1. HABERLER

  2. GÜNCEL YAŞAM

  3. Esenler Bahar Şenligine büyük ilgi
Esenler Bahar Şenligine büyük ilgi

Esenler Bahar Şenligine büyük ilgi

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bahar Şenliği, eğlenceli aktiviteleriyle devam ediyor. Tırtıl çadırında diş taraması yaptıran çocuklar dışarıda trambolinden, mini trene, rodeoya kadar değişik oyun gruplarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

A+A-

Esenler Belediyesi tarafýndan düzenlenen 2. Bahar Þenliði, eðlenceli aktiviteleriyle devam ediyor. Týrtýl çadýrýnda diþ taramasý yaptýran çocuklar dýþarýda trambolinden, mini trene, rodeoya kadar deðiþik oyun gruplarýyla eðlenceli vakit geçiriyor.

Uzun ve yorucu bir eðitim-öðretim yýlý ardýndan öðrencilere dinlenebilecekleri ve eðlenebilecekleri bir ortam hazýrlamak, bunlarý saðlarken de bazý eðitici ve öðretici  etkinlikler sunmak adýna bu sene ikincisi düzenlen 2. Bahar Þenliði tüm hýzýyla devam ediyor. Her gün þenlik alanýný dolduran yüzlerce çocuk özgürce oynamanýn tadýný çýkartýyor.

2. Bahar Þenliði’nin ikinci gününde gösterini sürdüren Moðolistan Devlet Sirki’ne çocuklar yoðun ilgi gösterdi. Moðol Sirki’nin birbirinden güzel gösterilerini izlemek isteyen çocuklar, þenlik alanýna kurulan devasa çadýrý tamamen doldurdu. Birbirinden ilginç ve güzel gösterilerle çocuklarý büyüleyen sirk ekibi kendilerine gösterilen ilgiden memnun görünürken, hayatlarýnda ilk defa bir sirk gösterisini canlý olarak seyretme imkaný bulan çocuklarsa, “Bize bu imkaný sunan Esenler Belediyesi’ne teþekkür ediyoruz. Okuldaki sýkýcý günlerinden ardýndan böyle bir etkinlik bizim için çok güzel oldu” diyerek sevinçlerini dile getiriyorlar.

Lüpi-Lüpella  þov, sihirbaz gösterileri ve konserlerle süren 2. Bahar Þenliði 15 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.