1. HABERLER

  2. TV - DİZİ - MAGAZİN

  3. Esenlerde Murat Kekilli Ruzgari
Esenlerde Murat Kekilli Ruzgari

Esenlerde Murat Kekilli Ruzgari

Geleneksel Esenler’de Yaşayan Anadolu Kültür ve Folklor Festivali’nin ikinci gününde sahne alan Murat Kekilli, sevenlerine unutamayacakları bir akşam yaşattı

A+A-

4. Geleneksel Esenler’de Yaþayan Anadolu Kültür ve Folklor Festivali’nin ikinci gününde sahne alan Murat Kekilli, sevenlerine unutamayacaklarý bir akþam yaþattý. Binlerce hayraný, þarkýlarýnda Kekilli’ye eþlik etti.

            Geçtiðimiz Cuma günü baþlayan 4. Geleneksel Esenler’de Yaþayan Anadolu Kültür ve Folklor Festivali bütün hýzýyla devam ediyor. Ýlk gün akþamýnda Malatya, Sinop ve Samsun yöresine ait derneklerin etkinliklerinin ardýndan sahne alan Ayna Grubu Esenlerli gençlere büyük bir coþku yaþattý. Mahalli derneklerin standlarý gün boyu büyük bir canlýlýða þahit oldu. Standlarýnda yörelerine ait yiyecek ve giyecekler ile birlikte folklorik zenginlerini davetlilere sunan mahalli dernek yöneticileri karþýlýklý ziyaretlerle de dostluk ve arkadaþlýklarýný geliþtirdiler. 

Cumartesi günü akþamý sýrasýyla Yozgat, Batman, Bitlis, Rumeli, Kayseri, Ordu, Erzurum, Giresun ve Sivas dernekleri, programlarýný icra ettiler. Ordulular Derneði’nin programýnda 5 yaþýndaki Ege Tuncel’in Ýstiklal Marþý’nýn 10 kýtasýný ezbere okumasý büyük bir alkýþ aldý. Giresun Dernekleri Federasyonu (Girdef) Genel Baþkaný Sýtký Ada, Esenler Belediye Baþkaný Mehmet Öcalan’a üzerinde ‘Mehmet Öcalan’ yazan Giresun Spor’un 28 numaralý yeþil-beyaz formasýný hediye etti.