan memurlar dikkat!
Görevden uzaklaştırılan memurlar dikkat!

Görevden uzaklaştırılan memurlar dikkat!

Görevden uzaklaştırılan memurlar kamu konutlarını boşaltmak zorunda mı? İşte cevabı...

A+A-

15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından görevden uzaklaştırılan memurlar ile ilgili birçok soru gündemde. Kamu kurumlarında oturan ve görevden uzaklaştırılan memurlar bu konutları boşaltmak zorunda mı?

Kamu konutlarında (lojman) oturanlar, görev unvanlarında değişiklik olması veya konutta oturma sürelerini doldurmaları ya da özel düzenlemeler gereği bazı durumların gerçekleşmesi gibi hallerde lojmanı belli bir süre içinde boşaltmak zorunda.

Normal şartlarda lojmanın boşaltılması 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa göre;

-Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir. Bu konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren 2 ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar.

-Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi beş yıldır. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.  Bu konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren 15 gün veya yararlanacak başka biri olmaması nedeniyle oturmaya devam etmesine izin verilmiş ise çıkması için idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 2 ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar.

-Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren 2 ay içinde konutu boşaltırlar.

-Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarına sahip olmadığı anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren 2 ay içinde konutu boşaltırlar.

-Staj, kurs, tedavi maksadıyla ayrılanlardan kurum veya kuruluşlarıyla ilişiği kesilmeyenlerin aileleri normal oturma süresini tamamlayıncaya kadar konuttan çıkarılmazlar.

-Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı görevine atananların ailesini beraberinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevinin bu görevi sona erinceye kadar konuttan çıkarılmazlar.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE LOJMANIN BOŞALTILMASI 

Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabiliyor.

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlar, bu süre içinde aylıklarının üçte ikisini alırken 657 sayılı Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya da devam ediyor.

Bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca görevden uzaklaştırılmış olanların, oturmakta oldukları kamu konutlarını, görevden uzaklaştırıldıkları gerekçesiyle boşatmaları zorunluluğu bulunmuyor.

OHAL KAPSAMINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN DURUMU 

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen kalkışma ve terör olayları nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 667 sayılı KHK (ve bu KHK’da değişiklikler de yapan 668 sayılı KHK), bu düzenleme kapsamında görevden uzaklaştırılan veya görevlerine son verilen kamu görevlilerinin oturmakta oldukları lojmanları boşatmaları konusunda özel hükümler getirmiştir.

-667 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesi (668 sayılı KHK ile değişik), haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan veya görevlerine son verilen yargı mensupları ile bu meslekten sayılanların, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilmelerine hükmetmiştir.

-667 sayılı KHK’nın 4 üncü maddesinde ise, görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin (yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlar hariç)  bu KHK kapsamında görevlerine son verilmesi durumunda, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, görevden uzaklaştırılarak haklarında 667 sayılı KHK kapsamında işlem yürütülen;

*Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanların, oturdukları kamu konutlarını veya vakıf lojmanlarını görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasından itibaren 15 gün içinde tahliye etmeleri gerektiğini,

*Diğer kamu görevlilerinin ise oturmakta oldukları lojmanı görevden uzaklaştırma tedbiri nedeniyle boşaltmalarının gerekmediğini söyleyebiliriz.

(Memur Haber)

HABERE YORUM KAT